Page 1

а све т ш е т ј а н з Са дете, е ш а в е ж мо чење у е т и ч и т с под ост, н в и т а е р к и свет, е т ј а в и р к т о е! дружите с

Ова серија децу у узрсликовница за до шесте г асту од прве помоћи р одине може најранијиходитељима да од малишана дана код својих према књи развијају љубав њихово зазпи – да подстичу аж ње, ма шту и радознаал ост.

књига е њ а т и ч о к Заједничњ х нешто и њ з у е и дружепше што можете те je најле детету. Тако ће поклониртаибрити да постанеа, особ га ох а н ћ е р с и сигурна оно што је важноје јер се свдеетињству – касни догађа у само понавља. се

За подстицање дечјег развоја и креативности Зекина школица

Јежићева школица

1. година

Куцина школица

3-4 године

Медина школица

1-2 године

Мацина школица

4-5 година

Совина школица

2-3 године КУЦИНА ШКОЛИЦА • прво издање • аутори Симеон Маринковић и Славица Марковић • илустратор Евелина Данева Рајнингер • графички дизајн Душан Павлић • уредник Славица Марковић • лектор Виолета Бабић • припрема за штампу Небојша Митић • издаје Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 • тел./факс: 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs • штампа Графостил • тираж 3000 • година штампе 2016 • copyright©Креативни центар 2016

5-6 година

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0331-3 COBISS.SR-ID 225725196

ЗА П ТТИИ С С О О Н ОДСТ ТТИИВВН А Е А ИЦАНЬЕ Д Р Е к Р ЕЧjeГ РАЗВОjА и К

1Го-ди2нe


А

А

1Го-ди2нe ЗА ТИ С ПОДС О Н ТИЦАНЬ ТИВ Е ДЕЧjeГ РАЗВОjА И КРЕА

СИМЕОН МАРИНКОВИЋ СЛАВИЦА МАРКОВИЋ Илустрације Евелина Данева Рајнингер


Развој детета од прве до друге године Неке одлике развоја

Активности одраслЕ ОСОБЕ

Развој говора

Развој говора

У почетку друге године живота дете исказује осећања и жеље покретом, плачем, грљењем, гласом. Затим почиње да употребљава реченицу од једне речи или реч и гест (мо - немој, да - дај), а онда и реченицу од две именице (Мама, меко! — Мама, дај млеко!)

Разумети говор детета и на прави начин одговорити.

Половином друге године живота дете почиње да спаја глагол и именицу (Да(ј) Нени. — Дај Нени.). Затим зна да речима затражи да једе и пије и да извршава један задатак или два (узми, попиј). Крајем друге године дете користи више кратких реченица до три речи (Мама, толи ата. — Мама, отвори врата), почиње да користи облике множине (Мамине пипеле — Мамине ципеле) и шири свој речник и до 200 речи.

Именовати предмете или слике: Види… Ово је… Упућивати детету питања или налоге: Где је?… Покажи… Дај… Стави на… Шта је ово?… Ко је ово?… Донеси… Показивати детету слике и сликовнице и речима их описивати. Подстицати дете да разуме и запамти једноставне стихове и певљиве слогове и речи. Подстицати дете да затражи нешто, да замоли, позове или поздрави неког речима и да искаже своја осећања и стања (Ту бо. — Ту ме боли.).

Интелектуални развој (логичко мишљење)

Интелектуални развој (логичко мишљење)

Половином друге године дете уме да покаже предмет из непосредне околине и неке делове свог тела (нос, око, глава, уво). Осим тога, опонаша радње и понашања одраслих (храни лутку, кува ручак, пије кафу).

Игре скривања и тражења.

До краја друге године дете већ може да издвоји тражени предмет из групе предмета, да делује једним предметом на други и да придружи два иста облика у скуп.

Подстицати дете да: - користи средства за деловање на друге предмете; - прави куле од коцака; - претражује садржаје кутија; - ставља предмете у кутије.

Игре у којима се откривају узрочно-последични односи: активирање звучних кутија, телефона играчке, ксилофона.

Подстицати дете да опонаша одрасле (ко бајаги спава, пије из празне чаше). Подстицати дете да само трага за решењима.

2


Графомоторика

Графомоторика

Почетком друге године дете опонаша покрете оловком и оставља траг на подлози. Крајем друге године зна да групише повучене линије на једном месту, обично на средини подлоге, и уме да црта спиралне линије.

Цртати детету једноставне цртеже и говорити му шта је на њима.

Упознавање околине

Давати упутства детету у вези с тим како се употребљавају оловка, папир, боје. Подстицати дете на игре бојама сликајући звечкама, ваљцима, канапима, отискивањем, прстима.

Почетком друге године дете реагује на своје име. Имитира једноставне радње укућана.

Упознавање околине

Половином друге године показује све више интересовања за вршњаке и са интересовањем им се приближава. Разуме гестове и говор одраслих.

Подстицати дете да имитира једноставне радње одраслих и укључити га у неке заједничке активности, понекад да заврши задатке које је започела одрасла особа.

Крајем друге године дете реагује на изразе осећања одраслог и показује емпатију. Игра се с вршњацима и понекад хоће да им покаже или да им да своју играчку. Показује интересовање за игре у групи.

Играти игру скривања, игру „ко бајаги“, игру извршавања налога, игру улога, игру пред огледалом, традиционалне игре. Подстицати дете да упознаје делове тела.

Чулна осетљивост и опажање

Чулна осетљивост и опажање

Почетком друге године дете препознаје ликове и предмете са слике (пас, мачка).

Заједно с дететом листати сликовницу и причати о садржају. Подстицати га да показује прстом именовану слику.

До краја друге године опажа основне боје и уме да именује једну боју. Препознаје облике као што су квадрат, круг, троугао, правоугаоник и спарује предмете по облику. Уме само да разгледа сликовницу. Поред тога, воли да комуницира са особама које су му блиске, радо слуша музику, цвркутање птица, маукање мачке и лавеж пса.

Показивати супротности: велико—мало, седи—стоји, весео—тужан, има—нема. Подстицати дете да покаже предмете одређених основних боја. Омогућити детету да разврстава предмете по величини, облику, боји уз сталну говорну подршку и усмеравања (иста коцка, посуда, лопта). Подстицати дете да пред огледалом покаже делове свог лица и лица одрасле особе. О овим темама можете сазнати нешто више из следећих наших издања: Х. Муркоф, Ш. Мејзел: Шта да очекујете у првој години Х. Муркоф, Ш. Мејзел: Шта да очекујете у другој години А. Ајзенберг, Х. Муркоф, С. Хетавеј: Шта да очекујете у другој и трећој години И. Ивић и др.: Развојна мапа М. Шаин и др.: Корак по корак 1 М. Шаин и др.: Корак по корак 2 М. Шаин, С. Чарапић: Корак по корак 3 М. Шаин, С. Чарапић: Корак по корак 4 Ч. Вуд: У корак с развојем

3


Здраво! Ја сам куца. Како се ти зовеш?

Моја лопта шарена хоће да се играм ја. Ко ће, ко ће пре доћи до мене?

4

Где је куцино око? Покажи га. А друго око? Где је куцин реп? Покажи лопту коју држи куца.


Куца се игра са својим другаром.

Куца је велика, а њен другар је мали. Куца има велику лопту, а њен другар има малу лопту. Они воле да се заједно играју. Покажи малу лопту. Покажи велику лопту.

Хајде да се играмо, лоптице да бацамо! Мало ти, мало ја, то је лепа забава.

5


Време је за доручак.

Куца је огладнела. Куца, мама и тата доручкују. Куца воли да једе кашицу. Њам! Њам! Куца воли да пије млеко. Тата воли хлеб са џемом. Мама воли пахуљице. Куца воли кад доручкује с мамом и татом. Где је мама? Покажи је. Где је тата? Покажи га. Где је куцина кашица? Где је куцина шоља с млеком? Покажи.

Ко воли да ручка? Ја то добро знам. Куца воли кашицу, њама, њама, њам.

6


У дворишту

Куца и меда се играју у дворишту. Меда се уморио. Меда сада седи на клупи. Куца не седи на клупи. Куца стоји. Покажи меду који седи. Покажи куцу која стоји. А како ти седиш? Покажи.

Медо, узми кофицу, а ја ћу лопатицу, па ћемо у песку направити кућицу.

7


а све т ш е т ј а н з Са дете, е ш а в е ж мо чење у е т и ч и т с под ост, н в и т а е р к и свет, е т ј а в и р к т о е! дружите с

Ова серија децу у узрсликовница за до шесте г асту од прве помоћи р одине може најранијиходитељима да од малишана дана код својих према књи развијају љубав њихово зазпи – да подстичу аж ње, ма шту и радознаал ост.

књига е њ а т и ч о к Заједничњ х нешто и њ з у е и дружепше што можете те je најле детету. Тако ће поклониртаибрити да постанеа, особ га ох а н ћ е р с и сигурна оно што је важноје јер се свдеетињству – касни догађа у само понавља. се

За подстицање дечјег развоја и креативности Зекина школица

Јежићева школица

1. година

Куцина школица

3-4 године

Медина школица

1-2 године

Мацина школица

4-5 година

Совина школица

2-3 године КУЦИНА ШКОЛИЦА • прво издање • аутори Симеон Маринковић и Славица Марковић • илустратор Евелина Данева Рајнингер • графички дизајн Душан Павлић • уредник Славица Марковић • лектор Виолета Бабић • припрема за штампу Небојша Митић • издаје Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 • тел./факс: 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs • штампа Графостил • тираж 3000 • година штампе 2016 • copyright©Креативни центар 2016

5-6 година

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0331-3 COBISS.SR-ID 225725196

ЗА П ТТИИ С С О О Н ОДСТ ТТИИВВН А Е А ИЦАНЬЕ Д Р Е к Р ЕЧjeГ РАЗВОjА и К

1Го-ди2нe

Kucina školica  

Druga slikovnica u novoj seriji za decu namenjena je mališanima u uzrastu prve i druge godine. Zajedničko čitanje ove slikovnice i druženje...

Kucina školica  

Druga slikovnica u novoj seriji za decu namenjena je mališanima u uzrastu prve i druge godine. Zajedničko čitanje ove slikovnice i druženje...