Page 1

шTA? гдE? KO?

Ко је ово? Шта је ово? Где живи? Шта ради? Посматрајте слике заједно с децом, постављајте им питања и подстакните их да открију одговоре. Забавите се и помозите деци да брзо и лако упознају свет.

KO? ШТА? ГДЕ?

ПОВР


КО? • ШТА? • ГДЕ?

ПОВРЋЕ Прво издање Идеја и илустрације Душан Павлић Текст Симеон Маринковић и Славица Мaрковић Технички уредник Небојша Митић Лектор Виолета Бабић Уредник едиције Славица Мaрковић Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483 е-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача мр Љиљана Маринковић Штампано у Италији • тираж 2000 Година штампе 2017 Copyright © Kreativni centar 2017

CIP-Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 087.5 ПАВЛИЋ, Душан Поврће / [идеја и илустрацијe Душан Павлић ; текст Симеон Маринковић и Славица Марковић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Италија). - [22] стр. : илустр. у бојама ; 15 cm. - (Ко? Шта? Где?) Податак о ауторима преузет из колофона. Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0374-0 1. Маринковић, Симеон, 1941 [аутор] 2. Марковић, Славица, 1967 [аутор] COBISS.SR-ID 230023180


KO?

ШTA?

ГДE?


Ко бије у бубањ и јак му је звук?

То је ...


Полако се миче док из земље ниче.

Кад се лук у јелу нађе, јело је слађе.


Витак му је стас, свира контрабас.

То је ...


Колутићи иду брже док се прже.

Ако једемо патлиџан плави, бићемо здрави.


Кад засвира саксофон, радује се цео шпајз.

То је ...


Клок, клок, клок! Сладак му је сок.

И пица се свиђа свима када парадајза има.


шTA? гдE? KO?

Ко је ово? Шта је ово? Где живи? Шта ради? Посматрајте слике заједно с децом, постављајте им питања и подстакните их да открију одговоре. Забавите се и помозите деци да брзо и лако упознају свет.

KO? ШТА? ГДЕ?

ПОВР

Ko? Šta? Gde? POVRĆE  

Kako izgleda kada zrno graška svira flautu ili kada paprika svira violinu? Pročitajte ovu kartonsku slikovnicu u kojoj povrće svira muzičke...

Ko? Šta? Gde? POVRĆE  

Kako izgleda kada zrno graška svira flautu ili kada paprika svira violinu? Pročitajte ovu kartonsku slikovnicu u kojoj povrće svira muzičke...