Page 1


МАТЕМАТИКА 1

Уџбеник за први разред основне школе прво издање Аутор Весна Рикало Илустровао Никола Витковић Рецензенти Мирјана Стојсављевић-Радовановић, професор математике, ОШ „Борислав Пекић“, Београд Рајка Продановић, професор разредне наставе ОШ „Јован Поповић“, Београд Александра Стефановић, наставник разредне наставе ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

За издавача Љиљана Маринковић Штампа Публикум Тираж 3.000 Copyright © Креативни центар, 2014

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника за наставу математике у првом разреду основне школе решењем број 650-02-5/2014-06 од 9. 5. 2014.


МАТЕМАТИКА Уџбеник за први разред основне школе


ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК У неким задацима од тебе се тражи да посматраш слику и да кажеш шта видиш. Понекад треба нешто да прочиташ и запамтиш, да избројиш или израчунаш без записивања.

 РАТИ СТРЕЛИЦЕ И ИСПРИЧАЈ П ШТА СЕ ДОГОДИЛО. Колико има плавих звезда, а колико црвених?

Примери решавања задатака.

Примери: 1. Од збира бројева 7 и 8 одузми број 5.

(7 + 8) – 5 = 15 – 5 = 10  арко и Нина вежбају математику. Марко је решио 6 задатака, 2. М а Нина 2 задатка више. Колико су укупно задатака решили њих двоје? Марко је решио 6 задатака.

Нина је решила 6 + 2 задатка.

Укупно: 6 + (6 + 2) = 6 + 8 = 14 Укупно су решили 14 задатака.

2


Задаци за вежбање у свесци.

Уради у свесци.

1. Израчунај разлику бројева 9 и 4, 8 и 2, 10 и 6, 7 и 4. Тачност одузимања провери сабирањем. 2. На основу слике састави две једнакости са сабирањем и две са одузимањем.

На овим странама понављамо и утврђујемо оно што смо научили.

шта смо научили РЕДНИ БРОЈЕВИ 1. први

2. други

3. трећи

4. четврти

5. пети

?

?

?

?

10. десети

Ја те повремено подсећам на оно на шта треба да обратиш посебну пажњу.

3


ШТА ГОВОРЕ ОВИ ЗНАЦИ? ШТА ЗНАЧЕ ОВИ ЗНАЦИ? ОБЈАСНИ.

 РАТИ СТРЕЛИЦЕ И ИСПРИЧАЈ П ШТА СЕ ДОГОДИЛО.

 АПРАВИ МАЧКУ Н ОД ПАПИРА.

Корак 2

Корак 3

Корак 1

Корак 4

4

Корак 5


ГОРЕ, ДОЛЕ, ИЗНАД, ИСПОД КАЖИ ШТА ЈЕ ГОРЕ, А ШТА ДОЛЕ.

КО СЕ ГДЕ САКРИО ОД КИШЕ? ШТА ЈЕ ИЗНАД кога?

(СУНЦЕ, МЕСЕЦ, ЗВЕЗДЕ)

ОДГОВОРИ: ШТА НАМ СИЈА ИЗНАД ГЛАВА, ИЗНАД ТРАВА ИЗНАД МОРА, ИЗНАД ГОРА?

5


ЛЕВО, ДЕСНО СТАВИ ОВДЕ СВОЈЕ РУКЕ. КАЖИ КОЈА ЈЕ ТВОЈА ДЕСНА РУКА, А КОЈА ЛЕВА.

ЛЕВА РУКА

ДЕСНА РУКА

У КОЈОЈ ЈЕ РУЦИ: ЛЕВОЈ ИЛИ ДЕСНОЈ?

 ТА ЈЕ ДЕСНО ОД ТАЊИРА, Ш А ШТА ЛЕВО?

6

 ОГЛЕДАЈ ОКО СЕБЕ. П КАЖИ ШТА СЕ НАЛАЗИ ЛЕВО ОД ТЕБЕ, А ШТА ДЕСНО. УРАДИ ОВО: ДЕСНОМ РУКОМ ПОКРИЈ ЛЕВО ОКО. ЛЕВОМ РУКОМ УХВАТИ ДЕСНО УВО. ДЕСНУ НОГУ ПРЕБАЦИ ПРЕКО ЛЕВЕ.


ИСПРЕД, ИЗА, ИЗМЕЂУ ГДЕ ЈЕ ПАС (ИСПРЕД, ИЗА ИЛИ ИЗМЕЂУ)?

КО ЈЕ ИСПРЕД ДЕЧАКА, А КО ИЗА њега?

 та је где (испред, иза Ш или између)?

 одговори : који је бицикл иза црвеног? који је бицикл испред зеленог? који је бицикл измеЂу зеленог и Жутог?

7


НАПРЕД, НАЗАД, НАЛЕВО, НАДЕСНО ПОКАЖИ ПОКРЕТИМА РУКУ И ТЕЛА: напред

назад

 АМИСЛИ ДА ВОЗИШ БИЦИКЛ З ОВИМ ПУТЕМ. Кажи поред чега ћеш све проћи и када ћеш скренути НАЛЕВО, А КАДА НАДЕСНО.

 ГРА НАВОЂЕЊА И Распоредити неколико чуњева по поду. Један ученик има повез преко очију. Други му говори куда треба да иде а да не сруши чуњеве.

8

налево

надесно


УЗ, НИЗ, НАГОРЕ, НАДОЛЕ КО СЕ ПЕЊЕ, А КО СИЛАЗИ?

УЗ ПЛАНИНУ

НИЗ ПЛАНИНУ

УЗ СТЕПЕНИЦЕ

НИЗ СТЕПЕНИЦЕ

шта се креће нагоре, а шта надоле? ко се креће нагоре, а ко надоле?

9


шта смо научили горе

изнад

испод

доле

тамо је ДЕСНО

тамо је ЛЕВО тамо је ЛЕВО

тамо је ДЕСНО

ИЗА ИСПРЕД

НАЦРТАЈ У СВЕСЦИ: ГОРЕ

ДОЛЕ

ЛЕВО ОД ЦВЕТА ИСПРЕД ДРВЕТА

10

ИЗНАД ЦВЕТА ДЕСНО ОД ЦВЕТА

ИСПОД ЦВЕТА ИЗА ПЕЧУРКЕ


између назад

наДЕСНО

УЗ

напред

низ

налевО

надоле

нагоре

КОЈЕ ДЕТЕ ПИШЕ ЛЕВОМ РУКОМ?

11


Математика за први разред (1) | Весна Рикало  

Садржаји у уџбенику су прегледни и јасни, обогаћени богатим илустрацијама којима је циљ да заинтересују ученике и приближе им нове садржаје....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you