Page 1

Dr. Simeon Marković

Slavica Marković

4éve-se5ke részér

5 5 + s ó d a p a önt Óvodába járok

kép

BESZÉDFEJLŐDÉS

LOGIKUS GONDOLKODÁS

BESZÉDFEJLŐDÉS LOGIKUS GONDOLKODÁS

MATEMATIKA

MATEMATIKA

KÖRNYEZETISMERET

KÖRNYEZETISMERET

GRAFOMOTOR

IKA

RAJZOLÁS

GRAFOMOTOR

IKA

RA JZOL Á

S


Dr. Simeon Marković

Slavica Marković

4éve-se5ke részér

5 5 + dós a p a t n ö kép

BESZÉDFEJLŐDÉS

LOGIKUS GONDOLKODÁS MATEMATIKA KÖRNYEZETISMERET GRAFOMOTOR

IKA

RAJZOLÁS


ÚTMUTATÓ

A

z Óvodába járok című könyv a 4-5 éves gyermekeknek készült. A könyv tartalma a természet és a társadalom környezetismeretét foglalja magába, mindazon dolgok megismerését, melyek a gyermekek számára ismerősek, közeliek: ezek a tárgyak és a jelenségek, a család és az óvodai környezet, emellett a növény- és állatvilág. A témák felölelik a gyermek általános fejlődési területeit, az önismeretet, mások megismerését és a velük való kapcsolatteremtést, valamint a közvetlen környezet megismerését. A feladatok megoldása különböző tevékenységre serkenti a gyermekeket: megfigyelésre, az azonosság és a különbség észrevételére, az egész és a rész elemzésére, a soralkotásra, a hozzárendelésre, a fogalmak csoportosítására és osztályozására, a törvényszerűségek és sorrendek alkotására és felismerésére, az ös�szefüggések és az asszociációk felfedezésére, valamint különböző adatok összehasonlítására, melyek segítik a helyes megoldást. A feladatok megfigyelésre, elképzelésre és összegzésre ösztönzik a gyermekeket. A feladatlap kitöltésénél a szülőnek és az óvónőnek figyelembe kell vennie, hogy a gyermek korosztálya miatt korlátozott a grafomotorikus képessége, de más alkotási képessége és készsége annál gazdagabb: a szimbólumok felfedezése és használata, a jelrendszer alkalmazása, a gyakorlati munka elvégzése. Szükségesnek látjuk, hogy a feladatok megoldását gyakorlati tapasztalatszerzés előzze meg vagy kísérje, a gyermek kutatásba fogjon, a tárgyakkal tudjon bánni, többféleképpen szerezzen tapasztalatot, tudást. Ez az előfeltétele, hogy a gondolatait jelképesen be tudja mutatni.

  Kérdések a beszélgetéshez

Ezt a könyvet a gyermek és az óvónő vagy a szülő egyidejű, közös tevékenysége során ajánlatos használni. A felnőtteknek segíteniük kell a gyermek munkáját, az önálló döntéseit, feladatmegoldását és felfedezését. Ennek érdekében tiszteletben kell tartani minden gyermek egyéni fejlődési ütemét, az önálló gondolkodásmódját és egyedi megoldási lehetőségeit, hibáit is. Ezzel megmutatkozik az önálló gondolkodási készsége. A feladatlapokat az óvónők egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás során használják, mert csak ezáltal bizonyosodhatnak meg arról, hogy a gyermekek megértették-e a feladatokat. Az óvónők segíthetnek az új vagy ismeretlen fogalmak megmagyarázásával, rámutathatnak a kiscsoportos foglalkozás alatt hogyan kell egymást kisegíteni. A gyermekeknek lehetőséget kell adni, hogy megmagyarázzák, hogyan oldották meg a feladatot, milyen tapasztalatot szereztek. A feladatlapok segítségével az óvónő és a szülő megfigyelheti a gyermek fejlődését, a világhoz való viszonyulását. Az Óvodába járok című könyv létrejöttét több iskoláskor előtti intézmény munkatársai követték, hagyták jóvá Szerbia-szerte, emiatt állítjuk, hogy a feladatok a gyermekek és az óvónők igényeinek megfelelően készültek.

 

Tevékenységek céljai


1. BEMUTATKOZOM Rajzold le magad! Díszítsd ki a keretet! Írd le a neved felnőtt segítségével!

 Milyen színű a hajad? Milyen színű a szemed? Milyen a frizurád? Mikor van a születésnapod? Hány éves leszel akkor? Mi a kedvenc játékod?

 QQ QQ

Emberalak rajzolása. Behatárolt felületek színezése.


2. AZ ÉN KEZEM Tedd a tenyered a papírra! Ceruzával rajzold körül minden ujjad! Színezd ki a rajzot! Melyik tenyered helyezted a papírra - bal vagy a jobb tenyered? Mi volt nehéz ebben a feladatban? Mi volt könnyű ebben a feladatban?

QQ QQ

Görbe vonal rajzolása. Rajz színezése.


3. A KISCSIRKE Kiscsirke, nagy buksi, A tojásból most bújt ki. Bámulja a világot, ő még ilyet nem látott.

Díszítsd ki a tojást a minta alapján! Honnan bújt elő a kiscsirke? Mit látott a kiscsirke, amikor kibújt a tojásból? Ismerős volt neki amit látott? Hogyan viselkedik a kiscsirke, amikor meglátja az anyját? Utánozd a tyúk és a kiscsirke hangját!

QQ QQ

Görbe és egyenes vonalak rajzolása. Válaszok a szöveggel kapcsolatos kérdésekre.


4. A TÓNÁL Fejezd be a megkezdett mitázatot a csónakon! Színezd ki a rajzot! Hova indult a nyúl és a macska? Kivel találkoztak az úton? Találj ki erről egy mesét!

QQ QQ

Görbe és egyenes vonalak rajzolása. Rajz színezése.


5. MEGÉHEZTEK AZ ÁLLATOK Rajzold meg mindegyik állat útját a kívánt helyig! Mit keres az egér? Mit keres a nyúl? Mit keres a sün? Mit keres a méhecske? Ezek az állatok közül melyik repül? Ezek az állatok közül melyik a legnagyobb? Melyik a legkisebb?

QQ QQ QQ

Görbe és egyenes vonalak rajzolása. Az állatvilággal kapcsolatos ismeretek bővítése. Dimenziók közötti különbségek meghatározása (legnagyobb/ legkisebb), amikor is a tárgyak közötti különbség elenyésző.


6. MESÉT MESÉLÜNK Rajzold meg az utat köröcskék segítségével, a megkezdett módon! Mely mesék hőseit látod a képeken? Ezek közül melyik a kedvenc meséd? Miért? Meséld el azt a mesét!

QQ QQ

Kör rajzolása egyenes sorban. Ismert mesék tartalmának felismerése.


TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Bemutatkozom Az én kezem A kiscsirke A tónál Megéheztek az állatok Mesét mesélünk Az udvar Csigák és levelek Mackó Az aranytarajos kiskakas Napszakok Mókus Kutyaház Bögrék és alátétek Ujjak Jancsi és juliska Bodri papírsárkánya Kirakó Ünnep Téli képek Indul a mozdony! Tárgyak és alakzatok Furfangos apóka A sapkás fiú Állatkertben Halmazok Számok Éjszaka Rejtett mese

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Folytasd a sort! Azonos formák Fecskehívogató Rolleren Előtt és mögött megkülönböztetése Előbb és később megkülönböztetése Tavasz, nyár, ősz, tél Magas és alacsony Hosszú és rövid Ki a legmagasabb, ki a legalacsonyabb? Falun Betűk és képek Több és kevesebb megkülönböztetése Betűk és képek Számoljunk! A három éhes kismalac Fagylaltok A kakas Betűk és szavak Békák a tavirózsán Mivel utazunk? Számlálunk 1-től 5-ig A testem Milyen idő van? Rejtett kép Számoljunk! 1-es és 2-es Számoljunk! 3-as és 4-es Az 5-ös szám A jelzőlámpa


Óvodába járok első kiadás Szerzők Dr. Simeon Marinković, Slavica Marković Recenzió Mgr. Milica Ćebić, Učiteljski fakultet, Belgrád Mirjana Đurđev, szakmunkatárs, "Radosno detinjstvo" IEI, Újvidék Vesna Sekulić, óvónő, DV "Maštarije", Belgrád Illusztrátor Evelina Daneva Rajninger Fordítás: Bedroszián Erzsébet Szőke Zsuzsanna Szerkesztő Mgr. Ljiljana Marković Képes szerkesztő Dušan Pavlić Grafikus szerkesztő Dušan Pavlić Lektorálta Mgr. Takács Izabella Nyomtatás előkészítő Nebojša Mitić Kiadó Kreativni centar Beograd, Gradištanska 8 Tel./faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Kiadónak Mgr. Ljiljana Marinković Nyomtatja Grafostil Példányszám 2.000 Copyright © Kreativni centar 2015

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:0/9-028.31(076.1) MARINKOVIĆ, Simeon, 1941 Óvodába járok : beszédfejlődés, logikus gondolkodás, matematika, környezetismeret, grafomotorika, rajzolás : 4-5 évesek részére : + 55 öntapadós kép / Simeon Marinković, Slavica Marković ; [illusztrátor Evelina Daneva Rajninger ; fordítás Bedroszián Erzsébet, Szőke Zsuzsanna]. - 1. kiad. - Beograd : Kreativni centar, 2015 (Kragujevac : Grafostil). - 58 str., [3] lista s nalepnicama : ilustr. ; 29 cm. - (Kreatív iskola) Izv. stv. nasl.: Ја у вртићу. - Tiraž 2.000. ISBN 978-86-529-0246-0 1. Marković, Slavica, 1967 [аутор] COBISS.SR-ID 217317388

A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai-fejlesztési Minisztériuma 2015. augusztus 25-én kelt, 650-02-230/2015-06. számú végzésével jóváhagyta e munkalapok használatát az iskoláskor előtti oktatásban és nevelésben.


Dr. Simeon Marković

Slavica Marković

4éve-se5ke részér

5 5 + s ó d a p a önt Óvodába járok

kép

BESZÉDFEJLŐDÉS

LOGIKUS GONDOLKODÁS

BESZÉDFEJLŐDÉS LOGIKUS GONDOLKODÁS

MATEMATIKA

MATEMATIKA

KÖRNYEZETISMERET

KÖRNYEZETISMERET

GRAFOMOTOR

IKA

RAJZOLÁS

GRAFOMOTOR

IKA

RA JZOL Á

S

Ja u vrtiću - madjarski jezik  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you