Page 5

[TA TI JE SVE POTREBNO ZA LIKOVNU PUSTOLOVINU

Ako ne `eli{ da do~eka{ Novu godinu nespreman, sakupqaj {qokice, malu dugmad, perlice, tra~ice, srebrne omote od ~okolade‌

zne papire, Sakupqaj ra cu, kanap, ni tkanine, vu `u koja ti se la a b kartone, am ~ne zatvara~e, ti s dopada, pla h i pokvarenih i r ta s delove {ta! Ne bacaj ni ti, ‌ a k a ~ a gr i pusti{ ma{ Kada se pre ove igra~ke. n stvori}e{

Vladimir Bar anov-Rosine, Protivreqef , 1913

no lis S ve t je ad pu r a o st te kr ol ~e en ov ka i in ju e!

Pablo Pikaso, Gitara, 1912

5

Profile for Kreativni centar

Likovna kultura 4 - udžbenik  

Likovna kultura 4 - udžbenik