Page 1


KNJIGA GODINE Napisao i ilustrovao: Afonso Kruz Naslov originala: Afonso Cruz O LIVRO DO ANO Copyright © Afonso Cruz, 2013 © desta edição: 2013, Santillana Editores, S.A. Za izdanje na srpskom jeziku © Kreativni centar 2017 prvo izdanje Koordinator projekta: Maja Španjević Kešelj Urednik: Anđelka Ružić Lektor: Violeta Babić Priprema za štampu: Tatjana Valjarević Izdaje: Kreativni centar, Beograd, Gradištanska 8 Tel./faks: (011) 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs; www.kreativnicentar.rs Za izdavača: Ljiljana Marinković, direktor Štampa: Publikum, 2017 Tiraž: 500 ISBN 978-86-529-0417-4 Zahvalnice: Knjigu godine su na časovima portugalskog jezika na Filološkom fakultetu školske 2015/2016 godine, a uz koordinaciju Maje Španjević Kešelj, preveli: Aleksandra Ivanović, Aleksandra Topalović, Ana Đorđević, Anamarija Milovanović, Anastasja Mandić, Anđela Jovanović, Andrijana Barunović, Anica Ješić, Dimitrije Nikolić, Đurđa Đuričić, Dragana Banduka, Dragana Banić, Dunja Milinković, Ilija Stevanovski, Ivana Đorđević, Ivana Jovanović, Ivana Mićanović, Ivana Petrović, Ivana Živanović, Jana Marinković Arsenijević, Jelena Cvetković, Jelena Đekić, Jelena Đokić, Jelena Marić, Jelena Rovčanin, Jelena Sibinov, Jelena Simeunović, Jelena Sotirov, Jovana Jevtić, Jovana Miletić, Jovana Živanović, Katarina Krunić, Katarina Petraš, Katarina Radulović, Katarina Urošević, Kristina Šuša, Lena Ninković, Lidija Meseldžija, Marija Jevremović, Marija Jović, Marija Miličić, Marija Radosavljević, Marina Krdžavac, Marina Lazarević, Marko Milanović, Marko Vasiljević, Matija Miličić, Milan Dimitrijević, Milica Milenković, Milica Rančić, Milka Kovačević, Miloš Luka Novaković, Mina Drašković, Mina Mikuljanac, Natalija Radivojević, Nataša Čolić, Nataša Nikolić, Nemanja Živković, Nevena Đorđević, Nina Birač, Nina Josipović,Nina Milić, Nina Reljić, Nina Simić, Olivera Ilić, Samedin Rovčanin, Svetlana Tanasijević, Tamara Džodan, Una Erdeljan, Vesna Milanović, Željka Ranković, Zorana Simić i Zvezdana Kovačević. Tvorac ideje kolektivnog prevoda knjige je Andre Kunja. Objavljivanje Knjige godine podržale su izdavačke kuće IP Arhipelag, IP Clio, Dosije Studio, IP Geopoetika, Kreativni centar, IP Laguna, Mediterran Publishing i Treći trg u okviru akcije prikupljanja sredstava pod nazivom Mikro sajam knjiga na portugalskom jeziku, organizovane u aprilu 2016. godine od strane Centra za portugalski jezik u Beogradu. Ovaj projekat bio je neprofitnog karaktera. Zahvalnica DGLAB-u Objavljeno uz pomoć Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas / Portugal


Knjiga godine | AFONSO KRUZ


PROLEE


21.mart Stajala sam pored prozora gledajui kako no uspavljuje ptice u gnezdima.

12


26.mart Izmislila sam spravu za cvrkutanje – ima kljun, krila i perje. Baš podsea na pticu.

14


16


Knjiga godine  

Ovo su stranice iz dnevnika jedne devojčice koja nosi baštu u glavi, baca reči golubovima i zna koliko dugo treba hladovini da sazri. To su...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you