Page 1

Мали истраживаЧи

У ПОКРeТУ

ОТВОРИТЕ ПРОЗОРЧИЋЕ И ПРОУЧИТЕ ОВА ЧУДЕСНА ВОЗИЛА СА СВИХ СТРАНА

КАМИОН ЗА ПРЕВОЗ ВОЗИЛА

ЦИСТЕРНА ПОЛИЦИJСКИ АУТОМОБИЛ

КАМИОН ЗА ПРЕВОЗ КОЊА

КОМБИ (ПОКВАРЕН)

КАМИОН ЗА ВУЧУ

ЧИСТАЧ СНЕГА КАМП-ПРИКОЛИЦА

МОТОЦИКЛ

Рут Мартин и Алан Сандерс

ВИШЕ ОД 30 ПРОЗОРЧИЋА!


БИЦИКЛ И ТРОТИНЕТ

Za kratku vo`wu ili zabavu u parku bicikl i trotinet savr{eno su prevozno sredstvo.Pokre}ete ih snagom svog tela, pa je to istovremeno i odli~na ve`ba. Zato - nagazite pedale!

Budite bezbedni!

Budite uo~qivi!

Kaciga

^vrsta kaciga i {titnici za laktove mogu da spre~e povrede ukoliko padnete.

Zvono

Fluorescentni prsluk

Biciklisti nose ode}u jarkih boja i koriste svetla i ma~je o~i da bi bili lako uo~qivi.

Ru~ke

[titnik za lakat

Ko~nica Svetla Da bi bili vidqivi u mraku, bicikli napred imaju belo, a pozadi crveno svetlo.

Sic

Ko~nice

Ne zaboravite da upotrebite ko~nice kako se ne biste s nekim sudarili.

To~ak Guma Fla{ica za vodu

Lanac Kada okre}ete pedale, lanac pokre}e to~kove.

Pedala

Ma~je oko

Guma koja prekriva obru~ to~ka.


^oper

Bicikli i trotineti mogu biti raznih oblika i boja.Bilo da su s jednim to~kom, bilo na dva ili tri to~ka, uvek ih je zabavno voziti.

Bicikli ponekad izgledaju veoma zanimqivo.

Motocikl Neki bicikli imaju motor i zaista su brzi.

Sklopivi bicikl Ovaj bicikl mo`ete da sklopite i nosite sa sobom u jednoj ruci.

Trka~ki bicikl

Tricikl Ima tri to~ka.

Tandem-bicikl

Napravqen je za dvoje.

Trotinet Nema sedi{te.

Monocikl Dostavni bicikl

Ima jedan to~ak.

Stabilni bicikli s prostorom za prtqag koriste se za prevoz robe ili kao prodavnice na to~kovima.

Brdski bicikl

Koju biste vrstu bicikla odabrali?


ЛЕТЕЛИЦЕ

U letelice spadaju avioni, helikopteri, jedrilice i baloni na topao vazduh, ali svi oni lete na druga~iji na~in. Prou~ite neke od ovih divnih letelica i saznajte {ta ih pokre}e.

Elisa

Kontrolni toraw Vetrokaz

Jedrilica

Jedrilicu prvo vu~e avion, a potom ona nastavi da leti bez motora.

Helikopter Helikopter ima ogromnu elisu koja se okre}e da bi ga podigla u vazduh.

Predwa vrata

Helidrom Pilotska kabina

Avion

Da bi leteo, avion mora da ima motor i krila.Sna`ni motori potiskuju ga napred velikom brzinom.Vazduh koji klizi preko krila podi`e ga u nebo.

Stajni trap

Pokretne stepenice

Putnici

Motor


Balon na topao vazduh

Kada se napuni toplim vazduhom, veliki balon se podigne u nebo zajedno s korpom.

Vazdu{ni brod - cepelin– U vazduhu ga odr`ava ogroman trup ispuwen gasom, a pokre}e ga motor.

Krilo Korpa Vertikalni stabilizator

Zadwa vrata

Registarska oznaka aviona Transportna traka

Prtqa`nik

Prostor za sme{tawe prtqaga

Vozilo za prtqag

Ovo malo vozilo vu~e kolica s prtqagom od terminala do aviona.


НА КОПНУ Bicikli, automobili, autobusi, vozovi, kamioni i ostalo!

НА МОРУ

Pozivaju se svi mali istra`iva~i! Hajde da boqe prou~imo prevozna sredstva i saznamo ne{to vi{e o na~inima putovawa.Otvorite prozor~i}e da biste videli ko to putuje i {ta sa sobom nosi. Pokrenite svoje motore - ima mnogo toga {to treba da istra`ite!

У ВАЗДУХУ Avioni, helikopteri, vazdu{ni brodovi, baloni na topao vazduh i ostalo!

Jahte, ribarski brodi}i, kruzeri, skuteri i ostalo!

Mали истраживачи: У покрету • Наслов оригинала: Little Explorers: On The Move • First published in the United Kingdom by Templar Publishing • Text and design copyright © 2015 by The Templar Company Limited • За издање на српском језику Kреативни центар 2016 • Сва права задржана. Ниједан део ове књиге не сме бити репродукован механички, електронски или на други начин, укључујући и фотокопирање без писмене сагласности издавача. • Написала Рут Мартин (Ruth Мartin) • Илустровао Алан Сандерс (Аllan Sanders) • Са енглеског превела Мирјана Попов-Слијепчевић • Тираж 2.000 • Година штампе 2016 • Штампано у Малезији CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0314-6 COBISS.SR-ID 222008844

9 788652 903146

Mali istrazivaci u pokretu  

Pozivaju se svi mali istraživači! Hajde da bolje proučimo prevozna sredstva i saznamo nešto više o načinima putovanja. Otvorite prozorčiće d...

Mali istrazivaci u pokretu  

Pozivaju se svi mali istraživači! Hajde da bolje proučimo prevozna sredstva i saznamo nešto više o načinima putovanja. Otvorite prozorčiće d...