Page 1

Predškolski katalog

LEGOeducation.com


LEG

ducation O® E

ce

acainyas zbaronjynw SBoem je tzao ulecaenrn z a p r e d š kol

Divljej životinjej Dragi prijatelji i poštovane kolege vaspitači i stručni saradnici u predškolskim ustanovama u Republici Srbiji, S velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo o tome da je KREATIVNI CENTAR uspostavio saradnju sa čuvenom danskom kompanijom LEGO™, najvećim svetskim brendom u proizvodnji dečjih igračaka. KREATIVNI CENTAR će u Srbiji distribuirati program LEGO EDUCATION, program koji su stručnjaci kompanije LEGO™ specijalno osmislili kao podršku profesionalcima koji rade s decom u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Matematicki vozic

Kompleti LEGO kockica i LEGO DUPLO kocaka namenjeni su grupnom radu. Oni su u skladu sa ciljevima obrazovnih programa i pokrivaju teme koje se i inače obrađuju s decom u ovim ustanovama. U predškolskom obrazovanju LEGO EDUCATION program pokazao se kao izuzetno koristan za razvijanje rane pismenosti i izražavanja, osnova matematike i prirodnih nauka, kao i u socijalnoemocionalnom razvoju, u boljem razumevanju sveta i u razvoju kreativnosti i samostalnosti kod dece. Za one predškolske ustanove koje odaberu naše radne listove za predškolce spremili smo posebne pogodnosti pri kupovini LEGO EDUCATION kompleta. Ukoliko ste zainteresovani da saznate više detalja o ovom programu, informacije o cenama i pogodnostima pri naručivanju, pošaljite nam mejl na adresu: info@kreativnicentar.rs ili nam se javite na telefon: 063 383 190. Neka i naša deca u narednoj školskoj godini dobiju priliku da se igraju i uče kroz igru pomoću najboljih LEGO igračaka koje voli čitav svet. Za KREATIVNI CENTAR Dejan Begović, izvršni direktor

Jezik i pismenost

Zanimanja ljudi u zajednici


Nov i zabavan nacin ucenja kroz saradnju u igri Oblici i boje

LEGO® Education za predškolce

Povezivanje i brojanje

Životinjski bingo 45009

1-6

49

Ovaj komplet sadrži 2-5 god.

Dobro došli u Životinjski bingo, novu verziju ove dobro poznate i zabavne igre. Predškolci uzimaju kartice za sklapanje, koje im pomažu da slože svoju životinju sakupljanjem odgovarajućih kocaka koje se izvlače u igri binga. Dok deca grade ove šarene i jednostavne modele, uče se prepoznavanju i povezivanju oblika i boja. Predškolci će imati priliku da iskuse zajedništvo u igri dok budu komunicirali i sarađivali s drugom decom, sledili pravila igre i naizmenično učestvovali u njoj.

• Kompletno uputstvo u kojem se detaljno opisuju pravila igre • Osam dvostranih kartica za sklapanje 16 modela životinja

NNOEV WO

• Video snimak sa interneta koji nudi ideje za još tri različite aktivnosti

LEGO, the LEGO logo, DUPLO i MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. © 2014 LEGO Group

Naizmenično učestvovanje

3


NNOEV WO Matematicki vozic 45008

1-6

167

2-5 god.

Matematički vozić predstavlja uzbudljiv i maštovit način intuitivnog uvođenja predškolaca u osnove matematike, i to još uz silnu zabavu. Deca se igraju u grupi i pritom uživaju dok otkrivaju brojeve i upoznaju se s veličinama koristeći kran da bi utovarili ili istovarili kocke iz šarenog vozića. Figure i teret, kao i ostali dodaci, privlače dečju pažnju i ohrabruju ih da preuzmu različite uloge i da glume u raznim scenarijima na železnici.

J edd no s ta v nnoo s a b ir a njj e i od u zi m a nj e

Šta dobijate j kupovinom p • Vozić sastavljen od lokomotive, pet vagona i 23 pružna elementa • Tri obostrano štampane kartice s matematičkim zadacima • Video snimak sa interneta koji nudi tri ideje za aktivnosti s karticama

Rešavanje problema

Polazimo! Krece matematicki vozic!

Igranje uloga

LEGOeducation.com

Boje i dekoracije na elementima mogu se razlikovati od onih na slici.


Grad-evinske mašine šine 45002

1-6

95

K re a ti v n os t

3-6 god.

F in e m ot or ič k e v eš ti n e

Rezervni delovi uz ovaj8ki o20m00p70le9et 200070

LEGO® Education za predškolce LEGO

Ovaj komplet predstavlja idealan lan uvod u svet nauke i tehnologije. Sadrži drži četiri odvijača, zavrtnje i mnoštvo raznovrsnih znovrsnih elemenata, poput čekrka, kuka a i kašika za bager. Komplet Građevinske e mašine smišljen je tako da kod dece razvija fine motoričke veštine, kao i da im pruži priliku da se upoznaju s mašinama i zanimanjem inženjera. Dve početne kartice e za aktivnosti koje se nalaze u kutiji, kao i knjižica njižica za vaspitača, pokazuju kako se taj aj komplet može koristiti i za istraživanje veština komunikacije i slušanja, kao i za razgovor o društvenim ulogama i odgovornostima. vornostima.

R eš a v a n je p ro b le m a

Povezivanje i brojanje

Svaka kocka se broji

Razvoj samop o u z d a n ja

Kreativni graditelj 45000

1-6

124

2-5 god.

Dobitnik nagrade na izboru održanom 2012. godine, na kojem su učestvovali vaspitači i predškolski nastavnici iz SAD, Velike Britanije i Nemačke. Ovaj zanimljiv komplet, lak za korišćenje, predstavlja uvod u građenje s LEGO® DUPLO® kockama. Deca lako uče da koriste ovaj komplet putem jednostavnih uputstava. On sadrži četiri obostrano štampane kartice sa aktivnostima i dve osnovne ploče koje nude mnoštvo zadataka za gradnju. Pored toga što razvija razumevanje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih oblika, komplet je smišljen za podsticanje saradnje u grupi i razvoj veštine pripovedanja, te pomaže da se razvije upotreba opisnog jezika i razumevanje različitih uloga, kao i emocija koje su povezane sa životom u zajednici.

LEGO, the LEGO logo, DUPLO i MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. © 2014 LEGO Group

P re p oz n a v a n je ob li k a i b oj a

5


Ponudite deci ukusnu matematiku kroz igru Kafic+ 45004

Pričanje i slušanje

1-6

131

3-6 god.

Ovaj raznovrsni komplet omogućuje deci da razviju sposobnosti u različitim oblastima – od upoznavanja brojeva, oblika i boja do razumevanja trgovine, novca, uloga u društvu i sklapanja figura uz praćenje uputstava. Iskoristite karticu koja predstavlja jelovnik da naručite neko jelo i tako dajte zadatak detetu da to jelo napravi, baš kao na slici. Kažite deci da kupe više različitih stavki s menija kako bi učila sabiranje. Svi delovi ovog kompleta su raznobojni, šareni i imaju velike elemente sa zaobljenim ivicama, što je odlično prilagođeno malim dečjim rukama. Ovaj proizvod namenjen je igri grupe od najmanje četvoro dece i dobijate ga s velikim brojem inspirativnih ideja za različite aktivnosti.

Saradnja

Jednostavno sabiranje i oduzimanje Kreativnost Saradnja

Opšte motoričke veštine

LEGO® Soft pocetni set

– komplet od mekih kocaka

45003

Šta dobijate kupovinom • Mekane i fleksibilne delove • Mogućnost pravljenja konstrukcija u prirodnoj veličini deteta • Mogućnost upotrebe i napolju i unutra

LEGOeducation.com

1-6

84

2-5 god.

Ovaj nagrađivani komplet dolazi u paketu sa standardnim i zaobljenim mekim LEGO® delovima koji olakšavaju deci da razvijaju fizičke veštine i orijentaciju u prostoru dok grade figure u prirodnoj veličini, zidove, tornjeve ili staze s preprekama. Ovaj komplet podstiče decu na istraživanje prostora, oblika i boja, a razvija im i opšte motoričke veštine. Posmatrajte decu dok na kreativan način postavljaju scenu i pričaju priče koristeći ove jedinstvene kocke.

Boje i dekoracije na elementima mogu se razlikovati od onih na slici.


Komplet za eksperimentisanje s cevima 9076

1-6

1½+ god.

147

Istraži uzroke i posledice

Deca obožavaju da otkrivaju kako stvari funkcionišu, šu, a ovaj impresivni komplet omogućiće im da se upoznaju sa sopstvenim idejama – od istraživanja do gradnje i testiranja. Kartice koje se nalaze u kutiji tiji pomažu vam da pokrenete dečju maštu, a iz Banke ke aktivnosti besplatno možete preuzeti i niz uzbudljivih vih aktivnosti s naše stranice: www.LEGOeducation.com. om. U kompletu se nalazi i velika kutija za skladištenje.

Rešavanje problema

LEGO® Education za predškolce

Šta dobijate kupovinom

Fine motoričke veštine

• Idealan alat za istraživanje uzroka i posledica • Četiri obostrano štampane kartice sa aktivnostima

Postavljanje pitanja

Decje igralište 45001

1-6

104

2-5 god.

Ovaj komplet LEGO® DUPLO®, koji su nastavnici iz SAD, Velike Britanije i Nemačke proglasili „najzanimljivijim novitetom uopšte“ idealan je za podsticanje kreativnog igranja, maštovitog pripovedanja i upotrebu jezika povezanog sa oblicima, bojama i položajima. Ovaj komplet, koji sadrži dve kartice za započinjanje aktivnosti i knjižicu za vaspitače, odličan je i za upoznavanje s ljudima, zajednicom i slobodnim aktivnostima, a kocke na kojima su ispisane cifre korisne su za rano upoznavanje s brojevima.

Razumevanje odnosa

Ovaj komplet sadrži • Inspirativnu knjižicu za vaspitače • Komplet pogodan za igranje s mnoštvom boja i posebnih elemenata • Kocke s ciframa koje su korisne za rano učenje brojeva

Igranje uloga

LEGO, the LEGO logo, DUPLO i MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. © 2014 LEGO Group

Pričanje i slušanje

7


Razumevanje međuljudskih odnosa

Lutke – Porodica 9215

1-6

2+ god.

81

Ovaj izuzetan komplet zanimljiv je i devojčicama ojčicama i dečacima budući da sadrži lutke muškog kog i ženskog pola koje predstavljaju pripadnike nike različitih kultura. Idealan je za podsticanje nje dece na učestvovanje u igranju uloga i na upoznavanje poznavanje sa osećanjima drugih, životnom sredinom, om, kao i s društvenim ulogama i odgovornostima. Sadrži četiri obostrano štampane kartice, koje se mogu ogu koristiti za početne aktivnosti. Ideje za dodatne e aktivnosti možete besplatno preuzeti iz Banke aktivnosti tivnosti sa internet strane www.LEGOeducation.com. m. Komplet sadrži veliku kutiju za skladištenje.

Šta dobijate kupovinom om • Lutke koje predstavljaju pripadnike različitih kultura a razne • Raznovrsne odevne kombinacije za scenarije granje uloga • Idealan način za uključivanje dece u igranje

Igranje uloga Svest o sebi

Pripovedanje

Govor i slušanje

Kreativnost

Pricamo price 45005

1-6

109

3-6 god.

Ovaj zanimljiv i jednostavan komplet podstiče kreativnost i maštovito pričanje i prepričavanje priča. Zasnovan je na norveškoj bajci o tri lukava jareta i sadrži tri osnovne ploče, koje mogu da se kombinuju s pet obostrano štampanih pozadina kako bi se započela neka priča. Ti elementi mogu da se iskoriste za pričanje određene priče od početka do kraja ili za odabir ključnih scena iz priče, ali i za uzbudljivu slobodnu igru u kojoj deca mogu da izmisle i odglume sopstvene priče. Ovaj komplet smišljen je tako da decu nauči osnovnim principima pripovedanja i da im pomogne u razvoju jezika. Može se koristiti u mnogim oblastima nastavnog plana i programa. Smišljen je za rad s najmanje četvoro dece i dolazi u paketu s brojnim inspirativnim idejama za različite aktivnosti.

LEGOeducation.com

Šta dobijate kupovinom • Komplet je posebno namenjen pripovedanju • Tri osnovne ploče i pet obostrano štampanih pozadina, kao i kocke • Sredstvo za podsticanje dečjeg socio-emocionalnog razvoja, jer deca rado sarađuju u pričanju i prepričavanju svake od priča

Boje i dekoracije na elementima mogu se razlikovati od onih na slici.


Istražite životinjska staništa i odnose med-u životinjama Divlje životinje 45012

1-6

104

2-5 god.

• Komplet u kojem se nalaze 24 životinjske figure LEGO® DUPLO® • Mogućnost gradnje staništa kao što su: šuma, savana, džungla, ledeni okean i reka • Video snimke sa interneta koji sadrže dve dodatne ideje za aktivnosti

Razumevanje odnosa

Istraživanje sveta

Razvrstavanje i grupisanje

Istraživanje sveta

LEGO® Education za predškolce

Upoznajte se sa uzbudljivim stvorenjima iz kompleta Divlje životinje. Predškolci će dobiti priliku da istraže različite teme – od toga šta životinje jedu, pa do onog što im je potrebno da prežive i razvijaju se u svom staništu. Ovaj komplet pruža maštovit predlog za razgovor o odnosima između mama i beba životinja, kao i o potrebama živih bića. Komplet Divlje životinje garantuje mnoge sate provedene u kreativnoj i slobodnoj igri, i to čitavoj grupi dece.

Šta dobijate kupovinom

NNOEV WO

Razumevan međuljuds je kih odnosa

Igranje uloga

1:1

Narodi sveta 45011

1-6

6.5CM 16

2-5 god.

Komplet Narodi sveta omogućava predškolcima da se igraju s četiri različite porodice od po četiri člana, što svakom detetu pruža priliku da preuzme određeni lik, te nudi i veliki broj aktivnosti kroz igranje uloga. Ovaj komplet je odličan za slobodno igranje, ali se može koristiti i za usmereno podučavanje koje podstiče razgovor o poštovanju sličnosti i razlika među ljudima. Komplet može da pokrene razgovor o kulturi, polu, uzrastu i porodičnim odnosima.

Šta dobijate kupovinom • Komplet koji sadrži 16 figura LEGO® DUPLO® • Priliku da s decom razgovarate o polu, uzrastu i etničkom poreklu ljudi • Video snimke sa interneta koji nude još dve ideje za aktivnosti

LEGO, the LEGO logo, DUPLO i MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. © 2014 LEGO Group

9


LEGO® Set DUPLO® kocaka 9027

1-6

144

Oblici i boje

Saradnja

1½+ god.

Koristan dodatak bilo kom kompletu DUPLO. Sadrži dodatne ploče za gradnju, kao i ukrašene i zakrivljene kocke – sve što je potrebno jednom mladom graditelju!

Šta dobijate kupovinom • Dobar dopunski komplet • Privlačne i poznate elemente koji se lako uklapaju

Kreativnost

Ljudi i njihova zanimanja 45010

1-6

2-5 god.

21

Uloge i odgovornosti

Istraživanje sveta

NNOEV WO

Upotrebite komplet Ljudi i njihova zanimanja za upoznavanje predškolaca s različitim profesijama ljudi u zajednici. Pomoću 20 jedinstvenih LEGO® DUPLO® figura deca će istraživati važne teme kao što su pol, uzrast, međusobni odnosi, kao i uloge i odgovornosti ljudi u zajednici. Ovaj komplet poziva decu na igranje uloga i identifikovanje sa određenim likovima. U kompletu se nalaze i invalidska kolica, koja će deci pomoći da razumeju posebne potrebe drugih.

Iskoristite komplet Ljudi i njihova zanimanja za podsticanje igranja uloga u okviru drugih kompleta.

oga Igranje ul

Razna vozila 45006

1-6

32

a Igranje ulog

2-5 god.

Uloge i odgovornost i

Pomozite deci da razumeju svrhu drumskog saobraćaja i njegove uloge u zajednici pomoću kompleta Razna vozila. U kompletu se nalaze porodični automobil, policijski automobil, kombi, ambulantna kola, motocikl i kamionet, kao i četiri vozača. Smišljen je tako da podstakne kreativno igranje u grupi dece. Svako vozilo može da učestvuje u gradnji raznih elemenata, a vozači i vozila mogu da se kombinuju. Interakcija između vozača omogućava deci da istraže šta svaka od službi u zajednici radi i kako mogu da pomognu jedna drugoj. Istraživanje međuljudskih odnosa predstavlja izuzetno važan deo dečje socijalizacije i odnosa dece prema svetu koji ih okružuje. Ovo je takođe odlična prilika da proširite svoje komplete LEGO® DUPLO®.

Šta dobijate kupovinom • Četiri vozača i četiri čunja kao prateće elemente u kompletu • Usmeravanje dece na značaj službi koje postoje u zajednici i na doprinos pojedinaca društvu • Vozila koja se mogu dograđivati

LEGOeducation.com

Istraživanje sveta

Boje i dekoracije na elementima mogu se razlikovati od onih na slici.


Grad 9230

Šta dobijate kupovinom 1-8

226

1½+ god. • Mnoštvo osnovnih kocaka, ukrasnih kocaka, figura, kao i posebnih elemenata • Veliki komplet koji omogućava da nekoliko grupa dece istovremeno gradi

Klasičan komplet koji pomaže deci da prošire granice mašte gradnjom zabavnih gradskih sredina. Sadrži posebne elemente kao što su prozori, ukrasne kocke, automobilske šasije i figure.

LEGO® Education za predškolce

Istraživanje sveta

Sadrži 226 elemenata – preko 55 po detetu (ukoliko se igraju njih cetvoro)

Saradnja

Kreativnost

a Istraživanje svet

Pričanje i slušanje

Igranje uloga

Velika farma 45007

1-6

154

2-5 god.

Pomoću ovog kompleta deca mogu učiti o poljoprivredi, brizi o životinjama, godišnjim dobima i usevima. On će vam dati priliku da istražite različite teme u okviru nastavnog plana i programa – od jednostavnijih, poput upoznavanja sa zvukovima koje prave životinje, do složenijih, kao što su briga o životinjama i uticaj smene godišnjih doba na snabdevanje hranom i sadnju različitih useva. Različite životinje mogu da se koriste i za razvrstavanje i grupisanje. Ovim kompletom istovremeno može da se igra veći broj dece jer sadrži mnoštvo različitih elemenata i idealan je za podsticanje kreativnosti. On aktivno stimuliše slobodno igranje i dolazi s mnoštvom inspirativnih ideja za različite aktivnosti.

Šta dobijate kupovinom • Dve zgrade na farmi i sklonište za životinje • Dodatne elemente kao što su traktor, mlekadžijski kamion, pokretna traka, mnoge domaće životinje, ograde i farmerski alat • Uputstvo na jednoj velikoj stranici sa inspiracijama, idejama i savetima za vaspitače

LEGO, the LEGO logo, DUPLO i MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. © 2014 LEGO Group.

11


@9;CYXiW

Sadrži 562 elementa – preko 55 po detetu (ukoliko se igra desetoro dece)

Uh]cb"Wca

@9;CYXiWUh]cb"Wca

-$-$

-$-$

Saradnja

" C;fcid H\Y@9; -H\Y@9; d"œ&$$id"œ&$$ ;C;fci 9 9;C;fc @9 @ @9; UgXY@9 U XUgXY@ XU X UXUgXY U fU hfU fY[]ghfUX fY[]ghfUX baUfWUg fWYXY#gc YWcaaY UfeiYgX bhXYga cZh\Y#gc XYaUf_g CUfYhfU bX8ID@

C`c[cU

@9;C h\Y@9;

d" C;fcid" &$$-H\Y@9;C;fci fcid"œ&$$-H\Y@9; UgXY@9;C;fcid"œ Y[]ghfUXUgXY@9;C; #gcbaUfWUgfY[]ghfUX XY#gcbaUfWUgf X iYgXYWcaaYfWYXY eiYgXYWcaaYfWYX UfeiYgX cbhXYgaUf cZh\Y#gcbhXYgaUfe f_gcZh\Y#gcbhXYga YhfUXYaUf_gcZh\Y#g ID@CUfYhfUXYaUf_g c [cUbX8ID@CUf [ [c c[ ;C`c[ 9;C` h\Y@9;C`c[cUbX8 @9;C h\Y@9

Oblici i boje

Samostalno izražavanje

Ekstra veliki (XL) set kocaka LEGO® DUPLO® 9090

10+

562

1½+ god.

Ovaj komplet, s preko 550 elemenata, ostvarenje je sna za decu koja žele da istraže svoj kreativni potencijal tako što će graditi najrazličitije modele u raznovrsnim sredinama. Sadrži novu paletu boja i čitav svet figura i posebnih elemenata.

Šta dobijate kupovinom • Mnoštvo običnih kocaka, ukrasnih kocaka, figura i posebnih elemenata • Ogroman komplet koji dozvoljava da se više različitih grupa dece istovremeno igra

Osnovne ploce, podloge za gradnju LEGO® DUPLO® 9071

2

1½+ god.

Dve velike ploče za gradnju – jedna crvena i jedna zelena – savršen su osnov za učenje kroz igru. Mogu se koristiti s najrazličitijim proizvodima LEGO® DUPLO®. Veličina im je 38 x 38 cm.

LEGOeducation.com

Boje i dekoracije na elementima mogu se razlikovati od onih na slici.


Paket za celovit razvoj deteta Jednim paketom može da se služi oko dvadesetoro dece.

Socijalno-emocionalni razvoj Dečje gralište – saradnja, razumevanje međusobnih odnosa, rešavanje problema i igranje uloga

Jezik i pismenost Pričamo priču – govor, jezik (pričanje i slušanje), saradnja i samostalno izražavanje

LEGO® Education za predškolce

Kombinovanjem naših materijala možete pokriti sve glavne oblasti predškolskog obrazovanja. Ovaj paket LEGO® Education materijala za predškolce posebno je razvijen kako bi bio podrška svim glavnim m oblastima u celovitom razvoju deteta: socijalno-emocionalnom, jezičkom i književnom, kognitivnom, kreativnom i fizičkom.

Kognitivni razvoj Kafić+ – jednostavno sabiranje i oduzimanje, rešavanje problema, razvrstavanje i grupisanje i igranje uloga

Kreativni razvoj Ekstra veliki (XL) set kocaka LEGO® DUPLO® – kreativnost, samostalno izražavanje, saradnja i oblici i boje

Fizicki razvoj Soft početni set – komplet od mekih kocaka – opšte motoričke veštine, kreativnost, saradnja i rešavanje problema

Ideje za korišcenje paketa: Koristite Dečje igralište za igru uloga u svakodnevnim društvenim situacijama na igralištu (kao što su čekanje na red, deljenje s drugima i praćenje uputstava za igru). Razgovarajte o tome kako se predškolci osećaju na igralištu i koje su im omiljene aktivnosti za podsticanje socio-emocionalnog razvoja. Koristite paket Pričamo priču da predškolcima date mogućnost da pričaju maštovite priče ili priče zasnovane na sopstvenim iskustvima. Predškolci će razvijati jezičke veštine, a učiće i da pažljivo slušaju druge. Koristite Kafić+ da inspirišete predškolce da povezuju, razvrstavaju i broje. Predškolci će vežbati vizuelno razlikovanje dok budu prepoznavali dvodimenzionalne i trodimenzionalne oblike. Takođe će moći da prave kulinarske kreacije kakve god požele i da igraju različite uloge u kafiću. Koristite Ekstra veliki (XL) set kocaka LEGO® DUPLO® da pokrenete predškolce da grade ono o čemu maštaju. Mogu praviti stvorenja, mesta, pa čak i ljude. Koristite Soft početni set – komplet od mekih kocaka koji omogućuje predškolcima da razviju opšte motoričke veštine, kao i da grade u razmeri koja će im biti izuzetno zanimljiva. Mogu da prave figure, tornjeve, zgrade i još mnogo toga, a sve u prirodnoj veličini. LEGO, the LEGO logo, DUPLO i MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. © 2014 LEGO Group.

13


Kreativnost

ričke Fine moto veštine

Saradnja

Set LEGO® Brick kocaka 9384

10+

884

Šta dobijate kupovinom

4+ god.

Komplet sadrži 22 ploče za gradnju u tri različite veličine i u raznim bojama. Možete ih koristiti kao osnovu za svoje LEGO kreacije, za različite pejzaže ili za gradnju visokih zgrada. Plavom možete predstaviti more, zelenom travu, bež bojom pesak, sivom beton, smeđom zemlju itd.

Male ploce za gradnju 9388

22

4+ god.

Ovaj komplet omogućava deci da koriste svoje kreativne veštine i prave najrazličitije figure, predmete i građevine nalik onima iz svakodnevnog života ili iz mašte. Sadrži kocke različitih vedrih boja, oblika i veličina.

LEGOeducation.com

• Ukrasne elemente u vedrim bojama • Širok raspon kocaka različitih oblika i veličina • Komplet koji je posebno smišljen za slobodnu gradnju

Osnovne ploce, komplet podloga za gradnju LEGO® 9286

4

4+ god.

Ovaj komplet sadrži jednu sivu ploču za gradnju veličine 38 x 38 cm, dve zelene ploče za gradnju veličine 25 x 25 cm i jednu plavu ploču za gradnju veličine 25 x 25 cm. Plava može da predstavlja more, zelena travu itd.

Boje i dekoracije na elementima mogu se razlikovati od onih na slici.


Grad – pocetni komplet 9389

10+

1907

4+ god.

Veliki komplet s beskrajnim mogućnostima! Sagradite naselje koje će imati zabavni park, zoološki vrt, poslovnu zonu i sve što poželite. Sadrži raznobojne kocke svih oblika i veličina i nudi veliki izbor dodatnih elemenata kao što su prozori, cveće, točkovi, figurice i još mnogo toga. Sadrži i četiri separatora kocaka, koji olakšavaju rastavljanje modela. Slobodne aktivnosti mogu da se preuzmu sa internet sajta LEGOeducation.com.

Sadrži preko 1 900 elemenata – 190 elemenata po detetu u grupi od desetoro dece!

• Ogroman komplet s beskrajnim mogućnostima. S preko 1 900 kocaka možete graditi raznovrsne ambijente pogodne za igru • Mnoštvo dodatnih elemenata kao što su prozori, točkovi, cveće, figurice i još mnogo toga • Četiri vrlo korisna separatora kocaka koji olakšavaju rastavljanje

Istraživanje sveta

LEGO® Education za predškolce

Šta dobijate kupovinom

lno S a m o s t an j e izražava

Rad u grupi

Kutija za kocke (6 komada) 9840

1½+ god.

Ova velika kutija za skladištenje kocaka može se naručiti pojedinačno ili u paketu od 6 komada. Kutije imaju providne poklopce i idealne su za slaganje jedna na drugu. Svaka kutija ima otvore za ceđenje kako bi elementi LEGO® mogli da se peru dok su u kutijama. Pogodno za decu počevši od 1½ godine.

LEGO, the LEGO logo, DUPLO i MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. © 2014 LEGO Group.

15


Istražite svet avionima i putovanjima kroz svemir!

Svemir i aerodrom 9335

Istraživan je sveta

1-6

1176

4+ god.

Uz o ovaj komplet deca mogu da istražuju razne teme, na primer: putovanje avionom, kontrola leta, istraživanje svemira, vanzemaljci i komunikacije s drugima. Sadrži sve elemente za gradnju spejs-šatla, aviona, satelita i još elem mnogo toga. Pet ilustrovanih kartica daju ideje mno modele za gradnju. Preuzmite besplatne aktivnosti sa i mo internet strane www.LEGOeducation.com. Sadrži kutiju inte skladištenje srednje veličine. za s

Šta dobijate kupovinom

Igranje uloga

• Mnoštvo posebnih elemenata za stvaranje raznovrsnih situacija i stvaranje modela • Pet obostrano štampanih kartica spakovanih uz modele i ideje za gradnju

Fine motoričke veštine

Vrata, prozori i krovovi 9386

278

4+ god.

Ovaj komplet pruža vam veliki izbor prozora s kapcima, vrata i delove krovova. U njemu se nalazi sve što vam je potrebno da svojoj zgradi date savršen konačni izgled.

Šta dobijate kupovinom • Idealan dodatak gradnji modela • Mogućnost otvaranja i zatvaranja • Dovoljno elemenata za gradnju više različitih kuća

LEGOeducation.com

Tockovi 9387

286

4+ god.

Iskombinujte ovaj komplet sa standardnim LEGO® kockama i omogućite deci da sagrade najrazličitija vozila i učine svoje konstrukcije pokretnim. Ovaj komplet sadrži gume u četiri veličine, s felnama, osovinama i ratkapnama, što omogućava sastavljanje kombinacija od 12 različitih vozila istovremeno.

Šta dobijate kupovinom • Dovoljno elemenata za veliki broj vozila • Mnogo dodatnih elemenata za gradnju modela

Boje i dekoracije na elementima mogu se razlikovati od onih na slici.


Uloge i odgovornosti

Set vozila 9333

11-66

934

44+ god. d

Komplet za sastavljanje različitih vozila, upoznavanje s njihovim funkcijama i načinima na koje se koriste u zajednici. Sagradite autobus, đubretarski kamion, utovarivač, kamion s prikolicom ili kombi za prodaju sladoleda i uposlite ljude iz svoje okoline. Dobićete pet obostrano štampanih kartica sa idejama za pravljenje modela i gradnju, uz mnogo dodatnih figurica. Preuzmite besplatne aktivnosti sa stranice www.LEGOeducation.com. Sadrži i kutiju za skladištenje srednje veličine.

LEGO® Education za predškolce

Fine motoričke veštine

Igranje uloga

Šta dobijate kupovinom • Samostalan komplet ili odličan dodatak ostalim kompletima LEGO® Sistem • Raznovrstan komplet s beskonačim mogućnostima • Sadrži pet dvostranih kartica za inspiraciju, kao i ideje za modele i gradnju

Uloge i odgovornosti

Zanimanja ljudi u zajednici 9348

257

4+ god.

Dodajte još više živosti svom užurbanom LEGO® gradu! Ovaj komplet sadrži figurice osoba koje srećemo u svakodnevnom životu, kao što su poštar, bolničko osoblje, mehaničar i mnogi drugi. Sadrži 22 figurice, ali i mnoštvo pratećih elemenata, kao što su hrana, životinje, laptop, bicikl i ranac.

Šta dobijate kupovinom • 22 figurice LEGO® koje predstavljaju različite ljude iz okoline i njihova sredstva za rad • Odličan dodatak svakom proizvodu LEGO®

Igranje uloga

anje Istraživ sveta LEGO, the LEGO logo, DUPLO i MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. © 2014 LEGO Group.

Iskoristite komplet Zanimanja ljudi u zajednici kako biste podstakli decu da glume uloge dok se igraju drugim kompletima

17


Preko 1 200 kocaka i elemenata!

Svet mašte 9385

8+

1207

Šta dobijate kupovinom

4+ god.

Ovaj komplet sigurno će pokrenuti dečju maštu i podstaći ih da sagrade mnoštvo različitih predela, modela i likova. Uz kocke najrazličitijih boja, ovaj komplet sadrži i posebne elemente kao što su paukovi, zmije, čarobni štapići, lonci, pečeni pilići, cveće, kovčezi s blagom, providni elementi i još ukupnom j mnogo g toga! g Komplet p je j odličan i za doprinos p p kvalitetu vaših kompleta LEGO® Sistem. Preuzmite besplatne aktivnosti sa internet sajta www.LEGOeducation.com.

• Mnoštvo posebnih elemenata za najrazličitije predele, bilo stvarne, bilo izmišljene • Kocke svih boja koje će se dopasti i dečacima i devojčicama

1:1 4.2CM

Junaci iz istorije i bajki 9349

Ima više od 22 razlicita ta lika – koji vam je omiljen? en?

LEGOeducation.com

227

4+ god.

Ovaj komplet sadrži mnoštvo figurica koje omogućuju deci da budu kreativna i ožive scene iz omiljenih bajki i popularnih priča. Komplet je odličan dodatak bilo kom kompletu LEGO® kocaka. Sadrži gusare, vešticu i čarobnjaka, kralja i kraljicu, rudare, sirenu i tritona i mnoge druge likove. Ima 22 figurice i prateće elemente za svaku od njih!

Šta dobijate kupovinom • LEGO figurice koje predstavljaju najrazličitije figure iz bajki i prošlosti, kao i njihova oružja ili alate • Odličan dodatak bilo kom proizvodu LEGO® Sistem

Boje i dekoracije na elementima mogu se razlikovati od onih na slici.


LEGO® Education za predškolce

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje Kreativno i zajednicko ucenje

Stepenice

Ucenje kroz igru Svi mi koji radimo na LEGO O® Education programu za predškolce znamo da je razvoj socijalnih veština i sposobnosti bnosti za saradnju izuzetno značajan za uspeh eh dece u školi, kao i za njihov napredak u kasnijem snijem životu. Stoga težimo da deci kroz igru pružimo obrazovna i razvojna iskustva u okviru grupe u kojoj međusobno sarađuju.

Red-anje smo komplet koji spontano razvija dečju sposobnost za razlikovanje boja i oblika. Životinjski bingo pomaže istovremeno i pri razvoju veština komunikacije, budući da deca uče da saopštavaju svoje ideje, da slušaju druge i da naizmenično rade i sarađuju, pa tako taj komplet doprinosi i socijalno-emocionalnom razvoju.

Definisali smo pet oblasti na koje je usmereno učenje. Te oblasti simbolično su prikazane na mostiću sa slike i zasnovane su na podacima dobijenim od vaspitača iz predškolskih ustanova širom sveta. Svi naši predškolski materijali temelje se na nekoj od tih oblasti, ali se mogu koristiti i u svim drugim oblastima. Na primer, početna tačka našeg NOVOG kompleta Životinjski bingo nalazi se u osnovama matematike i prirodnih nauka za predškolce. Napravili

LEGO, the LEGO logo, DUPLO i MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. © 2014 LEGO Group.

Osnove matematike i prirodnih nauka za predškolce Jezik i pismenost za predškolce Socijalno-emocionalni razvoj

Kreativno istraživanje

Razumevanje sveta

Kreativno istraživanje

19


Bezbroj nacina za ucenje Za predškolce lađe Ohrabrimo najm vanja u sistemu obrazo

Istražite mogućnosti LEGO® Education programa za predškolce i saznajte nešto o tome kako se deca mogu na intuitivan način podstaći da zajedno uče slažući kockicu po kockicu.

LEG

ducation O® E

ce

acainyas nw j y o r n b a z e m B So ulecaernnje tzao z a p r e d š kol

Наслов: Bezbroj načina za učenje : za predškolce : Lego Education

9 788652 902156

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0215-6 COBISS.SR-ID 213224204

LEGO® Education - katalog za predskolski uzrast  
LEGO® Education - katalog za predskolski uzrast