Page 1


С

рећко је желео да ухвати лептира. И то баш једног малог плавог. Лептир слете на Гигијев сладолед. А онда опет одлете. „Никад га нећеш ухватити!“, рече му прасац Гиги.


Л

ептир је слетео на врх расцветалог дрвцета јоргована. Срећко се попе уз дрвце. Пружи се ка лептиру…


… и промаши га!


Profile for Kreativni centar

Лептир | Мик Инкпен  

Срећко или Kипер, како га зову у Великој Британији, спада у ред омиљених ликова из света дечјих књига. Његов творац је познати британски илу...

Лептир | Мик Инкпен  

Срећко или Kипер, како га зову у Великој Британији, спада у ред омиљених ликова из света дечјих књига. Његов творац је познати британски илу...