Page 1

Udžbenik za prvi razred osnovne škole

Jasmina Milinković

ISBN 978-86-529-0232-3

9 788652 902323

Udžbenik za prvi razred osnovne škole


Jasmina Milinković

matematika 1 Udžbenik za prvi razred osnovne škole


Boje

plava

narandžasta

smeđa

crvena

zelena

bijela

žuta

roze

crna

 oje su boje perle? Navedi boje redom, počevši od crne. 1 K

2 Šta nam govore boje semafora? b) c) a)

PIJETAO I BOJE (narodna priča) Amko je nacrtao pijetla, ali je zaboravio da ga oboji. Životinje u dvorištu su mu se smijale. Bojice su odlučile da mu pomognu. Obojile su pijetla. On se ponosno popeo na tarabu. E, sad si pravi pijetao! Kojim je bojama obojen pijetao? 4


Znaci Šta znače ovi znaci? Skretanje udesno

Oblačno s kišom

Pozorište

Koje znake ti znaš? Pronađi različite znake na ovoj slici. Šta oni označavaju?

 ogodi šta treba da uradiš na osnovu znaka. 1 P

2 I zmisli neki znak. Šta on znači? IGRA ZNAKOVA Jedno dijete piše znak, a druga djeca pogađaju šta treba da urade. 5


Gore i dolje, iznad i ispod

Gore su klovnovi. Ko je još gore? Dolje je foka. Ko je još dolje? Majmun je iznad slona. Šta je iznad foke? Lav je ispod praseta. Šta je ispod slona?

 ta je dolje u školskom dvorištu? Šta je gore u učionici? 1 Š

2 Odgovori na osnovu slike. a) Iznad koga stanuje Meša? b) Ispod koga stanuje Rasim? c) Ko stanuje ispod Lamije? d) Ko stanuje iznad Taide?

Meša Mitko Lamija

Taida Rasim

Zehra

 ta je u tvojoj sobi gore, a šta dolje? 3 Š  acrtaj: 4 N

a) 6

ispod

;

b)

iznad

.


Lijevo i desno Desna ruka Lijeva noga

Desna ruka Lijeva noga

Lijevo od tanjira je . Desno od tanjira je . Lijevo

Desno

Između viljuške i noža je

.

1 a) Šta se nalazi lijevo od tebe? b) Šta se nalazi desno od tebe?  acrtaj sebe. U svojoj desnoj ruci nacrtaj 2 N

3 a ) Ko je desno od lopte?

Ja sam Sara.

. Ja sam Ana.

b) Ko je lijevo od lopte? c) Gdje je lopta? 4 a) Šta se nalazi lijevo od kamiona? b) Šta se nalazi desno od auta?

 acrtaj 5 N

između

i

.

 acrtaj 6 N

. Lijevo od trougla nacrtaj

. Desno od trougla nacrtaj

. 7


Smjerovi kretanja – nalijevo, nadesno, nagore i nadolje ide nalijevo. ide nadesno. U kojem smjeru ide U kojem smjeru ide

Bata ide nagore.

1 

je pronašao put do

. Opiši put riječima pravo, nalijevo i nadesno.

2 Koji je smjer kretanja osoba na slikama (nagore, nadolje)? b) c) a)

8

Ajla ide nadolje.

? ?


Ispred i iza Gdje ко sjedi?

Dječak sjedi iza Nana sjedi ispred Između

i

Ko sjedi iza

.

Sasvim pozadi sjedi

?

Ko sjedi ispred

.

je pas.

Sasvim naprijed sjedi

?

Ko sjedi između

i

. .

?

1 a ) Ko je na slici pozadi? Ko je sasvim naprijed? b) Između koje se dvije životinje nalazi

?

?

c) Ko je ispred d) Ko je iza koga?

 oje je boje vagon: 2 K

a) iza

;

b) ispred

;

c) između

i

;

d) posljednji?

Stavi igračke na stolice koje su poredane jedna iza druge. Šta se gdje nalazi? 9


Tačka i linija

Tačka

Linija

A

M

Tačka na liniji

Tačka van linije

Presjek linija je tačka.

O

T

1 Nacrtaj: a) dvije linije koje se sijeku u jednoj tački; b) dvije linije koje se sijeku u dvije tačke; c) dvije linije koje se sijeku u tri tačke; d) tri linije koje se sijeku u jednoj tački.  acrtaj neku životinju pomoću jedne tačke i jedne linije. 2 N

10

A

C


Otvorene i zatvorene linije Po kakvim putevima idu igraÄ?ke na slici (otvorenim ili zatvorenim)?

Otvorena linija

1 Kakve su linije (otvorene, zatvorene)? a) b)

Zatvorena linija

c)

 acrtaj linije koje prikazuju obruÄ?, traku, vijaÄ?u i gredu. 2 N

Napravi od konopca zatvorenu i otvorenu liniju.

11


MATEMATIKA 1

Udžbenik za prvi razred osnovne škole prvo izdanje Autor prof. dr. Jasmina Milinković Ilustrovao Boris Kuzmanović Recenzenti prof. dr. Mirko Dejić, Učiteljski fakultet u Beogradu Rajka Prodanović, profesor razredne nastave OŠ „Jovan Popović“, Beograd Aleksandra Stefanović, nastavnik razredne nastave OŠ „Despot Stefan Lazarević“, Beograd Urednik Svjetlana Petrović Prijevod na bosanski Amir Dautović Lektor Aida Smajović Grafičko oblikovanje Ivana Ignjatović Priprema za štampu Dušan Pavlić Izdavač Ljiljana Pavkov Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

Za izdavača Ljiljana Marinković Štampa Grafostil, Kragujevac Tiraž 1.000 Copyright © Kreativni centar, 2015 Godina štampe 2015

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.31(075.2) MILINKOVIĆ, Jasmina, 1965Matematika 1 : udžbenik za prvi razred osnovne škole / Jasmina Milinković ; [ilustrovao Boris Kuzmanović ; prijevod na bosanski Amir Dautović]. 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2015 (Kragujevac : Grafostil). - 79 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Kreativna škola) Tiraž 1.000. ISBN 978-86-529-0232-3 COBISS.SR-ID 215991564

Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ove radne sveske za nastavu matematike u prvom razredu osnovne škole na bosanskome jeziku rješenjem broj 650-02-168/2014-06 od 23. 6. 2014. godine.


Sadržaj Boje........................................................................ 4 Znaci...................................................................... 5 Gore i dolje, iznad i ispod.................................... 6 Lijevo i desno........................................................ 7 Smjerovi kretanja – nalijevo, nadesno, nagore i nadolje............................................... 8 Ispred i iza............................................................. 9 Tačka i linija........................................................ 10 Otvorene i zatvorene linije................................ 11 U, na, van............................................................ 12 Prave, krive i izlomljene linije............................ 13 Duž....................................................................... 14 Oblik predmeta................................................... 15 Veće, manje......................................................... 16 Duže, kraće, jednako.......................................... 17 Više, niže, najviše, najniže................................. 18 Dužina, širina, visina.......................................... 19 Poredimo predmete po veličini......................... 20 Šare, nizovi.......................................................... 21 Skup, element skupa.......................................... 22 Podskup............................................................... 23 Poređenje skupova.............................................. 24 Brojanje............................................................... 25 Broj 1 (jedan)...................................................... 26 Broj 0 (nula)........................................................ 27 Broj 2 (dva)......................................................... 28 Broj 3 (tri)........................................................... 29 Brojevi 4 (četiri) i 5 (pet)................................... 30 Znaci =, > i <....................................................... 32 Uspoređujemo brojeve od 0 do 5...................... 33 Brojevna prava.................................................... 34 Znak + (plus)...................................................... 35 Sabiranje brojeva od 0 do 5............................... 36 Znak – (minus).................................................... 37

Oduzimanje brojeva od 0 do 5........................... 38 Brojevi 6 (šest) i 7 (sedam)................................ 39 Brojevi 8 (osam) i 9 (devet)............................... 40 Broj 10 (deset).................................................... 41 Redni brojevi ..................................................... 42 Veći za, manji za................................................. 43 Zbir, sabirak........................................................ 44 Zamjena mjesta sabiraka................................... 45 Združivanje sabiraka.......................................... 46 Umanjenik, umanjilac, razlika........................... 47 Desetica............................................................... 48 Brojevi 11, 12, 13, 14, 15................................... 49 Brojevi 16, 17, 18, 19, 20................................... 51 Sabiranje i oduzimanje do 20............................ 52 Sabiranje s prelaskom preko desetice............... 53 Oduzimanje s prelaskom preko desetice.......... 54 Zadaci sa dvije operacije.................................... 55 Tekstualni zadaci s više operacija...................... 56 Parni i neparni brojevi........................................ 57 Veza sabiranja i oduzimanja.............................. 58 Nepoznati broj.................................................... 59 Određivanje nepoznatog broja.......................... 60 Desetice............................................................... 62 Brojevi do 100..................................................... 64 Uspoređivanje brojeva do 100........................... 66 Cifre i brojevi...................................................... 68 Novac................................................................... 69 Nula kod sabiranja i oduzimanja....................... 70 Sabiranje i oduzimanje desetica........................ 71 Sabiranje do 100................................................. 72 Oduzimanje do 100............................................ 74 Mjerenje dužine, metar...................................... 76 Računamo dužinu............................................... 77 79


Udžbenik za prvi razred osnovne škole

Jasmina Milinković

ISBN 978-86-529-0232-3

9 788652 902323

Udžbenik za prvi razred osnovne škole

Matematika 1 bosanski  
Matematika 1 bosanski