Page 1


Мама Му прави кућицу на дрвету Прво издање Наслов оригинала: Mamma Mu bygger koja Text © Jujja & Tomas Wieslander Illustrations © Sven Nordqvist First published in 1995 Published by agreement with Rabén & Sjögren Agency За издање на српском језику, ћирилицом © Креативни центар 2018 Текст Јуја и Тумас Висландер Илустрације Свен Нурдквист Са шведског превела Светлана Тот Уредник Наталија Панић Лектор Ивана Игњатовић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 Тел.: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача Mр Љиљана Маринковић, директорка Штампа Публикум Година штампе 2018 Тираж 2000 ISBN 978-86-529-0605-5 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.113.6-93-32 ВИСЛАНДЕР, Јуја, 1944 Мама Му прави кућицу на дрвету / текст Јуја и Тумас Висландер ; илустрације Свен Нурдквист ; [са шведског превела Светлана Тот]. – Београд : Креативни центар, 2018 (Београд : Публикум). – [32] стр. : илустр. ; 30 cm Превод дела: Mamma Mu bygger koja / text Jujja & Tomas Wieslander, illustrations Sven Nordqvist. – Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0605-5 1. Висландер, Тумас [аутор], 1940–1996 2. Нурдквист, Свен [илустратор] COBISS.SR-ID 269896972


Мама Му је стајала на пашњаку. Баш је лепо што је јесен, помислила је. И што је лишће у разним бојама. И како је само лепо када сунце сија кроз гране! Тада је угледала нешто. – Е ово ћу показати Гаври кад дође! – рекла је. – Сигурно ће се обрадовати.


Мах-мах! Туп! Гавра је долетео! – Здраво, Гавро! – рекла је Мама Му. – Стигао си? – Здраво, Мама Му – рекао је Гавра. – Дођи да видиш нешто – казала је Мама Му. Отишла је до дрвећа иза стаје. – Већ сам видео готово све – рекао је Гавра. – Шта би сад могло бити? – Му, како је лепо! – рекла је Мама Му. – Видећеш.


– Тамо! – рекла је Мама Му и погледала нагоре. – Види! – Тамо? – питао је Гавра и спустио поглед. – Па нећеш ваљда да ми показујеш неко дрвеће? Знаш, имам много посла. Немам времена за ово. – Али гледај, Гавро. Погледај дрво, па ћеш видети шта су деца направила.


– Шта?! – рекао је Гавра. – Гомилу дасака? Зар су клинци довукли гомилу дасака на дрво?! – То је кућица, Гавро. – То је кућица?! – Да – рекла је Мама Му. – Како су само вешти! Тестерисали су и закуцавали су ексере. И кућица је готова. Му, како је лепа! – Ја мислим да је баш ружна – рекао је Гавра.


– Сада сам ја добила жељу да правим кућицу – рекла је Мама Му. Гавра је изгледао као да је није добро чуо. – Кућицу?! – питао је. – Му – рекла је Мама Му. – Кућицу. На овом дрвету. – На овом дрвету?! –  рекао је Гавра. – Не, не, не! Говорио је полако и наглашавао сваки слог. – Ти си крава, Мама Му. Понављај за мном: Ја сам крава. Краве се не пењу на дрвеће и не праве кућице. Понови. – Ја сада желим да правим кућицу!

ISBN 978-86-529-0605-5

9 788652 906055

Mama Mu pravi kućicu na drvetu  

Mama Mu je ugledala kućicu na drvetu koju su napravila deca i oduševila se. I odlučila je da i sama napravi jednu, iako je gavran Gavra poku...

Mama Mu pravi kućicu na drvetu  

Mama Mu je ugledala kućicu na drvetu koju su napravila deca i oduševila se. I odlučila je da i sama napravi jednu, iako je gavran Gavra poku...