Page 1

Likovna kultura 4

za Ä?etvrti razred osnovne ĹĄkole


LIKOVNA KULTURA za četvrti razred osnovne škole prvo izdanje Autor Mr. Mirjana Živković Recenzenti Mr. Milka Vujović Stojanović, docent Fakulteta primenjenih umjetnosti u Beogradu Snežana Cimburek, nastavnik razredne nastave, OŠ „Marija Bursać“ u Beogradu Afrodita Krstić, nastavnik razredne nastave, OŠ „Vuk Karadžić“ u Beogradu Prijevod i lektura Zejna Biberović Izdavač

Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Predmetni urednik Mr. Olivera Batajić Sretenović Urednik izdanja Slavica Marković Za izdavača Štampa

Mr. LJiljana Marinković Grafostil

Tiraž 3.000 Copyright © Kreativni centar 2016 Godina štampe 2016 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:73/76(075.2) ŽIVKOVIĆ, Mirjana, 1970 Likovna kultura 4 : za četvrti razred osnovne škole / Mirjana Živković ; [prijevod Zejna Biberović]. - Beograd : Kreativni centar, 2016 (Kragujevac : Grafostil). - 83 str. : ilustr. ; 29 cm Izv. stv. nasl.: Ликовна култура 4. - Tiraž 1.500. Rječnik: str. 81. Bibliografija: str. [84]. ISBN 978-86-529-0293-4 COBISS.SR-ID 221076236

Ministar prosvijete Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ovog udžbenika u okviru udžbeničkog kompleta za likovnu kulturu urazvoja četvrtom razreduSrbije osnovne školeje izdavanje i Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog Republike odobrio rješenjem broj upotrebu ovog udžbenika za nastavu predmeta Likovna kultura u četvrtom razredu osnovne škole na bosanskome jeziku rješenjem broj 650-02-454/2015-06 od 18.1.2016. godine.


Mirjana Živković

Likovna kultura 4

za četvrti razred osnovne škole


VODIČ zadatak slikamo ispričaj istražujemo igramo se o umjetniku važno crtamo potrebno ti je pravimo slušamo rješenja rječnik

3


DOBRO DOŠLI U SVIJET LINIJA, BOJA I OBLIKA!

Uroš Predić, oka, olovka bl tež iz skicen

cr

Pol Sezan, Planina Sent Viktoar, 1882/1885

a iznenađenja Priroda je prepun zabilježiti. a i ljepote koju treb e skice, av Zato umjetnici pr ogu nastati teža m a na osnovu tih cr ka djela. tn prava umje ič

Zahvaljujući internetu, možeš saznati koje se još slike, osim ove, nalaze u muzeju Metropoliten u Njujorku, kao i u drugim svjetskim muzejima. Na kraju udžbenika pronaći ćeš internet adrese nekih svjetskih muzeja. Metropoliten, Njujork, SAD www.metmuseum.org

epiti U svesku možeš lij djela ičkih fotografije umjetn ju. koja ti se dopada

4


ŠTA TI JE SVE POTREBNO ZA LIKOVNU PUSTOLOVINU

zne papire, Sakupljaj ra u, kanap, ic tkanine, vun žu koja ti se bala kartone, am čne zatvarače, ti s dopada, pla h i pokvarenih ri dijelove sta e bacaj ništa. N . .. a k , igrača pustiš mašti re p e Kada s . ove igračke n š e ć t ri o tv s

Vladimir Baran ov-Rosine, Protivreljef, 19 13

no list S ve je ad pu r te a o st č kre ol ek n ov aj i in u e!

Pablo Pikaso, Gitara, 1912

5


1.

LINIJA, POVRŠINA, VOLUMEN,

Žorž Sera, Slikar na poslu, 1882/1883, kreda, olovka

SAZNAT ĆEŠ: – kada su nastali prvi crteži – šta je skica – šta je ilustracija – šta je kaligram – šta je frotaž – šta je pejzaž – šta je volumen

TVOJ ZADATAK ĆE BITI: – da smisliš šare – da ilustruješ svoju omiljenu pjesmu ili priču – da napraviš crtež u tehnici frotaža – da nacrtaš predio koji ti se dopada – da slikaš slušajući muziku – da napraviš ukrasiš činiju – da naslikaš grad iz svoje mašte


LINIJA – crtež a crtežu linijom predstavljamo ono što vidimo, osjećamo, ono o  KLJUČNE RIJEČI čemu maštamo. Crtež je stariji od pisma. Prve crteže prahistorij- · linija ski čovjek napravio je urezujući linije u zid pećine. · crtež · materijali za crtanje · papiri za crtanje

N

Bizon, pećina Grez (Francuska), starije kameno doba, 21 000 godina p. n. e.

MATERIJALI ZA CRTANJE Suhi: ugljen, drvene boje, kreda, pastel, voštane boje, grafitna olovka Mokri: tuš, flomasteri Za crtanje mokrim materijalima potreban nam je i pribor: pero, četke, trska ili guščije pero. PAPIRI ZA CRTANJE Po blago hrapavom papiru možeš crtati olovkom ili drvenim bojicama. Po hrapavom papiru možeš crtati: ugljenom, kredom, pastelima, voštanim bojama. Po glatkom papiru možeš crtati: tušem, flomasterima. Pomoću linije može se g predstaviti i oblik neko predmeta.

8

crtež – djelo na kojem je pomoću linije predstavljeno ono što vidimo, osjećamo, ono o čemu maštamo

Anri Matis, Cvijeće u krčagu, 1944, pero, tuš


SKICA

 KLJUČNA RIJEČ · skica

Uoči oblike i linije u svojoj učionici, pa ih nacrtaj na listu iz bloka.

list iz bloka a olovka

MALI SAVJETI Debljina linije zavisi od položaja ruke. Ako olovku držiš uspravno i ne pritiskaš jako, dobit ćeš tanku i svijetlu liniju. Što više budeš naginjao olovku ka papiru, linija će biti deblja. Koristi olovku sa oznakom B. To su mehke olovke i one ostavljaju različite tragove na papiru. Tvoj crtež će tako biti interesantniji.

mehka grafitn Umjetnik prvo pravi skicu, prema kojoj kasnije stvara svoje djelo.

Trudi se da tvoja linija bude povučena iz jednog poteza. Opusti ruku, nemoj stiskati olovku! Pablo Pikaso s blokom za skice

MOJE ŠARE Na osnovu oblika i linija koje si uočio u svojoj okolini smisli različite šare.

list iz bloka pero ili četkica br. 2 tuševi u boji

Tamara Sančez, Dno, 2000

skica – brzo urađen crtež, na osnovu kojeg umjetnik stvara djelo (sliku, skulpturu, kostim, scenografiju…) Olovka sa oznakom H je tvrda, olovka sa oznakom HB polumehka, a olovka sa oznakom B mehka. Oznake na olovkama uvijek su napisane latiničnim slovima. Brojevi uz oznake pokazuju stepen tvrdoće olovke.

9


LINIJA – prostor Oblike koji su nam bliže vidimo u njihovoj pravoj veličini. Oblike koji su udaljeni vidimo umanjene. Kada crtamo neki prostor (otvoren ili zatvoren), važno je da obratimo pažnju na veličinu oblika u tom prostoru i da njihovu blizinu ili udaljenost dočaramo na crtežu.

 KLJUČNE RIJEČI · linija · oblik · prostor

Pogledaj kako je umjetnik na ovim crtežima prikazao drveće koje mu je bilo bliže, a kako ono koje je u daljini.

Uroš Predić, crtež iz skicenbloka

MALI SAVJETI Oblike koji su nam bliži vidimo jasnije od oblika koji su udaljeni. Zato za crtanje oblika koji su nam bliži koristimo tamnije linije, a za crtanje onih koji su udaljeni svjetlije i tanje linije.

10

Uradi zadatak na radnom listu broj 1.


CRTEŽ OD RIJEČI

 KLJUČNA RIJEČ · kaligram

GIJOM APOLINER (1880–1918), francuski pjesnik, pravio je pomoću ispisanih riječi različite slike. Apoliner je te radove nazivao kaligramima.

Šta je sve prikazano na ovim crtežima? Pjesma od 9. februara 1915

Kiša, 1916 Uradi zadatak na radnom listu broj 2.

Kaligram iz 1914

11


CRTAM TI PRIČU

 KLJUČNE RIJEČI · ilustracija · ilustrator

nije, ec kod kuće Od sinoć Mjes ... ... prolaze sati a baka čeka me, i da ga bije Moraće, bog i. m u dvore vrat kada se zoro niti je pita, Niti je sluša, u skita. neb po i noć čitave

šiba da radi! „Ala će sutra !“, Svrbi me ruka i. slad se a bak skitati znači: lutati, besposlen bazati, šetati.

U mnogim knjigama postoje crteži, slike koje ukrašavaju strane ili objašnjavaju i opisuju tekst.

šiba je prut.

Ti crteži nazivaju se ilustracije. Umjetnik koji ih je nacrtao naziva se ilustrator.

5

4

stranka Ćopića; iluvović ra B ka ba a ov Mjesec i njeg tor: Danijel Sa acija iz knjige

Ilustr

Stani!

viknu lis valjušku.

Pa mi priđi, tu uz njušku. Pusti glas, k’o alas! Jer u ovo moje doba nagluva su uva oba, gluvoća me grdno kolje, al’ kad zinem čujem bolje. U usta mi pevaj pravo, a ja ću da zinem zdravo. Valjušak ga poslušao, pa mu baš uz usta stao i nastavak zapevao.

Ilustruju se pjesme, priče, bajke, naučne knjige, enciklopedije i dr.

Tu zubima lisac škljocnu, pa valjušku trbuh glocnu, željan je kolača, i valjušku ne bi spasa. Za tren oka od pevača ni traga ni glasa.

Pojesti me neće, Valjušak se kreće…

alas – ribar, ribolovac. klati ovde znači: mučiti, moriti, tištati. škljocati – proizvesti kratak, oštar zvuk (pri udaranju zuba zub).

20

Neko cik nu: – Ju Neko m , alo zacv sramota! okota, a neko se I ta mam zakikota. a I taj tata reče: – Skot! dreknu: I šta ho – Klot! đe Ja ću te š ti... ti, mustro bi. ? A jagnje .. ja ću, ja ću... im reče – Cucu -lucu! Et žustro: o šta ću !

21

Svi poče še da se – Šta to reče? Št beče: Mama a to reče tre – A... šta pće, tata muca: ? je to... cu -ca-lu-ca – Ne zn ? aš – re če jagnje I nije te . – Brav za o! To ne zn to stid? aš, a m ožeš gla da razb iješ ovaj vom zid.

Ilustracija iz knjige Priča o Valjušku Brane Cvetkovića; ilustrator: Neda Dokić

skot ov bezobrade znači: nevalja zno, lo jagnje . klot ov je jagnjede znači da skroz ne potpuno, valjalo. mustr osoba akoovde znači: ja ne slu za prime ži r.

14

15

12

Ilustracija iz knjige Velika pesma o jednom malom jagnjetu Dobrice Erića; ilustrator: Suzana Kubinec


pala Koja ti se knjiga do ? ja baš zbog ilustraci

PIPPI LONGSTOCKING - We can thank writer Asrtid Lindgren for this exciting tale of a naughty little girl whose adventures have always fascinated both boys and girls. Pippi Longstocking tried never to copy others in dress and hairstyle! Read the story of Pippi Longstocking. Draw what she looked like, how she looked. Act out one of her adventures.

GODDAG means Good day in Swedish. This game is played at the start of the school year so the kids get to meet one another. You need a relatively large number of players. Make a large circle and hold hands. One player, who is outside the circle, picks a player in the circle and taps him or her on the shoulder. The two of them then run as fast as they can in opposite directions around the circle. When they meet, they shake hands and run back to the vacated space. The one who fails to reach it continues the game as the outside man.

LAPPLAND - THE LAND OF THE MIDNIGHT SUN Lappland is one of the last areas in Sweden to step out of the Ice Age. As the ice melted and retreated towards the north, about 8.000 years ago people settled in southern Sweden, and then followed the ice as the weather gradually turned warmer.

Prelistaj omiljenu slikovnicu ili knjigu. Pronađi u njoj ime ilustratora.

Lappland is very close to the cold Arctic, near the North Pole. It is also called the Land of the Midnight Sun. This is because during one part of the summer, the sun never sets and there is no night, while at Christmas time it is always dark and there is no daylight. NIGHT AND DAY - Divide a sheet of paper into two halves. On one half try to draw a scene from Lappland in the summer, when there is no night, and on the other a winter scene, when there is no daylight. Compare the two!

The VIKINGS were Scandinavian seafarers who travelled much of the world between 8th and 10th centuries. They conquered new lands and traded in gold and other valuable materials. They developed fine animal decorations, especially on funeral ships, which they used to bury dead people by letting float away into the sea. They believed that in this way they would enter the kingdom of the dead more easily. The beautifully carved prows of the ships were particularly striking. A VIKING SHIP - Draw a Viking ship in profile on brown paper, cut it out, decorate the prow and stern with black felt-tipped pen, and then stick on a blue background.

15

Strana iz knjige S decom oko sveta Tatjane Rodić; r

Dušan Pavlić, ilustrato

OMILJENA PJESMA ILI PRIČA Ilustruj omiljenu pjesmu ili priču.

list iz bloka il i pa po izboru uče pir nika drvene bojice

MALI SAVJETI Obrati pažnju na opise glavnih junaka, prostorija, predjela...

13


Likovno 4 bosanski  
Likovno 4 bosanski