Page 1

Kompletna knjiga

O Å AHU


Elizabet Delbi KOMPLETNA KNJIGA O ŠAHU Naslov originala: Elizabeth Dalby COMPLETE BOOK OF CHESS Copyright ©2014, 2007, 2002 Usborne Publishing Ltd. Photography credits (t = top, m = middle, b = bottom, l = left, r = right) p2 ©Lawrence Lawley / PhotoDisc; p8 (bl) ©Hulton-Deutsch Collection/CORBIS; p13 (tl) ©Burstein Collection/CORBIS; (m) ©Alfredo Dagli Orti/The Art Archive/CORBIS; p23 (r) ©Alfredo Dagli Orti/The Art Archive/CORBIS; p26 (bl) ©Dover Publications; p29 (br) ©Hulton-Deutsch Collection/CORBIS; p32 (br) ©Najlah Feanny/CORBIS SABA; p34 (br) courtesy of the Edward Winter Collection; p35 (r) courtesy of Warner Bros. HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. (s02) Harry Potter Publishing Rights © J.K. Rowling; p37 (l) courtesy of the State Library of Victoria, Melbourne,Victoria, Australia; p41 (tr) ©Bettmann/CORBIS; p44 (br) courtesy of the Edward Winter Collection; p45 (tr) Image 100/Royalty-Free/CORBIS; p50 (tr) courtesy of the Edward Winter Collection; p62 (tr) courtesy of the Edward Winter Collection; p66 (l), p67 (bl) ©Walter Hodges/CORBIS; p72 (tr) ©Dusko Despotovic/SYGMA/CORBIS; p73 (b) ©Sion Touhig/SYGMA/CORBIS; p76 (tl) ©CORBIS; (bl) ©Richard Bickel/CORBIS; (br) ©The Trustees of the British Museum; p77 (br) ©Bettmann/CORBIS; p78 (tl) courtesy of FIDE; (tr) ©Bettmann/CORBIS; p79 ©Barry Lewis/CORBIS; p80 (l) all courtesy of the Edward Winter Collection; p81 (l) all courtesy of the Edward Winter Collection; p82 (tl) ©Bettmann/CORBIS; (l) courtesy of the Edward Winter Collection; (ml) ©Hulton-Deutsch Collection/CORBIS; (l) ©Richard Schulman/CORBIS; (bl) courtesy of the Chesspawn Website; p83 (tl) ©Dusko Despotovic/SYGMA/CORBIS; (l) ©Stephane Ruet/SYGMA/CORBIS; (ml) permission granted by Chess-Sector Website; (l) ©Li Yong /XINHUA PRESS/CORBIS; (l) ©MIHAI BARBU /REUTERS/CORBIS; (bl) ©Brian Cahn/ZUMA PRESS/CORBIS; p84 (bl) John Van Hasselt/SYGMA/CORBIS; (tr) ©Photo ITAR-TASS; (br) courtesy of the Kosteniuk website; p85 (tl) Bettmann/CORBIS SYGMA; (mr) courtesy of www.chessbase.com; p86–89 (b) ©GETTY/Malcolm Piers. All additional photography by Adam Constantine. Chess pieces and boards for in-house photography provided by The London Chess Centre. Za izdanje na srpskom jeziku © Kreativni centar 2017 Recenzent: Marija Lukić • Dizajn: Adam Konstantin i Rut Rasel • Konsultant: Džonatan Rouson, trostruki prvak Velike Britanije u šahu • Ilustrovali: Verinder Baču, Adam Konstantin i Leonard le Roland • Digitalne slike: Kit Fernival • Urednik: Anđelka Ružić • Lektor: Violeta Babić • Priprema za štampu: Tatjana Valjarević • Izdaje Kreativni centar Beograd, Gradištanska 8 tel.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 • www.kreativnicentar.rs • e-mail: info@kreativnicentar.rs • Za izdavača: Ljiljana Marinković • Štampa: Grafostil, Kragujevac • Godina štampe: 2017 • Tiraž: 2000 CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд 794.1 ДЕЛБИ, Елизабет Kompletna knjiga o šahu / Elizabet Delbi ; [ilustrovali Verinder Baču, Adam Konstantin i Leonard le Roland] ; prevod Mirjana Popov Slijepčević. – Beograd : Kreativni centar, 2017 (Kragujevac : Grafostil). – 100 str. : ilustr. ; 24 cm Prevod dela: Complete Book of Chess. – Tiraž 2.000. – Registar. ISBN 978-86-529-0450-1 a) Шах COBISS.SR-ID 248216588


Kompletna knjiga

O Å AHU


Kompletna knjiga

O ŠAHU Elizabet Delbi

Prevod Mirjana Popov Slijepčević


Sadržaj 6 Linkovi na internetu

32 Otvaranje

8 Kako se igra šah

34 Sekvence otvaranja

10 Zapisivanje poteza

36 Italijansko otvaranje –

12 Kralj

37 Špansko otvaranje –

16 Dama

38 Damin gambit

18 Top

39 Još otvaranja belim

20 Lovac

40 Odbrana Karo–Kan

22 Skakač

41 Sicilijanska odbrana

24 Pešak

42 Francuska odbrana

28 Vrednost, žrtvovanje

43 Kraljeva indijska

30 Pozicije s figurama

44 Razmišljanje

i razmena

Đoko Pjano Ruj Lopez

figurama

odbrana

u središnjici


46

Tabla u središnjici

70 Pozicije za šah-mat

48

Pozicije u središnjici

72 Remi-partije

50

Taktički motivi

73 Šahovski turniri

52

Pozicije s taktičkim motivima

74 Pozicije za remi-partije

54

Pravljenje planova

76 Istorija šaha

56

Pozicije s kombinacijama

78 Šah i politika

58

Odbrambene tehnike

80 Slavni šahisti

60

Pozicije sa žrtvom

84 Budući šampioni

62

Završnica

86 Šahovski rečnik

64

Pozicije u završnici

90 Rešenja pozicija

66

Napad na kralja

92 Indeks

68

Kralj je mrtav – šah-mat


Linkovi na internetu

U

ovoj knjizi vam preporučujemo sajtove na kojima možete da pronađete nešto više o šahu, odgledate odigrane partije i produbite svoje znanje.

Šta možete da radite

Usborne Quicklinks

• proverite znanje putem onlajn šahovskih pozicija i kvizova;

Na veb-sajtu Usborne Quicklinks pronaći ćete linkove za sve preporučene sajtove, uključujući i one sa interaktivnim partijama i aktivnostima, video-klipovima, animacijama, galerijama slika, pozicijama i kvizovima. Tu su i šahovski problemi koje možete da preuzmete i odštampate radi provere znanja koje ste stekli iz ove knjige. Da biste pronašli linkove za preporučene sajtove i šahovske pozicije koje možete da preuzmete, potražite sajt Usborne Quicklinks na www.usborne.com/quicklinks i ukucajte complete chess. 8

Evo kako možete da koristite sajtove koje preporučujemo za ovu knjigu: • pratite animirane šahovske partije potez po potez;

• gledajte video-klipove o šahovskoj taktici i motivima; • igrajte šah onlajn protiv kompjutera; • pronađite korisna uputstva i savete profesionalnih šahista; • pogledajte najstarije šahovske figure na svetu i saznajte nešto o prvim igrama na tabli; • pročitajte tekstove o šahovskim šampionima i partijama koje su ih proslavile;

7 6

• vidite listu najboljih svetskih igrača i izračunajte sopstveni rejting u šahu.

5 4 3 2 1

a

b

c

d

e

f

g

h

Koji je ovde najbolji potez za belog? Odgovor pronađite na sajtu Usborne Quicklinks. 6

Igranje šaha onlajn Neki sajtovi nude mogućnost igranja šaha s protivnicima različitog stepena znanja iz celog sveta. Deca prethodno treba da traže dozvolu odraslih i da se obavezno pridržavaju tri pravila o bezbednosti na internetu, koja su izložena na narednoj strani. Više informacija o bezbednosti na internetu pronaći ćete na sajtu Usborne Quicklinks.


Bezbednost na internetu

Napomene za roditelje

Deco, molimo vas da se prilikom korišćenja interneta obavezno pridržavate tri osnovna pravila:

Preporučujemo da decu nadgledate dok koriste internet i da se pobrinete za to da svakako pročitaju i poštuju tri osnovna pravila o bezbednosti na internetu koje smo izložili na ovoj strani.

• Pre korišćenja interneta uvek tražite dozvolu odrasle osobe. • Nikada nemojte da dajete lične podatke, kao što su ime, adresa, naziv škole ili broj telefona. • Ako sajt traži da ukucate svoje ime ili imejl adresu, prvo pitajte neku odraslu osobu možete li to učiniti.

Dostupnost sajtova Veb-sajtove opisane u ovoj knjizi redovno proveravaju i revidiraju urednici sajta Usborne, a linkovi na Usborne Quicklinks se ažuriraju. Ako se veb-sajt zatvori, zamenićemo ga novim linkom. Ponekad i dodamo neki link, pa kada posetite Usborne Quicklinks, linkovi mogu malo da se razlikuju od ovih koji su opisani u knjizi. Imajte na umu da sadržaj veb-sajta može u bilo kom trenutku da se promeni, a da je Usborne Publishing odgovoran samo za sadržaj i dostupnost svojih sajtova.

Postoje takođe načini da deci pomognete da budu bezbedni na internetu. Evo najvažnijih saveta za roditelje: • Igrajte se i istražujte onlajn zajedno s decom kako biste saznali koje veb-sajtove vole da posećuju i da biste mogli s njima o tome da razgovarate. • Dobro bi bilo da sve uređaje koji imaju pristup internetu držite u prostoru u kojem se krećete da biste bili uključeni u ono što dete radi i da biste mogli s njim o tome da razgovarate. • Objasnite deci da ne treba da daju lične podatke pre nego što od vas zatraže dozvolu.

Sredstva za pomoć roditeljima Osim podučavanja deteta o internetu, možda biste takođe mogli da koristite sredstva kontrole koja postoje u većini pretraživačkih programa, a koja su namenjena roditeljima. To će vam pomoći da ograničite pristup određenim veb-sajtovima, da postavite vremenska ograničenja i da vidite koje sajtove dete posećuje. Više informacija o korišćenju interneta potražite u odeljku za odrasle „Help and advice area“ na veb-sajtu Usborne Quicklinks. 7


Kako se igra šah

Š

ah opisuju kao umetnost, nauku i sport. Svako može da nauči da ga igra, pa čak i deca. A ako mislite da je to samo igra, setite se da neki vrhunski igrači zarađuju na njemu milione.

Faze igre

Zadatak

Središnjica Kada se i vi i vaš protivnik borite za kontrolu nad tablom tako što jedan drugom uzimate figure. (Pogledajte strane 44–49.)

U šahu je glavni cilj da se zarobi protivnički kralj. Ne zaboravite – svi potezi koje povučete u igri treba da vode ka tom cilju.

Napred marš!

Igra ima tri faze: Otvaranje Kada pokušavate da uvedete sve figure u igru i razvijete plan napada. (Pogledajte strane 32–43.) Skloni mi se s puta!

Završnica Kad ostane veoma malo figura. Sad si Pošto je u manjoj opasnosti moj! da bude napadnut, vaš kralj mogao bi da postane aktivnija napadačka figura. (Pogledajte strane 62–69.)

Način razmišljanja Kad god ste u igri, treba da imate plan na osnovu kojeg ćete pomerati figure. Budite ipak fleksibilni i promenite ga ako protivnik uradi nešto neočekivano. Nemojte planirati previše poteza unapred. Ni šampioni ne razmišljaju previše unapred tokom partije šaha. Previše je mogućnosti. Da biste nadmudrili protivnika, možete da koristite razne taktike, trikove i zamke.


Postavljanje table Na šahovskoj tabli postoje 64 kvadratna polja koja su naizmenično svetla i tamna. Tabla se postavlja tako da belo ili svetlo polje za oba igrača uvek bude u donjem desnom uglu. Figure se postavljaju kao što je prikazano na slici.

KRALJEVO KRILO

DAMINO KRILO Top

Skakač

Lovac Dama

Linkovi na internetu Linkove za sajtove sa uputstvima za početnike, uključujući i to kako se postavlja šahovska tabla, potražite na www.usborne.com/quicklinks

Kralj

Lovac Skakač

Top Dame i topovi su „teške figure“. Lovci i skakači su „lake figure“. Sve teške i lake figure postavljaju se u prvi horizontalni red do igrača. Pešaci se postavljaju u drugi red.

Pešaci Krila su dve bočne strane table. Figure ovde imaju manju moć, jer im je kretanje ograničeno.

Linija koju ne blokiraju pešaci zove se otvorena linija.

Dama se uvek postavlja na polje u njenoj boji.

Ključ

Red vodo­ravnih polja na tabli naziva se red.

Ako na početku igre kontrolišete četiri centralna polja, bićete u prednosti.

Red uspravnih polja na tabli naziva se linija.

Red dijagonalnih polja na tabli naziva se dijagonala.

Centralni deo table.

Ključne reči

Da li ste znali?

Dijagonala Red dijagonalnih polja. Linija Red uspravnih polja. Krilo Jedna od bočnih strana table. Kraljevo krilo Četiri linije s kraljeve strane table. Otvorena linija Linija koju ne blokiraju pešaci. Damino krilo Četiri linije s damine strane table. Red Red vodoravnih polja.

Postoje šahovske garniture koje su izuzetno skupe jer su napravljene od srebra, zlata, mermera ili žada. Na slici su figure od stakla. Bele figure su od prozirnog, a crne od mutnog stakla.

9


Zapisivanje poteza

S

tandardni način zapisivanja šahovskih poteza i partija ima naziv algebarska notacija. Tu vrstu notacije naći ćete u knjigama o šahu, novinama ili na veb-sajtovima. Svako polje na tabli i svaka figura imaju različitu oznaku.

Kako su označene figure Sve figure, osim pešaka, imaju svoju oznaku: Kralj = K

Skakač = S

Dama = D

Lovac = L

Top = T

Pešak = nema oznaku

Da bi se potez bolje opisao, šifri kojom je označen mogu da se dodaju i druga slova ili znakovi:

Kako su označena polja

+ Šah ++ Dvostruki šah # Šah-mat 0-0 Mala rokada 0-0-0 Velika rokada = Nijedna strana nema prednost

Svaka linija označena je slovom, a svaki red brojem. To znači da svako kvadratno polje ima svoju šifru. Kada ih zapisujete, prvo se zapisuje slovo. Na primer, beli kralj je na polju e1. Na dijagramima se bele figure uvek postavljaju na prva dva reda u dnu table. Crne figure postavljaju se na sedmom i osmom redu na vrhu table.

6

4 3 2 1

d

e

f

g

h

Šahovski dijagrami u ovoj knjizi označeni su brojevima. i slovima da biste lakše odredili šifru za svako polje. 10

x

Obeležite rednim brojem svaki par poteza – prvo zapišite potez bele figure. Zapišite slovo koje označava figuru, pa slovo i broj polja na koje se pomera. (Za pešaka zapišite samo polje na koje se pomera.) Na primer:

5

c

(S)

Kako se zapisuju potezi 7

b

Dobar potez Pešak se promoviše u damu Pešak se promoviše u skakača Uzimanje figure (ovo se zapisuje odmah iza oznake figure)

Svi ovi izrazi objašnjeni su dalje u knjizi.

8

a

! (D)

a

b

c

d

e

f

g

8

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

h

a

b

c

d

e

f

g

h

1

a

b

c

d

e

f

1. d4 d5

g

h

3. e5 Lf5 2. e4 c6 (Potezi crne figure zapisani su kao 1... d5. Tačke posle broja pokazuju da nedostaje potez bele figure.)

Da li ste znali? Broj različitih partija šaha koje mogu da se odigraju veći je od broja atoma u poznatom univerzumu.


Kako se koriste dijagrami Partije i pozicije u ovoj knjizi opisane su pomoću dijagrama i algebarske notacije. Evo šta znače različiti simboli na dijagramima:

Kako se kreću šahovske figure Postoji šest vrsta šahovskih figura i one se različito kreću. Kralj

8 7

Može da se pomera za po jedno polje u svim pravcima. Ne sme da se pomeri na polje koje je pod napadom protivničke figure ili da preskače figure.

6 5 4 3 2

Dama Može da se pomera pravolinijski za neograničen broj polja duž otvorenog reda, linije ili dijagonale. Ne sme da preskače figure.

1

a

b

c

Potez Novi položaj figure posle povlačenja poteza.

d

e

f

g

h

Uzimanje Figura koja se uzima kada protivnik stane na njeno polje.

Top Može da se pomera pravolinijski za neograničen broj polja duž otvorenog reda ili linije. Ne sme da preskače figure.

Lovac Napad Moguć potez koji bi doveo do uzimanja figure.

Moguć potez Polje na koje bi figura mogla da se pomeri.

Ključne reči Algebarska notacija Standardni metod zapisivanja poteza u šahovskoj partiji. Figure su označene početnim slovima, a polja na šahovskoj tabli slovima i brojevima.

Može da se pomera pravolinijski za neograničen broj polja duž otvorenih dijagonala. Uvek stoji na poljima iste boje. Ne sme da preskače figure. Skakač Može da se pomera u obliku slova L u bilo kom pravcu – dva polja napred i jedno polje levo ili desno. Sme da preskače druge figure.

Pešak Linkovi na internetu Linkove za sajtove na kojima možete da saznate nešto više o tome kako se zapisuju potezi u igri potražite na www.usborne.com/quicklinks

Može da se pomera za po jedno polje unapred, osim pri prvom potezu, kada sme da se pomeri za dva polja. Može da uzme figuru na bilo kom od dva polja dijagonalno ispred sebe. 11


Kralj

D

va kralja su najvažnije figure na tabli. Ako jednog od njih zarobi protivnička figura, partija je završena. Pa ipak, to nisu najmoćnije figure. Da biste zaštitili svog kralja od napada, morate da upotrebite ostale figure.

Detaljnije o kretanju kralja Kralj može da se pomera za po jedno polje u svim pravcima. To znači da ne može da se kreće dovoljno brzo da bi u početnoj fazi igre bio napadačka figura. U završnici, kada na tabli ostane manje figura, kralja možete da upotrebite i kao deo napada. 8 7 6 5 4 3 2 1

Vrednost figure Neprocenjiva (ako je kralj zarobljen, partija je završena)

a

b

c

d

e

f

g

Kralj ima veću mogućnost kretanja kada je bliže centru table. Pa ipak, tada je takođe izložen napadima sa svih strana.

h 8 7 6 5

Specijalni potezi Rokada (s topom)

4 3

Pazite kada vam je kralj sateran na ivicu ili u ugao table. Ako ne uspe da se izvuče, izgubićete partiju.

2

Oblik ove šahovske figure simbolizuje krunu koju nosi kralj da bi pokazao svoju moć

1

a

b

c

d

e

f

g

h

Napad na kralja! Šah! Za kralja kojeg bi protivnička figura mogla da uzme u narednom potezu kaže se da je u šahu.

Ako vam je kralj u šahu, morate da uradite jednu od sledećih stvari da biste ga izvukli: • da uzmete figuru koja napada kralja; • da pomerite kralja iz šaha; • da postavite neku figuru između svog kralja i figure koja ga je napala (da se zaštitite nekom figurom). Ako ne može da pobegne, kralj potpuno gubi značaj i partija je završena.

Nikada ne smete da odigrate kraljem na tučeno (napadnuto) polje. Ako je nemoguće da kralj izbegne šah, partija je završena.

12


Odbrana kralja Uloga kralja Kralj je bio deo šahovske igre od njenog nastanka u Aziji. Figura se prvobitno zvala radža, a kasnije je postala šah. Šah je bio persijski kralj, kao što je ovaj na slici. Persijska verzija šaha zvala se šatrandž.

Rokada je potez koji se radi s dve Drži se nas. figure u isto vreme, kraljem i topom, a ima nekoliko prednosti. Kralj se sklanja sa izloženih centralnih linija na polje iza pešaka, koji mogu da ga zaštite. Ovaj potez takođe dovodi topa u centar, gde je najkorisniji. Svaki igrač sme da izvrši rokadu samo jednom i samo pre nego što pomeri kralja i topa. Rokadu ne smete da izvršite ako vam je kralj u šahu ili je bilo koje polje preko kojeg kralj prolazi i polje na koje staje pod napadom.

Mala rokada

Kada se u Evropi oko petnaestog veka pojavila moderna verzija šaha, ova figura postala je poznata kao kralj. Istovremeno je dobila dodatni potez – rokadu (pogledajte desno). Slika srednjovekovnog kralja ima neke karakteristike kralja u šahu. Kruna pokazuje njegovu važnost. Ali on je ipak ranjiv i potrebno mu je da ga narod štiti.

Ključne reči Rokada Specijalni potez za kralja i topa. Oni menjaju mesta da bi se kralj zaštitio i top doveo u centar radi napada. Šah Napad na kralja. Napadačka figura Figura koja napada kralja. Šah-mat Onda kada kralj ne može da se spase od napada (partija je završena).

Kada su dva polja između kralja i topa na kraljevom krilu slobodna, kralj se pomera za dva polja prema topu. Top preskače kralja i zauzima polje do njega.

Velika rokada

Kada su tri polja između kralja i topa na daminom krilu slobodna, kralj se pomera za dva polja prema topu. Top preskače kralja i zauzima polje do njega.

Linkovi na internetu Linkove za sajtove na kojima ćete pronaći nešto više o kralju, šah-matu i rokadi potražite na www.usborne.com/quicklinks

13


Kraljevi u napadu

Kralj u klopci

Za vreme završnice, kada igrači izgube većinu figura, dva kralja preuzimaju napadačku ulogu. Oni mogu da napreduju jedan ka drugom, ali nikada ne smeju da se nađu na Grrr... susednim poljima. (To je zato što bi i jedan i drugi tada bili u šahu.)

Kada uradite rokadu, čini vam se da je vaš kralj bezbedan iza svojih pešaka, međutim, pešaci koji ga štite takođe mogu da ga zarobe, što dovodi do mata na poslednjem redu (pogledajte dole). 8 7 6

Kada između dva kralja koji napreduju ostane samo jedno polje razmaka, igrač koji je poslednji povukao potez ima takozvanu opoziciju. To je prednost – drugi kralj ne sme da priđe bliže i mora da se pomeri u drugom pravcu. Opozicija se može dobiti i gubljenjem tempa (povlačenjem dodatnog poteza da bi se izgubilo vreme), a to može da se desi na sledeći način: 8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

a

b

c

d

e

f

g

1

a

h

1. Kd2 Ke7 2. Kd3 Kd7 Dva kralja napreduju. Beli kralj mora da obiđe pešaka.

b

c

d

e

f

g

h

b

c

d

e

f

g

h

4. e3! Ke6 Beli pomera pešaka, gubi tempo i sada on ima opoziciju, pa može da kontroliše igru crnog.

14

4 3 2

a

b

c

d

e

f

g

h

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

Da se ovo ne bi desilo, potrebno je da kralju obezbedite izlaz pomeranjem pešaka na h-liniji za jedno polje napred (ili pešaka na b-liniji, ako ste izvršili veliku rokadu), kao što je gore prikazano belim figurama.

Nema izlaza! Mada treba da se trudite da zaštitite svog kralja sa svih strana, ne zaboravite da zbog nepažnje možete da mu zatvorite izlaz sopstvenim figurama. Takva situacija poznata je kao ugušeni mat.

3. Kd4 Kd6 Između kraljeva je ostalo jedno polje. Crni ima opoziciju – beli ne može dalje da napreduje.

1

a

5

1. Txc8# Beli top uzima crnog topa i istovremeno daje crnom šah-mat. Crni kralj je zarobljen na poslednjem redu iza sopstvenih pešaka.

a

b

c

d

e

f

g

h

1. Sh6++ Kh8 Crni nema drugog izbora osim da pomeri kralja iz dvostrukog šaha.

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

a

b

c

d

e

f

g

2. Dg8+ Txg8 3. Sf7# Kralj je opkoljen i ne može da izbegne mat.

1

a

b

c

d

e

f

g

h

5. Ke4! Kd6 6. Kf5 Beli primorava crnog kralja da se povuče i dalje bi trebalo da vuče poteze u pravcu promocije svog pešaka.

Da li ste znali? Izraz „šah-mat“ potiče od persijskog izraza šah mat, što doslovno znači „kralj je mrtav“.

h

1

Kompletna knjiga o šahu  

U ovom ilustrovanom priručniku pronaći ćete sve informacije o pravilima šahovske igre, njenom razvoju kroz istoriju, kao i priče o slavnim i...

Kompletna knjiga o šahu  

U ovom ilustrovanom priručniku pronaći ćete sve informacije o pravilima šahovske igre, njenom razvoju kroz istoriju, kao i priče o slavnim i...