Page 1

Зорица Бајин Ђукановић


Зорица Бајин Ђукановић

Мале љубавне песме Илустрације Марица Кицушић Уредник Милена Трутин Лектор Виолета Бабић Графички дизајн Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Графостил Тираж 1500 Година штампе 2017 Copyright © Креативни центар 2017 CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 БАЈИН Ђукановић, Зорица, 1952 Мале љубавне песме / Зорица Бајин Ђукановић ; илустровала Марица Кицушић. – Београд : Креативни центар, 2017 ([Крагујевац] : Графостил). – 95 стр. : илустр. ; 19 cm. – (Развигор / Креативни центар) Тираж 1.500. – О писцу: стр. 92–93. ISBN 978-86-529-0435-8 COBISS.SR-ID 237240844


Зорица Бајин Ђукановић

Илустровала

Марица Кицушић


За Дуда Ба


ЗАГРЉЕНИ СНОВИ


САМО ЉУБАВ Ми смо само зрнца мака, ми смо само капи кише, само Љубав од нас може да направи нешто више. Ми смо трагови у песку, малих звезда нежан дах, само Љубав од нас може да остави златан прах. Ми смо поруке у боци, океани смо самоће, само Љубав од нас може да направи све што хоће.

6


ЗЛАТНИК Љубав – певају мрави, то је златник у трави. Љубав – певају китови, та океанима плови. Љубав – певају руже, то је кад срца се друже. Љубав – певам и ја трчећи од сна до сна. 7


8


СУСРЕТ Срели су се у лифту и ћутали до седмог спрата. Онда је она, на седмом, затворила за собом врата. Како сам глупа! – помисли она. Могла сам рећи бар здраво. Какав сам клинац! – помисли он, али лифт је већ био стао. Да ли се тек доселила? Или он некоме иде? Можда ће ипак и сутра случајно да се виде.

9


ШКОЛСКА ПРИРЕДБА Пристала бих да ме лева ципела још месец дана до школе жуља и попила бих још флашу рибљег уља, које крадом просипам (што маму много секира), само да ме на школској приредби опет угледа у првом реду. Мислила сам да само за мене свира.

10


СВЕТЛУЦАВА КИША Заљубила се једна улица и у њој кућа с бројем пет, и у њој једна собица, заљубила се Зорица. До ушију и мало више, до светлуцаве кише, па сада блиста собица, смеје се кућа с бројем пет. Радује се сва улица, заљубила се Зорица.

11


ИИ

за стихова у овој књизи налази се неко благ, мекане душе, с нескривеном љубављу за дечји свет и са жељом да децу песмом обрадује, можда и поучи. Зорица Бајин Ђукановић поседује дар за увесељавање и тумачење дететовог света, дар да тај свет сачува од пролазности претакањем у нешто бескрајно трајно – као што је поезија. Овa књига ће остати у времену и многе ће се генерације деце окупати њеном лепотом. Као што је мене у часовима читања озарила лепота чаробних маслачака и вилиних коњица који су са страница слетали у моје снове.

Перо Зубац

Male ljubavne pesme  

Nežni, topli stihovi naše poznate pesnikinje Zorice Bajin Đukanović i virtuozne ilustracije Marice Kicušić, poneće vas, poput čarobnog ćilim...