Page 1

Maла вежбанка

6–7

за предшколце

година

Садржи

54

налепнице

НАУКА ЕНГЛЕСКИ

Занимљиви задаци за учење кроз игру

СВЕТ ОКО НАС МАТЕМАТИКА

Уради више од 50 задатака – забави се и припреми за школу!


Maла вежбанка за предшколце Ова књига ће подстаћи дечју радозналост, развој и овладавање оним вештинама и знањима који ће детету бити потребни за школу. Добра концентрација, добро опажање, познавање себе и околине, познавање језика и разумевање односа у простору јесу вештине важне и за успешно учење и за развој интелектуалних способности. Ова вежбанка подстиче развој тих вештина, уз уважавање индивидуалних разлика међу децом, и доприноси усвајању друштвених вредности. Приликом решавања задатака деци ће бити потребна подршка одраслих – они ће деци читати задатке или ће им давати додатна објашњења.


Садржај Наука Жива бића

4

Царство животиња

8

Ручак!

12

Здрава исхрана

16

Ко лети, ко хода, а ко плива?

Прича о једној семенки

32

Где се крију?

36

Без овога се не може! 40 Уређаји

44

20

Месечеве мене

48

Материјали

24

Делови тела

52

Правимо напитке

28

Алатке и прибор

56

Anna’s family

5

What do they do?

33

What are they doing?

9

Sunday!

37

Енглески

The school bag

13

Home sweet home

41

Categories

17

Our city

45

Opposites

21

What’s this?

49

What’s the teacher doing? 25

Calendar

53

What colour is it?

Animals

57

29


Свет око нас 6

План града

34

Годишња доба

10

Каква збрка!

38

Штедимо воду!

14

Бринем о теби

42

Сви помажемо

18

Уљез

46

Осећања

22

Баш је бучно!

50

Време је за игру!

26

Рециклирана играчка

54

Овде живим

30

Ово сам ја

58

7

Пуж

35

Бројим и одговарам

11

Хоп!

39

Скривене фигуре

15

Симетрија

43

Лото

19

Ко је најтежи?

47

Седишта у позоришту

23

Рођендан

51

Игра гађања

27

Колико је сати?

55

Тела и њихови отисци

31

У граду

Математика Откриј правило

Р

·

а а


а

а а

а

Црвеном бојом заокружи три жива бића, а плавом три предмета.

а

а

4


е Anna’s family Испод слике сваког члана породице напиши на енглеском шта је та особа Ани.

GRANDFATHER

FATHER

ANNA

е


е

а

а Заокружи на слици оно што је на погрешном месту и оно што није представљено како треба.

е

а

6


а На испрекиданим линијама нацртај одговарајуће облике.

Да ли разликујеш геометријска тела и геометријске фигуре? Плавом бојом заокружи геометријска тела, а зеленом геометријске фигуре. е а

а

7


а

а а

ња

Повежи линијом сваку животињу с групом којој припада.

ЖИВОТИЊЕ КОЈЕ ИМАЈУ КИЧМУ

ЖИВОТИЊЕ КОЈЕ НЕМАЈУ КИЧМУ

а

а

8


Садржи

54

Maла вежбанка за предшколце

налепнице

Стекни нова знања и утврди оно што већ знаш помоћу ове мале вежбанке са задацима. Упознај занимљиве ликове, уживај у шареним илустрацијама, цртај, мозгај и решавај задатке. Искористи налепнице, украси оне стране које желиш или додели себи награду за успешно решен задатак. Добро ћеш се забавити! © 2016 SUSAETA EDICIONES. All rights reserved. • Наслов оригинала MI BLOC DE JUEGOS • За издање на српском језику © Креативни центар 201 7 • Са шпанског превела Даша Велимировић • Штампа Графостил, Крагујевац • Година штампе 201 7 • Тираж 2 000 • ISBN 978-86-529-0404-4 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0404-4 COBISS.SR-ID 230797580

9 788652 90404 4

Profile for Kreativni centar

Mala vezbanka za predskolce / 6 - 7  

Ova mala vežbanka, namenjena deci uzrasta od šest do sedam godina, podstaći će njihovu radoznalost, razvoj i ovladavanje onim veštinama i zn...

Mala vezbanka za predskolce / 6 - 7  

Ova mala vežbanka, namenjena deci uzrasta od šest do sedam godina, podstaći će njihovu radoznalost, razvoj i ovladavanje onim veštinama i zn...