Page 1

Likovna kultura za drugi razred osnovne ĹĄkole


LIKOVNA KULTURA za drugi razred osnovne škole prvo izdanje autor mr. Mirjana Živković recenzenti mr. Milka Vujović-Stojanović, Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd Jovan Mrđenovački, profesor likovne kulture, OŠ „Vlada Aksentijević“, Beograd Snežana Grbić, profesor razredne nastave, OŠ „Đura Jakšić“, Ravni prijevod i lektura Zejna Biberović izdavač Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 urednik Slavica Marković za izdavača mr. LJiljana Marinković štampa Grafostil tiraž 3.000 copyright © Kreativni centar 2016 godina štampe 2016

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:73/76(075.2) ŽIVKOVIĆ, Mirjana, 1970Likovna kultura : za drugi razred osnovne škole / Mirjana Živković ; [prijevod Zejna Biberović]. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2016 (Kragujevac : Grafostil). - 129 str. : ilustr. ; 29 cm Izv. stv. nasl.: Ликовна култура. - Tiraž 1.500. - Bibliografija: str. [130]. ISBN 978-86-529-0290-3 COBISS.SR-ID 221077516

Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ovog udžbenika za nastavu predmeta Likovna kultura u drugom razredu osnovne škole na bosanskome jeziku rješenjem broj 650-02-459/2015-06 od 20.1.2016. godine.


LIKOVNA KULTURA za drugi razred osnovne Å¡kole


VODIČ zadatak slikamo ispričaj istražujemo igramo se o umjetniku važno crtamo potrebno ti je pravimo slušamo rješavamo rješenja

3


ŠTA TI JE SVE POTREBNO ZA LIKOVNU PUSTOLOVINU

Koristi stare novine ili mušemu da bi tvoj radni prostor bio čist i uredan, a kecelju da bi zaštitio odjeću.

Čuvaj srebrne omote od čokolade, šljokice i papire u boji. Od njih ćeš praviti kape, maske i ukrase za maskenbal.

Sakupljaj različite papiriće u boji i šarene krpice. Koristit ćeš ih za pravljenje članova porodice Varjačić, svog najboljeg druga i sebe i za ukrašavanje kutije za uspomene.

4

JOGURT Sačuvaj nekoliko poklopaca i četiri čaše od jogurta.


Kutiju za uspomene napravit ćeš od kutije za cipele.

Za pravljenje članova porodice Varjačić bit će ti potrebne tri drvene varjače.

Naučit ćeš da praviš neobične zavežljaje od šarenih tkanina i mahrama.

Sakupljaj kartonske kutije različitih veličina i oblika. Od njih ćeš praviti igračke.

5


1.

U POKRETU

KRETANJE OBLIKA U PROSTORU

Edgar Dega, Balerina, 1870

SAZNAT ĆEŠ: – kakvi načini kretanja postoje – kako se kreću različite životinje – šta pokreće vjetrenjače – čemu služi vjetrokaz

TVOJ ZADATAK ĆE BITI: – da na crtežu obojiš sve ono što može da se kreće – da napraviš leptira, avion, brod ili žabu od papira – da nacrtaš drvo na vjetru – da napraviš ukras za sobu – da napraviš vjetrenjaču


NA PUTU OD KUĆE DO ŠKOLE Šta sve možeš da vidiš na putu od kuće do škole? Kako izgleda okolina tvoje škole? Šta ti se u njoj najviše dopada? Kojim prijevoznim sredstvima putuješ do škole, u drugi grad, na more? Pogledaj crtež. Crvenom bojicom oboj ono što može da se kreće.

8


KAKO SE KO KREĆE? S drugarima iz odjeljenja odigraj igru Leti, leti. Opis igre: Učenici sa oba kažiprsta udaraju o klupu. Učitelj također udara kažiprstima o klupu i govori: Leti, leti, leti… – ako izgovori naziv neke ptice ili letjelice, učenici treba brzo da podignu ruke. Ako učitelj kaže naziv nečega što ne leti, učenici treba da nastave da udaraju kažiprstima po klupi. Učitelj ima pravo da zbunjuje učenike. Učenik koji pogriješi izlazi iz igre – dok ostali učenici nastavljaju sa igrom, on crta predmet zbog kojeg je izašao iz igre. Napiši ispod svakog crteža šta ko radi, kako se ko kreće, a zatim crteže oboj onako kako želiš.

9


LEPTIR 14 cm

papir u boji 14 cm

drvene bojice makaze mehka grafitna olovka linijar

Sve četiri strane papira treba da budu istih dimenzija.

Okreni papir kao što je prikazano na slici, pa ga zatim presavij napola.

Trougao koji si dobio presavij po sredini.

Tako ćeš dobiti manji trougao.

Papir sada treba da izgleda ovako. Presavij papir nagore, kao što je prikazano na slici.

Tako ćeš dobiti jedno leptirovo krilo.

Okreni ka sebi stranu koja je bila bliže stolu, pa je presavij na isti način.

Ako nježno pritiskaš leptira, kao što je prikazano na slici, on će se pokrenuti.

10

Uhvati leptira za krila i raširi ih. Potom ih ukrasi drvenim bojicama.


AVION tanji papir pravougaonog oblika

Papir pravougaonog oblika presavij napola.

Presavij lijevi gornji i lijevi donji ugao kao što je prikazano na slici.

Savij donji i gornji ugao.

Rasklopi papir.

Okreni papir. Potom presavij trougaoni dio do tačke koja je označena na papiru.

Mali trougao savij tako da preklopi veliki trougao.

Okreni papir i presavij ga napola.

Avion je spreman i može da poleti! Da bi dobio krilo aviona, presavij papir kao što je prikazano na slici.

Isto to uradi da bi dobio i drugo krilo aviona.

11


BROD tanji papir pravougaonog oblika (iz velike sveske)

Papir pravougaonog oblika presavij napola.

Donji dio papira presavij nagore.

Stranu papira koja je bila bliže stolu okreni ka sebi. Savij nagore donji dio papira.

12

Gornje uglove presavij kao što je prikazano na slici.

Lijevi i desni ugao savij unazad, da se ne vide.

Kada budeš presavio uglove papira, on će izgledati ovako.

Lijevi i desni ugao savij unazad.

Dobit ćeš trougao kao što je ovaj prikazan na slici.


Okreni trougao kao što je prikazano na slici. Palcima uhvati sredinu.

Zatim palcima povuci papir ka spolja i on će se otvoriti…

Donji ugao presavij kao što je prikazano na slici.

Ovako će izgledati trougao koji ćeš dobiti.

… i preklopiti ovako.

… i preklopiti ovako.

Okreni papir, pa to isto uradi i s drugom stranom.

Okreni trougao kao što je prikazano na slici i palcima uhvati sredinu.

Povuci krajeve kao što je prikazano na slici.

Zatim palcima povuci papir ka spolja i on će se otvoriti…

Dobit ćeš brod.

13


Likovno 2 bosanski  
Likovno 2 bosanski