Page 1

е н с е Ј ма и З

ве радне свеске намењене су деци од најмлађе узрасне групе у вртићу до предшколаца и млађих основаца. У њима се обрађују теме из различитих области: развој моторике, умеће апстрактног мишљења, говорне вежбе за корекцију неправилног изговора појединих гласова, а садрже и занимљиве задатке из математике, припрему за писање и много других вежби које су потребне да се дете добро припреми за полазак у школу.


Др Симеон Маринковић ВЕЛИКА КЊИГА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 1 ЈЕСЕН - ЗИМА четрнаесто измењено издање Илустровао Душан Павлић Рецензент др Дијана Плут, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Београд, Градиштанска 8 тел. 011/ 38 20 464, 38 20 483 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Уредник Славица Марковић За издавача мр Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил, Крагујевац Тираж 3000 Година штампе 2017 Copyright©KREATIVNI CENTAR 2017 ISBN 978-86-529-0423-5

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:0/9-028.31 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Велика књига за предшколце. 1, Jесен - зима / [Симеон Маринковић ; илустровао Душан Павлић]. 14. измењено изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 80 стр. : илустр. ; 30 cm Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0423-5 COBISS.SR-ID 234659084

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу ових радних листова у предшколском образовању и васпитању решењем број 650-02-00113/6/2010-06 од 20. 9. 2010.


ОВ О С А М Ј А

Погледај у огледалце: најлепше је твоје лице. Нико нема такву косу, такве очи, обрвице.

Овде нацртај свој портрет и заврши рам.

Овде напиши своје име или прво слово свог имена. Опиши како изгледаш. На кога личиш? Како си добио име?


МОЈЕ И Г РА Ч КЕ Заврши цртеж меде и цртеж рама. Затим слику обој.


Окружи на доњој слици оне ствари у соби које је девојчица пре спавања померила на друго место.


Нацртај балоне до краја. Изрежи балоне од обојеног папира или тканине, па их залепи на одговарајуће место или балоне обој.


Погледај где се налази плишани меда. Пронађи пут до места где ћеш га поново нацртати (у, на, испод, поред).


ДРУГА РС Т В О Нацртај на дрвету себе и још неког са ким би волео да висиш на дрвету.

Заврши цртеж: ти и још неко испод кишобрана. Како се помаже другу – другарици? Ко су твоји другови – другарице?


Пронађи сваком детету пар за игру по нечему што имају слично. Како си пронашао праве парове? Ако је неко остао сам, ти му нацртај сличног да буде пар. Сваки пар окружи и обој истом бојом.


Ови другови желе да се играју. Настави да црташ необичан пут од једног до другог како би им помогао да се састану.


Др Симеон Маринковић ВЕЛИКА КЊИГА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 1 ЈЕСЕН - ЗИМА четрнаесто измењено издање Илустровао Душан Павлић Рецензент др Дијана Плут, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Београд, Градиштанска 8 тел. 011/ 38 20 464, 38 20 483 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Уредник Славица Марковић За издавача мр Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил, Крагујевац Тираж 3000 Година штампе 2017 Copyright©KREATIVNI CENTAR 2017 ISBN 978-86-529-0423-5

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:0/9-028.31 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Велика књига за предшколце. 1, Jесен - зима / [Симеон Маринковић ; илустровао Душан Павлић]. 14. измењено изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 80 стр. : илустр. ; 30 cm Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0423-5 COBISS.SR-ID 234659084

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу ових радних листова у предшколском образовању и васпитању решењем број 650-02-00113/6/2010-06 од 20. 9. 2010.


е н с е Ј ма и З

ве радне свеске намењене су деци од најмлађе узрасне групе у вртићу до предшколаца и млађих основаца. У њима се обрађују теме из различитих области: развој моторике, умеће апстрактног мишљења, говорне вежбе за корекцију неправилног изговора појединих гласова, а садрже и занимљиве задатке из математике, припрему за писање и много других вежби које су потребне да се дете добро припреми за полазак у школу.

Profile for Kreativni centar

Jesen zima  

Ova obimna radna slikovnica sadrži oko 40 tema obrađenih kroz zanimljive vežbe i zadatke. Neke od tema su: Moje igračke, Moja kuća, Drugarst...

Jesen zima  

Ova obimna radna slikovnica sadrži oko 40 tema obrađenih kroz zanimljive vežbe i zadatke. Neke od tema su: Moje igračke, Moja kuća, Drugarst...