Page 1

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

Перо Јелић

датака за завршни и Збирка за спит – основна школа

ИСТОРИЈА


Вежбам за МАЛУ МАТУРУ ИСТОРИЈА Збирка задатака за завршни испит – основна школа Прво издање Аутор Перо Јелић Рецензент Саша Анђелковић, професор историје, ОШ Змај Јова Јовановић, Београд Уредник Наталија Панић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Карте и припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs За издавача Мр Љиљана Маринковић Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2017 Тираж 1500 Copyright © Креативни центар 2017 ISBN 978-86-529-0490-7

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:94(075.2)(076.1) ЈЕЛИЋ, Перо, 1974– Вежбам за малу матуру : историја : збирка задатака за завршни испит – основна школа / Перо Јелић. – Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). – 79 стр. : илустр. ; 30 cm Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0490-7 COBISS.SR-ID 252159244


Перо Јелић

Збирка задатака за завршни испит – основна школа

ИСТОРИЈА Вежбам за МАЛУ МАТУРУ


Водич кроз збирку Задаци у збирци сврстани су у две области: Историјско знање и Истраживање, тумачење, презентација. У оквиру сваке области задаци су подељени у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. Поред сваког задатка налази се симбол који означава ниво постигнућа: Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво

На крају збирке дата су решења свих задатака.


Садржај Историјско знање.....................................................................................................................5 Истраживање, тумачење, презентација ............................................................................ 39


ОБЛАСТ

ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ

ДАНСКА

ШВЕДСКА

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Лондон

ХОЛАНДИЈА БЕЛГИЈА Брисел

НЕМАЧКО ЦАРСТВО

РУСИЈА

Берлин

Варшава

Париз

АУСТРОУГАРСКА ФРАНЦУСКА

Беч

ШВАЈЦАРСКА

Будимпешта

РУМУНИЈА

ШПАНИЈА

ИТАЛИЈА Рим

Београд

ЦРНА СРБИЈА ГОРА АЛБАНИЈА ГРЧКА

Букурешт

БУГАРСКА Софија Истанбул

ТУРСКА


И

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ИСТОРИЈА

1.

Упиши називе периода у одговарајуће колоне у табели. yy стари

век Преисторија

yy неолит yy бронзано yy средњи

Историја

доба

век

2.

Упиши историјски период који недостаје. 1. стари век; 2. средњи век; 3. нови век; 4.  3.

Повежи личности са историјским периодом тако што ћеш број који се налази испред личности уписати на линију поред одговарајући периода. стари век

1. Карађорђе Петровић 2. Винстон Черчил 3. Гај Јулије Цезар

 средњи век  нови век  савремено доба

4.

Упиши одговоре на дате линије. Ком веку и миленијуму припада наведена година? 1217. година

 век  миленијум

5.

Упиши одговоре на дате линије. Ком веку и миленијуму припада наведена година? 800. година

 век  миленијум

6.

Упиши одговоре на дате линије. Ком веку и миленијуму припада наведена година? 1346. г. п. н. е.

 век  миленијум

6


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ИСТОРИЈА

7.

Повежи догађаје са историјским периодом тако што ћеш број који се налази испред догађаја уписати на линију поред одговарајућег периода. 1. Операција Барбароса 2. Француска револуција 3. Маричка битка

 стари век  средњи век  нови век  савремено доба

8.

Повежи догађаје са историјским периодом тако што ћеш број који се налази испред догађаја уписати на линију поред одговарајућег периода. 1. Први српски устанак 2. Пунски ратови 3. Крунисање цара Душана

 стари век  средњи век  нови век  савремено доба

9.

Заокружи слово испред тачног одговора. Која је од датих година трећа година четврте деценије XII века? а) 1243. година б) 1143. година в) 1133. година г) 1233. година

10.

Напиши одговор на датој линији. Из ког историјског периода потиче српско ћириличко писмо?  11.

Заокружи слово испред тачног одговора. У ком се историјском периоду одиграо Стогодишњи рат (1337–1453)? а) У раном средњем веку б) У позном средњем веку в) У раном новом веку г) У позном новом веку

7

И


И

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ИСТОРИЈА

12.

Наведене појмове који се односе на човеков живот у каменом добу унеси у поља табеле тако што ћеш у колоне уписати одговарајуће бројеве. 1. Природна станишта (пећине) 2. Пољопривреда и сточарство 3. Сакупљање плодова 4. Сојенице и земунице Старије камено доба

Млађе камено доба

13.

Повежи историјске изворе с њиховим врстама тако што ћеш на линију поред врсте извора уписати одговарајући број. 1. Секира

 усмена предања

2. Дневник

 материјални остаци

3. Народна песма

 писани извори

14.

Заокружи слово испред тачног одговора. Којој врсти историјских извора припада повеља? а) Писаним изворима б) Материјалним остацима в) Усменом предању 15.

Заокружи слово испред тачног одговора. Којој врсти историјских извора припада накит? а) Писаним изворима б) Материјалним остацима в) Усменом предању 16.

Заокружи слово испред тачног одговора. Којој врсти историјских извора припадају народне умотворине? а) Усменом предању б) Материјалним остацима в) Писаним изворима

8


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ИСТОРИЈА

17.

Заокружи слово испред тачног одговора. Мумифицирање је вештина по којој су били познати: а) Сумерци б) Египћани в) Персијанци г) Грци.

18.

Повежи леву и десну колону тако што ћеш број који се налази испред личности уписати на одговарајуће место у десној колони. 1. Хомер

 спартански краљ

2. Леонида

 математичар

3. Архимед

 песник

19.

Заокружи слово испред тачног одговора. Клеопатра је владала: а) Персијом б) Феникијом в) Римом г) Египтом.

20.

Заокружи слово испред тачног одговора. За историју се често каже да је: а) лепота прошлости б) учитељица живота в) бег од заборава.

21.

Заокружи слово испред тачног одговора. Ко је био вођа Првог српског устанка? а) Вожд Карађорђе Петровић б) Кнез Милош Обреновић в) Краљ Милан Обреновић г) Хајдук Вељко Петровић

9

И


И

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ИСТОРИЈА

22.

Заокружи слово испред тачног одговора. Која је од наведених личности учествовала у Косовској бици? а) Цар Урош б) Вук Бранковић в) Стефан Лазаревић г) Краљ Твртко I Котроманић 23.

Заокружи слово испред тачног одговора. Цар Карло Велики био је владар: а) Србије б) Бугарске в) Светог римског царства г) Франачке.

24.

Заокружи слово испред тачног одговора. Босански бан Кулин био је савременик: а) Наполеона Бонапарте б) царице Марије Терезије в) великог жупана Стефана Немање г) кнеза Лазара. 25.

Заокружи слово испред тачног одговора. Црквену реформацију покренуо је: а) Фернандо Магелан б) Константин Велики в) Петар Велики г) Мартин Лутер. 26.

Заокружи слово испред тачног одговора. Ко је био вођа Другог српског устанка? а) Карађорђе Петровић б) Милош Обреновић в) Михаило Обреновић г) Александар Карађорђевић

10


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ИСТОРИЈА

27.

Заокружи слово испред тачног одговора. Својим доласком у Европу Хуни су покренули догађај који се назива: а) Велика сеоба народа б) велика географска открића в) велика најезда Монгола.

28.

Заокружи слово испред тачног одговора. Индија и Аустралија биле су колоније: а) Велике Британије б) Француске в) Холандије г) Немачке.

29.

Заокружи слово испред тачног одговора. После Првог светског рата мир с Немачком потписан је у: а) Версају б) Лондону в) Берлину г) Вашингтону.

30.

Заокружи слово испред тачног одговора. Шта је Холокауст? а) Нетрпељивост према црној раси б) Страдање Јевреја у нацистичкој Немачкој в) Мишљење да су Словени нижа раса г) Нетрпељивост према Ромима 31.

Заокружи слово испред тачног одговора. Ко је саставио ћирилицу? а) Ћирило б) Методије в) Климент г) Свети Сава

11

И


И

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ИСТОРИЈА

32.

Напиши одговор на датој линији. Ко се сматра оцем историје? 

33.

Напиши одговор на датој линији. Који је град био престоница Византије? 

34.

Напиши одговор на датој линији. Ко је био вођа Американаца у борби за независност и први председник те државе? 

35.

Заокружи слово испред тачног одговора. Како се назива први устав који је донет у Србији? а) Турски устав б) Сретењски устав в) Слободни устав г) Видовдански устав

36.

Заокружи слово испред тачног одговора. Које су три државе склопиле Савез централних сила? а) Италија, Француска и Немачка б) Велика Британија, Немачка и Русија в) Русија, Италија и Аустроугарска г) Немачка, Аустроугарска и Италија 37.

Заокружи слово испред тачног одговора. Шта је од наведеног било једна од главних последица Велике сеобе народа? а) Проналазак поморског пута до Индије б) Пад Западног римског царства в) Велики црквени раскол г) Откриће нових континената

12


ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ – ИСТОРИЈА

38.

Заокружи слово испред тачног одговора. Шта је од наведеног један од главних узрока покретања Првог крсташког рата? а) Тежња римског папе за светском доминацијом б) Арапско освајање Блиског истока в) Византијско јачање у Светој земљи г) Освајање Јерусалима од стране Турака Селџука 39.

Заокружи слово испред тачног одговора. Војводина је припојена Србији после: а) Првог српског устанка б) Другог српског устанка в) Првог светског рата г) Другог светског рата. 40.

Заокружи слово испред тачног одговора. Бугарска је у Првом светском рату учествовала на страни: а) сила Осовине б) Централних сила в) Свете алијансе г) савезника. 41.

Заокружи слово испред тачног одговора. Српска православна црква је аутокефалност (самосталност) стекла у: а) старом веку б) средњем веку в) новом веку г) савременом добу. 42.

Заокружи слово испред тачног одговора. После великог раскола (1054) Православна и Римокатоличка црква поново су се ујединиле: а) у средњем веку б) у новом веку в) у савременом добу г) никада.

13

И


Припреми се за полагање завршног испита! • Уради 250 задатака кључних за разумевање школског градива из историје. • Провери своје резултате у решењима. • Одреди ниво свог знања (основни, средњи или напредни).

Из исте едиције

ISBN 978-86-529-0490-7

9 788 65 2 9 04 90 7

Profile for Kreativni centar

Istorija – Zbirka zadataka za završni ispit  

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz istoorije. Zadaci su podeljeni u dve oblasti: Istorijsko...

Istorija – Zbirka zadataka za završni ispit  

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz istoorije. Zadaci su podeljeni u dve oblasti: Istorijsko...