Page 1


Upoznaj boje Oboj kao {to je zapo~eto.

1


Oboj ptice Oboj drugu pticu kao {to je obojena prva.

2


[ta na slici nedostaje Uporedi slike i docrtaj na drugoj slici ono {to nedostaje. Zatim oboj obe slike jednako.

3


Prona|i put Pomozi medvedi}ima da na|u put do kru{aka.

4


[ta je gore, a {ta dole @utom bojom oboj ono {to je gore. Zelenom bojom oboj ono {to je dole.

5


Мала математика  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...

Мала математика  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...