Page 1

шTA? гдE? KO?

АФРИЧКЕ

Ко је ово? Шта је ово? Где живи? Шта ради? Посматрајте слике заједно с децом, постављајте им питања и подстакните их да открију одговоре. Забавите се и помозите деци да брзо и лако упознају свет.

KO? ШТА? ГДЕ?

АФРИЧКЕ


КО? • ШТА? • ГДЕ?

АФРИЧКЕ ЖИВОТИЊЕ Прво издање Идеја и илустрације Душан Павлић Текст Симеон Маринковић и Славица Мaрковић Технички уредник Небојша Митић Лектор Виолета Бабић Уредник едиције Славица Мaрковић Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483 е-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача мр Љиљана Маринковић Штампано у Италији • тираж 2000 Година штампе 2017 Copyright © Kreativni centar 2017

CIP-Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 087.5 ПАВЛИЋ, Душан Афричке животиње / [идеја и илустрацијe Душан Павлић ; текст Симеон Маринковић и Славица Марковић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Италија). - [22] стр. : илустр. у бојама ; 15 cm. - (Ко? Шта? Где?) Податак о ауторима преузет из колофона. Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0394-8 1. Маринковић, Симеон, 1941 [аутор] 2. Марковић, Славица, 1967 [аутор] COBISS.SR-ID 230023436


KO?

ШTA?

ГДE?


Чија је ово чупава глава?

То је глава страшног ...


Молим зебре фине за мало тишине.

Не дирај лава док спава.


Ко то има чудан врат, висок као други спрат?

То је ...


Шта је ово, људи?! Баш ме чуди!

Биће фина слика жирафиног лика.


Час се попне на дрво, час сакрије у жбун.

То је ...


Јао, јао! Шешир ми је украо!

Ево вам шешира и нек буде мира.


шTA? гдE? KO?

АФРИЧКЕ

Ко је ово? Шта је ово? Где живи? Шта ради? Посматрајте слике заједно с децом, постављајте им питања и подстакните их да открију одговоре. Забавите се и помозите деци да брзо и лако упознају свет.

KO? ШТА? ГДЕ?

АФРИЧКЕ

Ko? Šta? Gde? AFRIČKE ŽIVOTINJE  

Koja je najveća ptica na svetu? Koja životinja ima najduži vrat, a koja na nosu ima rog? Pročitajte ovu duhovitu kartonsku slikovnicu i sazn...

Ko? Šta? Gde? AFRIČKE ŽIVOTINJE  

Koja je najveća ptica na svetu? Koja životinja ima najduži vrat, a koja na nosu ima rog? Pročitajte ovu duhovitu kartonsku slikovnicu i sazn...