Page 1


а ј м а с о в О

а д а п и р п а г и Ова књ

. … … … … … … … … ……………………

ИЗБРОЈ И ОБОЈ Наслов оригинала My First Activity Book © 2017, Parragon Books Ltd За издање на српском језику, ћирилицом © Креативни центар 2017 Сва права задржана. Ниједан део ове књиге не сме бити репродукован механички, електронски или на други начин, укључујући и фотокопирање без писмене сагласности издавача. Написала Емили Стед (Emily Stead) Илустровали: Бела Би (Bella Bee), Мајкл Гартон (Michael Garton), Ден Видоусон (Dan Widdowson) Саветник Џералдина Тејлор (Geraldine Taylor) Са енглеског превела Ана Брдар Уредник Анђелка Ружић Лектор Мирјана Делић Припрема за штампу Татјана Ваљаревић Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs www.kcknjizara.rs За издавача Мр Љиљана Маринковић, директор Штампано у Кини Тираж 3.000 Година штампе 2017

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд 087.5 ИЗБРОЈ и обој / [написала Емили Стед ; илустровали Бела Би, Мајкл Гартон, Ден Видоусон ; са енглеског превела Ана Брдар]. – Београд : Креативни центар, 2017 (Кина). – [128] стр. : илустр. ; 27 cm Превод дела: My First Activity Book. – Подаци о ауторима преузети из колофона. – Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0412-9 1. Стед, Емили [аутор] COBISS.SR-ID 230993932


Прецртај шаре и добићеш још једну веселу гусеницу:

Тачке

Квадрати Спирале Штрафте


Цикцак Таласасте Шаховска линије линије табла

Кругови


Додај још шара на ове маце!


Колико је мачака на слици? Обој број с тачним одговором.

456

Решење: 6 мачака.


Повежи тачке и добићеш супер пливачицу!

8 7 6 5

2 4 3

1 26 24 23 25

22

21

20


9 10 11

12

13 14 15

16 17

19

ш о ј ј ! а а р 18 а д До авих ш д у в и р к


Изброј животиње у свакој групи, а онда обој бројеве! Колико има пчела?

1234

Колико има оваца?

1234


Колико има птица?

1234

Колико има корњача?

1234 Решење: 1 пчела, 3 овце, 4 птице, 2 корњаче.


Прати линије и сазнаћеш ко је уловио рибу!

Б

В

Решење: Б – меда.

A


Једна од ових мачака разликује се од осталих! Заокружи уљеза.

A

Б В

Д Решење: Уљез је мачка обележена словом В.

Г


1

Претвори ове кругове и обруче 3забавне предмете! у Пица

2

ска лоп л а б та Фуд

Бојење, цртање, прецртавање, уочавање детаља и још много тога! Ова књига ће ти помоћи да научиш да бројиш, да повезујеш парове н е а т а Пл и препознајеш супротности!

Бундева

9 788652 904129 S50987

Izbroj i oboj  

Bojenje, crtanje, precrtavanje, uočavanje detalja i još mnogo toga! Ova knjiga će ti pomoći da naučiš da brojiš, da povezuješ parove i prepo...