Page 1

шTA? гдE? KO?

Ко је ово? Шта је ово? Где живи? Шта ради? Посматрајте слике заједно с децом, постављајте им питања и подстакните их да открију одговоре. Забавите се и помозите деци да брзо и лако упознају свет.

KO? ШТА? ГДЕ?

ВО


КО? • ШТА? • ГДЕ?

ВОЋЕ Прво издање Идеја и илустрације Душан Павлић Текст Симеон Маринковић и Славица Мaрковић Технички уредник Небојша Митић Лектор Виолета Бабић Уредник едиције Славица Мaрковић Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483 е-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача мр Љиљана Маринковић Штампано у Италији • тираж 2000 Година штампе 2017 Copyright © Kreativni centar 2017

CIP-Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 087.5 ПАВЛИЋ, Душан Воће / [идеја и илустрацијe Душан Павлић ; текст Симеон Маринковић и Славица Марковић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Италија). - [22] стр. : илустр. у бојама ; 15 cm. - (Ко? Шта? Где?) Податак о ауторима преузет из колофона. Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0375-7 1. Маринковић, Симеон, 1941 [аутор] 2. Марковић, Славица, 1967 [аутор] COBISS.SR-ID 230022924


KO?

ШTA?

ГДE?


Једите ме често! − моја је порука.

Ја сам ...


Јабуке су у три боје и све им боје лепо стоје.

Слатке могу бити и у топлој пити.


За децу сам добра храна.

Ја сам ...


Кору ми скини пре јела. Не једем се цела!

Банана сплит – то је слатки хит!


Добро сам воће за сваког од вас.

Ја сам ...


– Хоћемо колутиће ананаса! – вичу деца из свег гласа.

Један деда овог часа пије сок од ананаса.


шTA? гдE? KO?

Ко је ово? Шта је ово? Где живи? Шта ради? Посматрајте слике заједно с децом, постављајте им питања и подстакните их да открију одговоре. Забавите се и помозите деци да брзо и лако упознају свет.

KO? ШТА? ГДЕ?

ВО

Ko? Šta? Gde? VOĆE  

Šta nam poručuju naše omiljene voćke? Pročitajte ovu šaljivu kartonsku slikovnicu i saznajte kako sve voće može da nas obraduje, a kako da n...

Ko? Šta? Gde? VOĆE  

Šta nam poručuju naše omiljene voćke? Pročitajte ovu šaljivu kartonsku slikovnicu i saznajte kako sve voće može da nas obraduje, a kako da n...