Page 1

а л о к ш а н в и т а е Кр

еска Радна св азред р и в р п за оле к ш е н в о осн

а к и т а м e Maт 1 ћ

кови н и л и М Јасмина атић Ненад М


а л о к ш а н в и т а е Кр

еска Радна св азред за први р оле шк основне

а к и т а м e Maт 1 ић

инков л и М а н и Јасм тић Ненад Ма


Мали водич Овако су означене математичке игре које можеш да играш у друштву или задаци које решаваш користећи пластелин, колаж-папир, маказе и томе слично. Овако су означени задаци у којима ћеш открити везу између математике и других школских предмета.

2


Горе и доле, изнад и испод 1 Прецртај оно што је доле. Обој оно што је горе.

2 Заокружи оно што је испод

. Обој оно што је изнад

3 а) О значи оно што је тачно са а оно што је нетачно са , као што је започето. б) Заокружи коцку изнад

,

ВЕЛИ Ч ПОЛО ИНА, И ОБЛЖАЈ ПРЕД ИК МЕТА

.

је горе. је доле.

. је испод

.

је изнад

. 3


4 а) Нацртај у табели: изнад

,

испод

,

доле, горе. б) П рецртај оно што је испод

.

Заокружи оно што је изнад

.

5 Нацртај према тексту. Горе je Изнад На дну Изнад

4

, доле je лети

.

мала спава

.

сања. .


Испред и иза 1 К о седи испред маме? Заокружи. Ко седи позади? Обој.

2 Обој ауто између Обој ауто иза

у

Обој ауто испред

3 а) О бој у

и

у

.

. у

.

ауто који се налази иза

.

Обој у

ауто који се налази испред

.

Обој у

ауто који се налази испред свих осталих.

б) Где се налази необојени ауто?

5


ПУТОВАЊЕ До реке води стаза уска, по стази иде мама гуска и њених гушчића пет. За мамом трчка гушче Раша, па онда Гага, Тоша и Мома, али то није пет.

Маја застаје, гледа лептире што из траве вире и неки жути цвет. Мама се љути: ,,Мајо, пожури!“ А Маја моли: ,,Мама, не јури! Како је диван свет!“ С. М.

Ко је напред? Ко је иза маме гуске? Заокружи. Ко је позади? Прецртај. Кажи ко је испред кога. Кажи ко је иза кога.

ИГРА СТОЛИЦА Намести столице као на слици. Један ђак је кондуктер. Он смешта путнике. Сваком ученику даје упутство о томе где ће да седне. Када сви седну, кондуктер се мења. 6


Лево и десно 1 Заокружи оно што је лево од

2 Нацртај

између

.

и

.

3 Нацртај миша десно од мачке.

4 Доцртај за свако дете: лево од

,

десно од између

и

десно од изнад

, , ,

. 7


5 а) О бој књигу лево од

у

Обој књигу десно од Обој књигу лево од

. у

.

у

.

б) Опиши положај необојене књиге. 6 Нацртај

у дечаковој десној руци.

Лево од дечака нацртај

.

7 Нацртај у табели: лево од

,

десно од

,

испод

,

изнад

,

испод

,

десно од

,

у преосталом празном пољу. 8


Смерови кретања – налево, надесно, нагоре и надоле 1 Где која мачка иде? Повежи као као што је започето.

Нагоре

Надоле

Надесно

Налево

2 Обој све што иде надоле.

3 Мина је кренула у

.

У ком смеру Мина треба да скрене? Заокружи одговор. Налево

Надесно

4 Бане је пронашао излаз из лавиринта. Ишао је: право, налево, надесно, надесно, налево. Обој његов пут. 9


Провери знање 1 1 Обој тако да слике буду исте.

2 Нацртај у табели: изнад

,

испод

 ,

испод

,

изнад

 .

3 Нацртај

4 Нацртај

лево од

лопту у десној руци. Нацртај

5 Обој ауто испред

10

.

у

.

лопту у левој руци.


6 Обој пиле које је између Заокружи пиле које је иза

и

. Прецртај пиле које је сасвим напред. .

7 Заокружи веверицу која иде надоле.

8 Дана је пошла путем налево. Затим је скренула надесно. Обој њен пут.

Провери да ли су ти решења тачна с неком одраслом особом или с другарицом/другом. Ако је решење тачно, обој у . Ако је решење нетачно, обој у . Ако имаш више црвених него зелених , требало би више да вежбаш. Ако имаш два или три црвена , добро напредујеш. Исправи грешке. Ако су ти сви зелени или ако ти је само једaн црвен, БРАВО! Настави тако! 11


Геометријска тела 1 Обој облике на слици према упутству.

2 Попуни табелу на основу слике. Два предмета у излогу су облика ваљка (

Облик предмета

Испод

).

Број предмета

је

.

Шта стоји у излогу лево од Шта стоји у излогу изнад 3 Узми четири коцке и састави квадар.

12

? ?


Геометријске фигуре 1 а) Заокружи предмете облика правоугаоника.

б) Прецртај предмете који нису облика круга.

в) Заокружи предмете облика квадрата.

2 Повежи као што је започето.

Круг

Правоугаоник

3 К ругове обој у . Квадрате обој у . Правоугаонике обој у Троуглове обој у .

Квадрат

Троугао

.

13


4 Обој према упутству: .

5 Обој само квадрате.

6 Доврши фигуре

.

7 П ронађи троуглове и квадрате у Прилогу 1 на крају радне свеске. Прекриј правоугаоник ређајући облике један до другог: а) троугловима; б) квадратима. 8 Направи квадрат од троуглова из овог прилога. 14


Велико, мало 1 Заокружи мале коцкe.

Каква је шарена коцка у односу на розе коцку (већа, мања)? Каква је жута кутија у односу на црну коцку (већа, мања)? 2 Прецртај мало и обој велико. а) б)

в)

3 Нацртај велику и малу играчку.

Направи од пластелина: а) велику б) малу

и малу

;

и велику

в) велику и малу

;

. 15


Дуже, краће, једнако 1 О бој каишеве: а) дужи у ; б) краћи у . 2 а) Заокружи пса на најкраћем повоцу.

б) Повежи поводац са псом. Што већи пас, то краћи поводац!

3 а) Н ацртај дуж једнаку нацртаној дужи, а затим једну која је дужа и једну која је краћа од нацртане дужи.

16

б) Подебљај црвеном бојицом најкраћу линију која повезује две црвене тачке.


Више, ниже, највише, најниже 1 Ко је нижи од

? Заокружи.

Ко је виши од

? Прецртај.

2 Обој: најнижу кулу; највишу кулу.

3 Обој вазе од најниже до највише према упутству:

.

4 Нацртај: а)

на најнижој полици;

б)

на вишој полици;

в)

на највишој полици. 17


Поредимо предмете по величини 1 Какав је сваки од предмета? Заокружи тачан одговор.

широк – узак

широк – узак

висок – низак

широк – узак

широк – узак

дугачак – кратак

висок – низак

дугачак – кратак

2 Обој мост: а) дугачак у

;

кратак у

;

3 Д оцртај: Ани дугачку косу и широку, кратку хаљину, а Сими кратку косу и дугачке уске панталоне.

Сима 18

Ана

б) широк у

;

узак у

.

Реши загонетку, па нацртај решење у свесци. Дуге уши, кратак реп, сви ми кажу да сам леп. Чет’ри ноге, ал’ две кратке и две дуже, преко поља брзо струже. Кажи име, мали друже.


Шаре, низови 1 Обој као што је започето.

2 Која је сова следећа у реду? Откриј правило и повежи као што је започето.

3 Откриј правило и настави низ. а)

б) 4 Направи свој низ од

,

и

.

19


5 К оје сличице треба да стоје уместо бројева у табели? Откриј правило и повежи као што је започето. 1

1 2

3

4

5 6

6 Доврши шару.

7 Направи шару по жељи и обој је.

8 Откриј правило и обој шару до краја.

20

2

3

4

5

6


Провери знање 2 1 Ког су облика предмети? Повежи као што је започето.

2 Обој цртеж према упутству: квадрат у

;

правоугаоник у троугао у

;

.

3 Обој велику машну.

21


4 Обој највиши цвет.

5 а ) Заокружи најдужи орман. б) Прецртај ормане више од зеленог ормана.

6 Откриј правило и допуни низ.

22


Скуп

БРОЈ ОД 0 ЕВИ ДО 10

1 Именуј скупове.

Скуп морских животиња

Скуп

Скуп

Скуп

Скуп

Скуп

2 Затвореном линијом издвој скуп птица.

3 Именуј елементе скупа.

23


4 У акваријуму је скуп риба. Обој чланове скупа.

5 Нацртај скуп омиљених играчака. Именуј чланове скупа.

6 Нацртај скуп омиљених слаткиша. Именуј чланове скупа.

7 Именуј чланове скупа. Тата,

,

Како се назива овај скуп?

24

,

.


Подскуп 1 Именуј скупове и подскупове.

Подскуп

Скуп

Скуп Подскуп

2 а) З атвореним линијама издвој подскуповe чији су елементи исте боје.

Подскуп

б) Затвореним линијама издвој подскупове истих облика.

3 У датом скупу издвој затвореним линијама подскупове одеће према годишњим добима у којима се носи. Која су то годишња доба? и 4 Издвој линијом: подскуп кишобрана; подскуп чизама; подскуп кабаница. 25


Поредимо скупове 1 П овежи сваког дечака с једном девојчицом. Кога има мање, девојчица или дечака?

2 Обој чланове оног скупа који има више елемената. а) б)

в)

3 Доцртај елементе тако да скупови имају једнак број воћки и тачака. а) б)

в)

26

г)


МАТЕМАТИКА 1

Радна свеска за први разред основне школе

Аутори Проф. др Јасмина Милинковић Ненад Матић Илустровао Борис Кузмановић Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Година штампе Тираж Copyright © Креативни центар, 2018

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу ове радне свеске за наставу математике у првом разреду основне школе решењем број 650-02-00076/2018-07 од 27. 4. 2018.


Matematika 1 radna sveska  
Matematika 1 radna sveska