Page 1

за Уџбеник ред први раз школе основне

а н в о к и Л к у л т у р а1


2


SADR@AJ VODIČ • 5 1. SVET OKO MENE • 7 PROSTOR OKO MENE • 8 Kuća od papira • 9 UMETNICI STVARAJU • 10 Moja porodica • 12 Moja šoqa • 13 Ukrasna kesa • 14 Čaša za olovke • 15 KULTURA SE ČUVA I NEGUJE • 16 Pozornica za Crvenkapu • 18 2. U SVETU OBLIKA • 19 OBLICI • 20 CELO – DEO • 22 VELIKO – MALO • 22 Ogrlica • 22 VISOKO – NISKO • 23 KRAĆE – DUŽE • 23 USKO – ŠIROKO • 24 Neobično biće • 24 SVETLO – TAMNO • 25 JEDNOBOJNO – ŠARENO • 25 Moja lopta • 25 OBOJENO – BEZBOJNO • 26 MEKO – TVRDO • 26 GLATKO – HRAPAVO • 27 OBLO – ROGQASTO • 28 Igračke • 28 Životiwe • 29 GORE – DOLE • 30 IZMEĐU • 31 ISPOD • 31 U • 32 Izlog sa igračkama • 32 NA • 33 ISPRED – IZA • 33 LEVO – DESNO • 34 Moja škola • 34 USPRAVNO – POLOŽENO • 35 KOSO • 35 Moja ulica • 35


U POKRETU • 36 KAKO SE KO KREĆE • 37 Leptir • 38 Avion • 39 SVETLOST I SENKA • 40 Senka moje igračke • 40 Senka kruške • 41 Ukrasi svoju senku • 42 Zanimqivost • 42

3. MAŠTAM I STVARAM • 43 MOJ MATERIJAL I PRIBOR • 44 KADA VAJAM… • 46 KADA CRTAM… • 48 KADA SLIKAM… • 50 Zanimqivost • 51 Dodirujem, posmatram i stvaram • 52 KAKO DA NAPRAVIM NOVE IGRAČKE • 54 Klovn • 56 Kofer za lutkinu odeću • 57 MOJA MAŠTA MOŽE SVAŠTA • 58 Daleki predeli • 59 Moj zmaj • 60

4. CRTEŽ, ZNAK, POKRET • 61 SLIKE PRENOSE PORUKU • 62 Omiqena pesma ili priča • 62 Moj strip • 63 Zanimqivosti • 64 ZNACI • 66 Moji inicijali • 66 MOJE LICE I TELO PRENOSE PORUKU • 68 TRADICIJA • 70 Zanimqivosti • 71 Snežna kugla • 72 Kutija za poklon • 73


VODIČ ВАЖНО ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

7


SVET OKO MENE

Anri Matis, Slikarev ateqe, detaq


PROSTOR OKO MENE Prostor u kojem živimo, radimo, učimo ili se igramo može biti otvoren ili zatvoren. ВАЖНО

ЗАДАТАК

Koji je od ovih prostora otvoren, a koji zatvoren? ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Šta radimo u svakom od ovih prostora? 10

Opiši svoj radni prostor.


Navedi kojem prostoru pripada svaki od ovih predmeta.

ВАЖНО

ВАЖНО

ЗАДАТАК

ЗАДАТАК

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИГРАМО СЕ

Opi{i prostore koji nisu prikazani na crtežima, a u kojima si boravio. ИСПРИЧАЈ

Kako se ponašamo u parkovima i na ulici? Na koji način čuvamo svoje okružewe? ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ВАЖНО

Kuća od papira  apravi ku}u od papira, a zatim je oboj i nacrtaj N prozore, vrata i name{taj.

ЗАДАТАК

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ List iz bloka

Drvene bojice ИСПРИЧАЈ ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Papir pravougaonog oblika presavij napola po du`oj strani.

Levi i desni ugao presavij kao {to je prikazano na slici.

Sada, kada je ku}a napravqena, mo`e{ da je oboji{ i nacrta{ prozore i vrata. Rasklopi ku}u, pa u wenoj unutra{wosti nacrtaj name{taj. 11


UMETNICI STVARAJU…  teqe je prostor u kojem umetnici stvaraju umetnička dela. Slikari u ateqeu stvaraju A slike. ВАЖНО

ЗАДАТАК

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

 vaki slikar ima u svom ateqeu S štafelaj na koji postavqa platno kada želi da slika. Pronađi na slikama štafelaj. ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Slikar Anri Matis u ateqeu

Opi{i ateqe prikazan na ovoj slici. Da li ti ovaj ateqe izgleda veselo ili tu`no? Objasni za{to.

Slikari koriste različite četkice kada stvaraju, a veoma često imaju i one koje su im omiqene. ВАЖНО ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

Da li u tvojoj kući postoje slike na zidovima? Opiši ih.

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

12

Anri Matis, Slikarev ateqe


Vajari stvaraju umetnička dela koja nazivamo skulpturama. ВАЖНО

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ВАЖНО Konstantin Branku{i, Portret dečaka ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

Otkrij skulpture u svom mestu. Potraži ih na trgu ili u parku.

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

Opiši skulpturu koja ti se najviše dopada. ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Vajar Konstantin Brankuši u ateqeu

Neki od alata za obradu kamena 13


 otografi beleže foto-aparatom važne događaje, neobična mesta, qude i predmete. F Fotografije nam pomažu da ne zaboravimo neki važan trenutak, da vidimo udaqene delove sveta, neobične biqke i životiwe i još mnogo toga zanimqivog. Fotografi ponekad rade u studiju, ali i u prirodi, na ulici i dr. ВАЖНО

ЗАДАТАК

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО ВАЖНО О УМЕТНИКУ ЗАДАТАК ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

Seti se nekog lepog događaja u porodici koji ste zabeležili foto-aparatom. ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

Šta je na toj fotografiji i zašto ti je draga?

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

Ovako izgleda fotografski studio

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ВАЖНО

Moja porodica Nacrtaj članove svoje porodice.  o se nalazi na tvojoj porodi~noj K fotografiji koju si doneo na ~as?

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ Porodična fotografija ИСПРИЧАЈ List iz bloka ИСТРАЖУЈЕМО Drvene bojice

О УМЕТНИКУ

14

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА


 izajneri smišqaju izgled predmeta koje koristimo u svakodnevnom životu. Dizajneri D se trude da predmeti izgledaju lepo, ali i da mogu da se koriste s lakoćom. ВАЖНО

ЗАДАТАК

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

 vako izgleda lampa O za radni sto koju je smislio dizajner. Kako izgleda lampa na tvom radnom stolu? ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Marijana Brant, Lampa Kamden Dizajnerski ateqe

 ime jedemo supu? ^ Za{to supu ne mo`emo da jedemo viqu{kom? Opi{i izgled viqu{ke.

 a{to iz ~a{e prikazane Z na ovoj slici ne možemo da pijemo topao ~aj?

ВАЖНО

Moja šoqa Nacrtaj šoqu koju bi želeo da dobiješ na poklon.

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ List iz bloka

Meka grafitnaИСПРИЧАЈ olovka ИСТРАЖУЈЕМО Drvene bojice

О УМЕТНИКУ

15

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА


Čemu služe ove torbe i kako ih nazivamo?

ВАЖНО ВАЖНО ЗАДАТАК ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ ИГРАМО СЕ

Kako izgledaju tvoja omiqena torba i tvoj pribor za olovke? Zašto ti se sviđaju?

ИСПРИЧАЈ

Pitaj učiteqa ili učiteqicu i članove porodice da li u tvom mestu živi neki umetnik.

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ О УМЕТНИКУ

Saznaj nešto više o wegovim radovima.

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ВАЖНО ЗАДАТАК

Ukrasna kesa

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

Ukrasi papirnu kesu u koju bi stavio poklon za prijateqa.

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ Papirna kesa

Lepak za papir, drvo, ИСПРИЧАЈ plastiku, tkaninu… MALI SAVETI Pa`qivo pogledaj prikupqeni materijal. Pore|aj ga po klupi i razmisli o tome kako ga mo`e{ upotrebiti za ukra{avawe kese.

ИСТРАЖУЈЕМО Drvene bojice О УМЕТНИКУ Flomasteri

Vo{tane boje ИНТЕРНЕТ АДРЕСА Tra~ice, ~ipka, vunica Dugmad u boji Samolepqivi kola`-papir Isečene sličice iz novina Makaze

16


ВАЖНО

Čaša za olovke  d tegle napravi ~a{u za olovke. O Teglu ukrasi samolepqivim kola`-papirom.

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

Tegla ИГРАМО СЕ sa {irim dnom ИСПРИЧАЈ

^a{a za olovke koju si ukrasio ulep{a}e tvoj radni sto.

Samolepqivi kola`-papir ИСТРАЖУЈЕМО Makaze О УМЕТНИКУ

Meka grafitna olovka ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Drvene bojice

17


KULTURA SE ČUVA I NEGUJE В U biblioteku, bioskop, pozorište i muzej idemo kada želimo da učimo, zabavimo se ili uživamo u predstavama i umetničkim delima. Kada ih posećujemo, potrebno je da se ponašamo kulturno i da poštujemo određena pravila ponašawa. ВАЖНО

ЗАДАТАК

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

Koja si od ovih mesta posetio? ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

 avedi kojem prostoru pripada svako od N ovih pravila ponašawa.

predstave. m ko to aj r va go az r Ne Iskqu~i mobil ni telefon. ВАЖНО ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

Da li si gledao neku pozorišnu predstavu? Kako je izgledala tvoja poseta pozorištu? Ispričaj nešto više o tome. ИГРАМО СЕ

ИСПРИЧАЈ

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

18

Dozvoqen unos hrane i pi}a. Govori tiho i ne pravi buku.

Do|i na vre me. Zabrawen unos hrane i pi}a.


Narodni muzej, Beograd

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd

Ove slike možeš videti u Narodnom muzeju.

Katarina Ivanović, Korpa sa grožđem

Đura Jakšić, Devojka u plavom

Milan Milovanović, Plava vrata

В U muzejima se čuvaju dela koja su stvorili slikari, vajari, fotografi i mnogi drugi umetnici. Postoje i muzeji u kojima se čuvaju predmeti koji pripadaju narodnom stvaralaštvu. ВАЖНО

ЗАДАТАК

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ВАЖНО ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

ЗАДАТАК

ИГРАМО СЕ

ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ИСПРИЧАЈ

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ

Da li si bio u nekom muzeju ili galeriji? Ispričaj nešto više o tome.

ИСТРАЖУЈЕМО

ИГРАМО СЕ

О УМЕТНИКУ

ИСПРИЧАЈ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

Etnografski muzej

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

19


ВАЖНО

Pozornica za Crvenkapu  amisli da pripremaš pozorišnu predstavu Crvenkapa. Z Kako bi izgledala pozornica kada je Crvenkapa u šumi, a kako kada je kod bake u kući? Nacrtaj.

ЗАДАТАК ЦРТАМО, СЛИКАМО, ПРАВИМО

ПОТРЕБНО ТИ ЈЕ ИГРАМО СЕ List iz bloka

Drvene bojice ИСПРИЧАЈ ИСТРАЖУЈЕМО

О УМЕТНИКУ

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

Internet adrese nekih pozorišta: Malo pozorište Duško Radović www.malopozoriste.co.rs Pozorište Boško Buha www.buha.rs Pozorište Puž www.pozoristancepuz.com

20


U SVETU OBLIKA

Paul Kle, Plava pti~ica i bundeva, detaq


9 788652 905607

Likovna kultura 1  
Likovna kultura 1