Page 1

МАЛА РАДИОНИЦА Мирјана Живковић

Мирјана Живковић

Aктивности за децу предшколског узраста

4‒5 година

9 788652 902064


78

Активности за децу предшколског узраста Аутор Мр Мирјана Живковић Рецензенти Проф. др Невена Хаџи Јованчић, Учитељски факултет, Београд Мирјана Ђурђев, стручни сарадник, ПУ Радосно детињство, Нови Сад Весна Секулић, васпитач, ДВ Маштарије, Београд Уредник Душан Павлић Ликовни уредник Оливера Батајић Сретеновић Ликовно-графичка опрема Мирјана Живковић Лектор Виолета Бабић Издаје Креативни центар Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил Тираж 3.000

ецу и за д т с о н в а : акти в: годин Насло адионица аста : 4-5 р р Мала колског уз цији ш блика еоград у пред п у ација ије, Б логиз отека Срб а т а К CIP ибли дна б Наро 6-4 9-020 04 2 5 6 2242 978-8 ISBN .SR-ID 213 S COBIS

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу ових радних листова у предшколском образовању и васпитању решењем број 650-02-666/2014-06 од 11.5.2015. године.


1


2


Мирјана Живковић

Активности за децу предшколског узраста

4‒5 година


Драги васпитачи, Пред вама је МАЛА РАДИОНИЦА − збирка ликовних активности за рад с децом узраста од четири године до пет година. На готово 80 страна с разноврсним задацима и материјалима описане су занимљиве и корисне креативне игре које ће допринети развоју деце у области ликовног стваралаштва, као и у другим областима (графомоторичкој, сазнајној и социјално-емоционалној). Богатство идеја и активности пружа могућност праћења развоја одређених вештина и способности сваког детета. Сви садржаји у овој књизи могу се прилагођавати потребама, актуелностима и плану конкретне васпитне групе. Теме су разноврсне и блиске дечјем искуству: о ишња оба, разници, кућни љубимци, воће и оврће, уме ничка ела великих мајс ора и томе слично. Задаци се нижу поступно и систематично и прилагођени су узрасту деце, уз могућност да свако дете изрази своју посебност и сензибилитет. Неки задаци подстичу слободно ликовно изражавање (нацр ај, оцр ај, нарави колаж итд.), неки се односе на играње задатим материјалима и подстичу перцепцију, упоређивање, уочавање сличности и разлика, одабирање, креативно испољавање (исеци, зале и, сас ави, сложи слику итд.). Материјали који се користе разнолики су и добро одабрани. У оквиру игровних активности они подстичу децу да се на занимљив начин упознају с нечим новим, да уче и стварају. МАЛА РАДИОНИЦА унеће радост у активно учење кроз игру, али ће бити и велика помоћ и подстрек у раду како искусним васпитачима тако и васпитачима почетницима.


САДРЖАЈ 6

И ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТ

9

JA

11

ЈЕСЕН

13

МОЈ ЉУБИМАЦ

15

РОБОТ

23

ЗИМА

25

НОВОГОДИШЊА МАС

27

А НОВОГОДИШЊА ЈЕЛК

29

КАРТИЦЕ ЗА ПОКЛОНЕ

31

СЛАЖЕМ

35

УКРАСНИ ПАПИР ЗА СА

36

ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

43

ЋЕ МОЈА БАШТА У ПРОЛЕ

45

УСКРШЊИ УКРАСИ

49

СЛАГАЛИЦЕ

53

СЛИКАРЕВА КУЋА И СО

КА

ПУН

БА

, МОЈА СОБА

МОЈА КУЋА (ЗГРАДА) 57

КА РТ Е М ЕМ О РИ ЈЕ

61

Љ СТ ВА Н АР УК ВИ Ц А П РИ ЈАТЕ

63

Н А СЕЛ У

73

УК РАСИ ЗА КУ ХИ ЊУ

75

П РОД АВ Н И Ц А Л ЕТ Њ

И Х Ш ЕШ И РА


ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ

6

JA

JЕСЕН

МОЈ ЉУБИМАЦ

РОБОТ

ЗИМА

НОВОГОДИШЊА МАСКА


НОВОГОДИШЊА ЈЕЛКА

КАРТИЦЕ ЗА ПОКЛОН

УКРАСНИ ПАПИР ЗА САПУН

ВОЋЕ И ПОВРЋЕ

МОЈА БАШТА У ПРОЛЕЋЕ

УСКРШЊИ УКРАСИ

СЛАЖЕМ

СЛАГАЛИЦЕ


СЛИКАРЕВА КУЋА И СОБА МОЈА КУЋА (ЗГРАДА), МОЈА СОБА

КАРТЕ МЕМОРИЈЕ

8

Помешајте карте, поређајте их у два реда по четири окренуте наопако. Сваки играч отвара по две. Ако се поклопе две исте, остају отворене и играч добија поен. Ако се не поклопе, окреће их да буду онакве као што су биле. Побеђује онај који има више погођених парова. Ако је резултат 2 : 2, игра је нерешена…

НАРУКВИЦЕ ПРИЈАТЕЉСТВА

НА СЕЛУ

УКРАСИ ЗА КУХИЊУ

ПРОДАВНИЦА ЛЕТЊИХ ШЕШИРА


JA

Нацртај себе у празном овалном пољу. Залепи звездицу у бели круг сваки пут кад завршиш свој ликовни задатак.

9


10


ЈЕСЕН

Пронађи налепнице с воћем. Залепи их на корпу. Затим обој корпу јесењим бојама.

11


12

Пол Сезан, Брескве и крушке, 1888–1890

Пол Сезан, Мр ва риро а с јабукама, 1890

Катарина Ивановић, Кор а с рожђем, 1837–1838


МОЈ ЉУБИМАЦ

Исеци делове слагалице с дна стране. Залепи их на одговарајућа места. Добићеш занимљиву слику. На посебном папиру нацртај свог љубимца.

Мозаик из Помпеје

13


МАЛА РАДИОНИЦА Мирјана Живковић

Мирјана Живковић

Aктивности за децу предшколског узраста

4‒5 година

9 788652 902064

Mala radionica - Aktivnosti za decu predškolskog uzrasta  

Mirjana Živković

Mala radionica - Aktivnosti za decu predškolskog uzrasta  

Mirjana Živković