Page 1


Написао Сем Смит Дизајнирали Џени Адисон, Мајкл Хил, Карли Дејвис и Џоана Киркби Превела Мирјана Попов-Слијепчевић

Када у овој књизи видиш реч написану подебљаним словима, то значи да о тој теми можеш да прочиташ нешто више у додатку на крају књиге (Мала помоћ). На тим странама потражи помоћ ако не можеш да решиш неки задатак, а нећеш да погледаш решење. На крају књиге налази се и неколико празних листова које можеш да користиш за рачунање.


Тркачка с�аза

1

Рекорд на овој стази износи два минута и тридесет секунди. Сабери времена на заставицама. Да ли је тркач на слици оборио тај рекорд? Заокружи да или не на дну стране. 23s

37s 5s

4s 4s 18s 7s

12s 21s

9s 9s

Да / Не

3


Че�ворке на фарми

Упиши бројеве 1, 2, 3 и 4 у празне квадрате тако да се ниједан број не понови у реду или колони. Збир бројева у сваком уоквиреном скупу квадрата треба да буде једнак броју датом у његовом углу.

7

6

5

6

2


Машина за обраду бројева

Шта ће се догодити с бројем на свакој кутији када прође кроз машину? Напиши нове бројеве на одговарајућим кутијама на дну стране.

24

72

64

40

:8

·6

+9

3


Гусарско пу�овање

4

Црни змај плови ка рту на којем се налази благо, али на путу наилази на препреке које га успоравају. На основу датог кључа сабери то време дуж сваке руте и пронађи пут којим ће брод најбрже стићи до циља. Црни змај 23 минута 14 минута 19 минута 29 минута

Благо


Преко леда

5

Помози Суки да пређе преко воде тако што ћеш повући линију и обележити јој пут. Она сме да стане само на оне санте леда које имају једну осу симетрије. Прва санта леда на коју ће стати већ је обележена.


Жабе другари

6

Помози Жики да пређе преко језера и да дође до Мике. Он сме да скочи само на локвање с бројевима који су дељиви са четири.

Жика

10

26

36 54

16 48

22

92

82

50 76

20

54

6 52

14

38

88

30

38

90

96 86

12

56

12 42

68

28

58 8

24

22

74

32

18

92

84

94 62

46

82 72

Мика


Пилићи и јаја

7

Свака кока на слици снела је четири јајета. Из неких су се већ излегли пилићи, али нека цела јаја недостају. Нацртај на слици јаја која недостају.


По�рага за бројевима

Решења задатака на дну стране крију се у осмосмерки. Кад пронађеш решења, заокружи их као што је приказано на малој слици у горњем десном углу.

1 9 7 2 9 8 5 6

2 8 4 9 5 0 3 3

7 0 2 5 3 8 1 1

43 + 16 + 37 = ? 84 : 6 = ? 90 · 4 = ?

3 3 4 9 3 2 7 0

6 6 0 8 2 0 4 7

7 4 0 4

0 4 5 6 4 7 8 3

4 9 3 0 8 4 2 1

67 + 55 + 14 = ? 174 – 117 = ? 78 : 3 = ?

8 3 0 2 6

9 6 5 3

2 8 3 8

7 6 8 7 5 9 0 4 23 · 11 = ? 95 : 5 = ? 108 – 31 = ?


Продавница играчака

9

Лиза има 90 жетона које може да потроши у продавници играчака. Ако је купила само оне играчке чије цене представљају резултате из таблице множења са 4, заокружи играчке које је одабрала и напиши колико јој је жетона остало. Остало жетона: . . . . . . .

15

10

8

19

22

7

16

18 13 34

24

23

38

40


Дос�ављање �исама

10

Реши задатке на ковертама на дну стране, а онда повуци линије којима ћеш свако писмо повезати с кућом чији број одговара решењу.

8

6 4

9

5 7

0,5 · 10

2 од 28 7

10% од 90

1 од 63 9

84 : 21

42,2 – 36,2


Турис�ичка одредиш�а

Кружни графикон приказује врсту годишњег одмора какву желе 72 особе. Колико особа приказује сваки део графикона? Помоћи ће ти оно што знаш о угловима (сети се тога да пун круг има 360°). Број особа Крстарење

Одмор у граду

Одмор у граду:

90° 45° 120°

60°

Скијање

45°

Скијање:

Море

Крстарење: Море:

Сафари

Сафари:

11


Морска обала

12

Помножи број краба на песку с бројем морских алги, па производ подели бројем заставица. Резултат сабери с бројем морских звезда. Збир напиши на тачкицама на замку од песка с десне стране.

........


Вожња кајаком

13

Заокружи решења добијена множењем бројева на табли, а онда их повежи линијом од највећег ка најмањем, и добићеш руту на којој ће кајак избећи препреке. 17 · 3 5 · 9 8 · 3 4 · 13 8 · 12 3 · 4

96

94

7·8

9·9

84 81

72

78

54 51

63

6·6

42

60

56 45

38

52 40

34

36

15 24

28

35

Љ И Ц 12

18

25

16


Гимнас�ика

14

На међународном гимнастичарском такмичењу тренер записује број освојених медаља за сваку земљу и за сваку старосну групу. Допуни табелу бројевима који недостају.

До 12 година Србија

4

Русија

8

До 16 година

Укупно

14 9 22

Кина Велика Британија

1

Укупно

22

5


Плане�арни �роблеми

15

Израчунај и заокружи на свакој планети резултат који се разликује од осталих.

61 - 39 5,5 · 4 17,3 + 5,7 110 : 5

108 : 12 3,75 + 4,25 63 - 54 2,25 · 4

48 · 0,5 12,5 + 11,5 72 - 47 144 : 6

85 : 5 4 · 4,5 11,25 + 6,75 57 - 39


Тачке на коцкицама

16

Нацртај одговарајући број тачака на празним странама коцкица и доврши рачунање.

1.

·

-

=

2.

:

+

=

3.

:

·

=

4.

-

+

=


Хамбургерница

17

Колико се хамбургера са сиром може направити од приказаних састојака? Сваки хамбургер мора да буде направљен тачно по рецепту. Напиши одговор на заставици.

РЕЦЕПТ ЗА ХАМБУРГЕР СА СИРОМ (по комаду) 1 земичка 1 хамбургер 3 кришке парадајза

2 паковања сира у кришкама 1 паковање садржи 10 кришки

2 главице лука 1 главица даје 8 колутова

......

2 листа зелене салате 1 колут лука 1 кришка сира

2 паковања земичака 1 паковање садржи 6 земичака

4 парадајза 1 парадајз даје 6 кришки

3 кутије хамбургера 1 кутија садржи 5 хамбургера

1 зелена салата 1 салата даје 20 листова


Пронађи �е�наес�

Упиши у квадрате све бројеве од 1 до 9 тако да збир бројева у сваком реду, колони и по дијагонали износи 15. Три броја су већ уписана.

8 5 7

18


Луцкас�и голф

Реши задатке на заставицама и сазнаћеш колико је поена Чарли имао на свакој рупи. У голфу је победник онај који има најмање поена. Да ли је Чарли оборио рекорд који је на том терену износио 30 поена?

1

2

3

19 4

5

6

7

Укупно

....

Да / Не

25 – 23 , 30 : 10

1 2 1,5+2,5

3 3 ·2

5

4 49 : 7

52 – 47 ,

24 : 6

6

7


Занимљиве мозгалице и задаци помоћу којих се могу проверити и усавршити математичке вештине

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0426-6 COBISS.SR-ID 235654924

9 788652 904266

Наслов оригинала Maths Puzzle Pad • Написао Сем Смит • © 2016 Usborne Publishing Ltd. All rights reserved. • За издање на српском језику © Креативни центар 2017 • Са енглеског превела Мирјана-Попов Слијепчевић • Штампа Графостил, Крагујевац • Година штампе 2017 • Тираж 2000 • ISBN 978-86-529-0426-6

Matematicke mozgalice  

Ova knjiga je puna zanimljivih mozgalica i zadataka kojima se mogu unaprediti i proveriti matematičke veštine u oblastima kao što su računsk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you