Page 1

papiri u boji Raspored časova Ram za fotografije Obilježivač za knjige Ram za fotografiju Pozivnica za izložbu Poruke za vrata

Likovna kultura

3

za treći razred osnovne škole RADNI LISTOVI I MATERIJAL ZA RAD uz udžbenik

akvarel-papir hamer natron-papir pastel-papir Mogu da crtam čime poželim rebrasti-papir Novogodišnja čestitka pastel-papir Zvjezdano nebo natron-papir Predio


VOLIM

Šta najviše voliš da crtaš?

Koje su tvoje omiljene boje?

Koje je doba dana za tebe najljepše?

Koji je tvoj najdraži cvijet?

Koje je tvoje omiljeno godišnje doba?

Voliš i…


ČIME SVE MOGU DA CRTAM

Ovo su razne šare koje su nastale od jedne sasvim obične linije.

Na ovom mjestu i ti nacrtaj neke šare olovkom.

Pažljivo pogledaj crtež, pa u svakom pravougaoniku nacrtaj jednu liniju koja se pojavljuje na crtežu sunca.

RADNI LIST BR. 1 (Udžbenik, str. 10)


PREDSTAVLJAM LINIJOM Pažljivo pogledaj crtež Pabla Pikasa. Linije koje si uočio nacrtaj na ovom prostoru.

Nacrtaj svoju sobu koristeći slične linije.

Moja soba

RADNI LIST BR. 2 (Udžbenik, str. 11)


RADNI LIST BR. 3 (Udžbenik, str. 16)

UMJETNIČKI KVIZ 1. Napiši nazive vrsta linija koje smo pominjali.

2. Riješi rebuse. a)

Č=L

b)

c)

K=R

R 3. Koji se materijali mogu koristiti za crtanje?

4. Na liniji napiši ime slikara koji je nacrtao ovaj crtež. 5. Riješi ukrštenicu.

S


RADNI LIST BR. 4 (Udžbenik, str. 22)

UMJETNIČKI KVIZ 1. Koji se materijali mogu koristiti za pravljenje zanimljivih podloga za kolaž?

2. Kakve vrste površina postoje?

3. Na ovom prostoru olovkom nacrtaj dvije različite površine.

4. Riješi rebuse. a)

b)

I

PO

Ž

H=Š

5. Napiši nazive nekoliko predmeta koji imaju: a) hrapavu površinu

b) glatku površinu

6. Riješi rebuse. a)

b)

P=T

Ž=K


RADNI LIST BR. 5 (Udžbenik, str. 28)

UMJETNIČKI KVIZ 1. Kako nastaje ritam?

2. Nabroj nekoliko predmeta iz svoje okoline na kojima si uočio ritam.

3. Na ovom prostoru nacrtaj neku šaru (bilo koju) na kojoj postoji ritam.

4. Riješi rebuse. a)

b) E=A

K=R


OD IGRE DO ORNAMENTA

RADNI LIST BR. 6 (Udžbenik, str. 32)

Smisli i ti neku šaru. Kvadratići će ti pomoći da šara koju ćeš ponavljati u pravilnim razmacima bude uvijek ista.

drvene boje

Grafitnom olovkom nacrtaj skicu ornamenta za ram koristeći samo liniju koju ćeš preplitati onako kako želiš. Trudi se da se šare koje su nastale preplitanjem ponavljaju u pravilnim razmacima.

olovka gumica za brisanje


RADNI LIST BR. 7 (Udžbenik, str. 34)

UMJETNIČKI KVIZ 1. Šta se sve ukrašava ornamentima?

2. Nabroj nekoliko predmeta koji se nalaze u tvojoj kući i na kojima postoje ornamenti.

3. Pogledaj pažljivo slike, pa zaokruži one na kojima se pojavljuju ornamenti.

Ibrik, Bosna

Sava Šumanović, Adaševački drum Pablo Pikaso, Čaša i boca, 1912

Ogist Renoar, Žena na stepeništu, 1876 Motiv s kecelje Anri Matis

4. Koja se riječ ovdje krije?

Amadeo Modiljani, Glava, 1911/1913

5. Riješi rebus. L=M


RADNI LIST BR. 9 (Udžbenik, str. 40)

UMJETNIČKI KVIZ 1. Nabroj kontraste koje znaš.

2. Riješi osmosmjerku. Pronađi i istom bojom oboj polja s riječima koje imaju suprotna značenja.

3. Poveži linijom odgovarajuće kontraste.

4. Riješi rebus.

Nj = N

G=S

T

S

K

A

T

A M N

O

V

K

R

I

V

O

R

P

E

G

L

A

T

K

O

R

T

V

E

L

I

K

O

A

H

R

A

P

A

V

O

V

S

V

I

J

E

T

L

O


RADNI LIST BR. 10 (Udžbenik, str. 48)

UMJETNIČKI KVIZ 1. Napiši nazive nekoliko predmeta koji imaju oblik kvadra.

2. Napiši nazive nekoliko predmeta koji imaju oblik lopte.

3. Pogledaj pažljivo slike. Olovkom zaokruži predmete koji imaju oblik valjka.

b)

a)

č)

c)

d)

dž)

ć)

4. Nacrtaj neki predmet, biljku ili životinju kojoj su lijeva i desna strana iste.

5. Riješi rebuse. a)

b)

TR

L = LJ


RADNI LIST BR. 11 (Udžbenik, str. 54)

UMJETNIČKI KVIZ 1. Navedi nekoliko prirodnih izvora svjetlosti.

2. Navedi nekoliko vještačkih izvora svjetlosti.

3. Pogledaj pažljivo slike. Zaokruži onu na kojoj je nacrtano drvo u podne. b)

a)

c)

4. Odredi koji je dio lopte osvijetljen, pa u odnosu na loptu nacrtaj lampu. a)

b)


RADNI LIST BR. 12 (Udžbenik, str. 62)

UMJETNIČKI KVIZ 1. Navedi nazive nekoliko otvorenih prostora.

2. Navedi nazive nekoliko zatvorenih prostora.

3. Ovo je započet crtež jedne biblioteke. Docrtaj ono što misliš da nedostaje. Obrati pažnju na veličinu predmeta i njihovu udaljenost.


RASPOREĐUJEM OBLIKE Izreži oblike koji se nalaze na radnom listu broj 14 i rasporedi ih po datom prostoru.

RADNI LIST BR. 13 (Udžbenik, str. 66)


potpisi mojih drugova

Likovno 3 radni listovi bosanski  
Likovno 3 radni listovi bosanski