Page 1

ISBN 978-86-7781-459-5

9 788677 814595

www.kreativnicentar.rs


MATEMATIKA

az általános iskolák első osztálya számára hetedik kiadás

szerzők Dr. Marinković Simeon Marinković Ljiljana magiszter Begović Dejan

illusztrálta Vitković Nikola

fordította Dr. Andrić Edit

szakvéleményezők Dr. Dejić Mirko, a belgrádi Tanítóképző Kar tanára Jašin-Mojse Tatjana,a verseci Mladost Á. I. tantárgytanítója

nyomdai feldolgozás Pavlić Dušan

nyomadi előkészítés Pavkov Ljiljana

kiadó Kreatív Központ Gradištanska 8 Belgrád Tel/fax: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

szerkesztő Petrović Svjetlana

a kiadó nevében Marković Slavica nyomtatás Publikum

példányszám 2.000

copyright © Kreativni centar, 2014

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.31(075.2)

MARINKOVIĆ, Simeon, 1941Matematika : tankönyv az általános iskolák első osztálya számára / [szerzők Marinković Simeon, Marinković Ljiljana, Begović Dejan ; illusztrálta Vitković Nikola ; fordította Andrić Edit]. - 7. kiad. - Belgrád : Kreatív Központ = Kreativni centar, 2014 (Belgrád : Publikum). - 155 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola) Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. Tiraž 2.000. ISBN 978-86-7781-459-5

1. Marinković, Ljiljana, 1964- [аутор] 2. Begović, Dejan, 1957- [аутор] COBISS.SR-ID 207761420

Szerbia Oktatás Minisztériuma a 650-02-00145/2008-06 számú (2008.06.25.), meghozott döntése alapján jóváhagyta a tankönyv kiadását és használatát az általános iskolák első osztályában.

156


MATEMATIKA tankönyv az általános iskolák első osztálya számára


Mit tartalmaz a könyv? VISZONYOK Mit mutatnak ezek a színek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Mit mutatnak ezek a jelek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Fönt és lent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Fölött és alatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Bal és jobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Előtt és mögött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Előre és hátra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Balra és jobbra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Valami mentén föl, és le, fölfelé és lefelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Belül, rajta és kívül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Hosszú, hosszabb, leghosszabb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Magas, magasabb, legmagasabb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ALAPVETŐ MÉRTANI FOGALMAK Mértani testek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Egyenes, görbe és törtvonalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Nyílt és zárt vonalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30 A (metszés)pont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 A szakasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 Mértani alakzatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39 HALMAZOK A halmaz. A halmaz elemei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 A halmaz jelölése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 A részhalmazok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 A halmazok összehasonlítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49 TERMÉSZETES SZÁMOK 100-IG Számolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Az 1-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 55-56, 59-60, 79, 106-107 A 2-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55-56, 59-60, 79, 106-107 A 3-as szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55-56, 59-60, 79, 106-107 A 4-es és az 5-ös szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-60, 79, 106-107 A nulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 79, 106-107 A 6-os és a 7-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70, 79, 106-107 A 8-as szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 79, 106-107 A 9-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 79, 106-107 A 10-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75, 79, 106-107 A 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös szám . . . . . . . . . . . 103-104, 106-107 A 16-os, 17-es, 18-as, 19-es, 20-as szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-107 A számok 100-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-137, 150 Egy- és kétszámjegyű számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Az első százas tízesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

A tízesek és egyesek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Az első és második tízes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Páros és páratlan számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-121 A sorszámok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77 A megelőző és a rákövetkező szám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 A számegyenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Számtani jelek A < (kisebb) és a > (nagyobb) jele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64 A + (plussz) jel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Az = (egyenlőség) jele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 A - (mínusz) jel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Összeadás Az összeadandók és az összeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83 Az összeadandók helyének felcserélése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85 Három összeadandó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Az összeadandók csoportosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Annyival nagyobb szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Összeadás 10-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-88, 95-97 Összeadás 20-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 116-118, 122-123 Összeadás a tízes meghaladásával . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-130, 138-139 Összeadás 100-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-141, 145 Ismeretlen szám az összeadásnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 A kivonás és összeadás kapcsolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Összeadás a számegyenes segítségével . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Kivonás A kisebbítendő, a kivonandó és a különbség . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91 Annyival kisebb szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Kivonás 10-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91, 95-97 Kivonás 20-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-118, 122-123 Kivonás a tízes meghaladásával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-133, 138-139 Kivonás 100-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-143, 145 Ismeretlen szám a kivonásnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Az összeadás és a kivonás kapcsolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Kivonás a számegyenes segítségével . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 MÉRTÉKEGYSÉGEK ÉS A MÉRÉS A pénz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127 Hosszmérték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148 MIT TANULTUNK MEG? . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23, 31, 40, 51, 61, 71, 81, 92, 102, 112, 124, 134, 144, 149 EZ IS MATEMATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 42, 49, 75, 77, 80, 88, 108, 113, 120, 133 Megoldások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152

öt

5


Utasítás A könyvben található minden feladat - rejtvény. Ha elgondolkodsz, megtalálod a választ és megfejted a rejtvényt. Hogy könyebb legyen a megfejtés, hasznos lenne, hogy megtanuld a matematika nyelvét. Íme egy rövid útralvaló! A könyv első részében a feladatokat úgy oldd meg, ahogy azt a jelek mutatják.

Némely feladatokban folytatnod kell a megkezdett sort.

FOLYTASD A SORT!

Némely feladatokban annyi elemet kell lerajzolnod, amennyit a szám kifejez.

A könyv bal oldalainak szélén számsorokat fogsz találni, amelyeknél egy-egy mező üresen áll. Gondolkozz el azon, hogy mely számoknak kellene ott állniuk és írd be őket! 1 2

3 Az üres mezőkbe írd be a hiányzó számokat! Megtanulod leírni a számokat. Úgy írd őket, ahogyan azt a nyilak mutatják!

4 5 6 7 8 9

6 hat


A könyv minden oldala számmal és betűkkel is meg van jelölve. Ha valahol hiányoznának a betűk, írd be őket. Amennyiben most nem tudod ezt megtenni, írd be őket később. Fontos hogy megtanuld szabályosan írni a számokat betűkkel is.

Néhány kiemelt részt is meg fogsz figyelni: Mit tanultunk meg? Ezeken az oldalakon egy-egy feladaton ellenőrizzük le, hogy melyik leckében mit tanultunk meg.

Ez is matematika! Az ilyen feliratú részekben érdekes feladatok vannak, amelyek azt követelik meg tőled, hogy gondolkozz és feltaláld magad. A megoldásokat a 152. oldalon fogod megtalálni.

Ez is matematika! piros mezőkben levő köröket színezd ki  Azöldre! A kék mezők köröcskéit sárgára színezd ki! A kék és piros mezők közötti köröket feketére fesd be!

Időnként Annával és Jánossal fogsz barátkozni a könyvben, akik mint te is, első osztályba járnak.

Ha valamit nem értesz, kérdezd meg azt a barátodtól vagy bartánődtől, a tanítótól vagy a szüleidtől. Így még jobban megtanulod majd a matematikát. SOK SZERENCSÉT HOZZÁ!

hét

7


MIT MUTATNAK EZEK A SZÍNEK? SZÍNEZD KI ÚGY, AHOGY MEG VAN JELÖLVE!

8 nyolc


FOLYTASD A SZÍNEZÉST AZ UTASÍTÁS SZERINT!

RAJZOLD HOZZÁ ÉS SZÍNEZD KI!

Írd le betűkkel:

9


MIT MUTATNAK EZEK A JELEK? VÉGEZD EL AZT, AMIRE A JELEK UTASÍTANAK!

KERESD MEG ÉS SZÍNEZD KI AZT A MASZKOT, AMELY ELTÉR A TÖBBITŐL!

10


MAGYARÁZD MEG, HOGY MIT JELENTENEK EZEK A JELEK!

KÖSD ÖSSZE A JELEKET A KÉPEKKEL!

tizenegy

11


FÖNT ÉS LENT

FOLYTASD A SORT!

12 tizenkettő


FÖLÖTT ÉS ALATT

KARIKÁZD BE MINDAZT, AMI A VIRÁG FÖLÖTT VAN!

A TENGER FELSZÍNE FÖLÉ RAJZOLJ EGY MADARAT! A TENGER FELSZÍNE ALÁ RAJZOLJ EGY HALAT!

13


Tartalom Mit tartalmaz ez a könyv? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Mit mutatnak ezek a színek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Mit mutatnak ezek a jelek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Fönt és lent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Fölött és alatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Bal és jobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Előtt és mögött . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Között . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Előre és hátra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Balra és jobbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Föl és le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ez is matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23 Mértani testek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 A egyenes, a görbe és a törtvonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Nyílt és zárt vonalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Belül, rajta és kívül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 A (metszés)pont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 A szakasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 Hosszú, hosszabb, leghosszabb. Magas, magasabb, legmagasabb . . . . . . . . . . . . . . . 36 Mértani alakzatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 A halmaz. A halmaz elemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 A halmaz jelölése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 A részhalmaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 A halmazok összehasonlítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49 Számlálás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Az 1-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 A 2-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

százötvenhárom

153


A 3-as szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Az 1-es, 2-es és 3-as szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-56 A 4-es és az 5-ös szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-58 Az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 A < (kisebb) és a > (nagyobb) jele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64 A + (plussz) jel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Az = (egyenlőség) jele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 A - (mínusz) jel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 A nulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 A 6-os és a 7-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 A 8-as szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 A 9-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 A 10-es szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75 A sorszámok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77 A megelőző és a rákövetkező szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Számok 0-tól 10-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Ez is matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Az összeadandó és az összeg. Összeadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83 Az összeadandók helyének felcserélése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85 Három összeadandó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Az összeadandók csoportosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 A kisebbítendő, a kivonandó és a különbség. Kivonás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Annyival nagyobb szám. Mennyivel nagyobb az egyik szám a másiknál . . . . . . . . . 93 Annyival kisebb szám. Mennyivel kisebb az egyik szám a másiknál . . . . . . . . . . . . 94 Összeadás és kivonás 10-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-96 Az összeadás és a kivonás kapcsolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Ismeretlen szám az összeadásnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Ismeretlen szám a kivonásnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 A számegyenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

154 százötvennégy


A 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104 A 16-os, 17-es, 18-as, 19-es, 20-as szám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Számok 0-tól 20-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107 Egy- és kétszámjegyű számok 20-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Az első százas tízesei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Tízesek és egyesek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Az első és második tízes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Összeadás a második tízesen belül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kivonás a második tízesen belül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Összeadás és kivonás a második tízesen belül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116-118 Páros és páratlan számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-121 Összeadás és kivonás 20-ig (2 művelet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-123 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 A pénz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127 Összeadás a tízes meghaladásával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-130 Kivonás a tízes meghaladásával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-133 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Számok 100-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-137 Összeadás és kivonás a tízes meghaladásával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138-139 Összeadás 100-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-141 Kivonás 100-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-143 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Összeadás és kivonás 100-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Hosszmérték . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148 Mit tanultunk meg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Számok 100-ig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ez is metematika! - megoldások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152 Tartalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153-155

százötvenöt

155


ISBN 978-86-7781-459-5

9 788677 814595

www.kreativnicentar.rs

Matematika 1 madjarski  
Matematika 1 madjarski