Page 1

Oд 5 до 7 година


Библиотека Забавни свет геометрије ИГРАМО СЕ OБЛИЦИМА Аутори Мирјана Радовановић Милена Радовановић Миља Радовановић Илустрације Борис Кузмановић Дизајн Душан Павлић Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2017 Тираж 2000 ISBN 978-86-529-0390-0

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд 514-028.31(02.053.2.025.2) ИГРАМО се облицима : од 5 до 7 година / [аутори] Мирјана Радовановић, Милена Радовановић, Миља Радовановић ; [илустрације] Борис Кузмановић. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 43 стр., [5] листова за исецање : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Забавни свет геометрије) Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0390-0 1. Радовановић, Мирјана [аутор] COBISS.SR-ID 229324300


Oд 5 до 7 година

Мирјана Радовановић Mилена Радовановић Миља Радовановић


Ова књига пружа још једну прилику за забавно и корисно дружење одраслих и деце. Заједно ћете одшкринути врата за улазак у забавни свет геометрије. Детету ћете прочитати захтеве у задацима и подстицаћете његову самосталност при решавању. Деца ће се бавити једноставним геометријским фигурама различитих облика. Њих ће препознавати, бојити, слагати, а све ради што боље припреме за усвајање знања о својствима фигура које ће бити предмет редовног програма наставе геометрије у основнoj школи. Књига је намењена деци у узрасту од пет до седам година. Она ће решавати задатке кроз игру и забаву, било самостално, било у друштву.

2


Међу децом постоје индивидуалне разлике у развојним карактеристикама, па вас не сме обесхрабрити то што ће неки задаци вашем детету можда бити тешки. Не инсистирајте на њиховом решавању – видећете колико ће бити узбудљиво када у неком следећем покушају дете буде било успешније. Ваше дете решаваће задатак по задатак у књизи и вежбаће:  опажање и прецизност;  графомоторичке способности;  препознавање истих линија и облика;  цртање у мрежи и бојење основних геометријских облика;  уочавање особина симетрије и цртање симетричних облика у мрежи;  самосталност и истрајност у раду;  истраживачко и стваралачко мишљење.

3


ИГРАМО СЕ ОБЛИЦИМА

Бојимо облике На основу модела обој облике на слици одговарајућим бојама.

Колико је кругова на слици? ……… Колико је троуглова на слици? ……….

5


ИГРАМО СЕ ОБЛИЦИМА

Кругови, квадрати и троуглови Јеца треба да направи од разнобојног папира фигуру на слици. Колико је делова облика круга Јеца припремила? .............

Којих облика има више на свакој слици, квадрата или троуглова? Кажи.

6


ИГРАМО СЕ ОБЛИЦИМА

Допуњујемо цртежe Који троугао недостаје на другом цртежу? Нацртај га.

Допуни цртеже тако да буду исти.

7


ИГРАМО СЕ ОБЛИЦИМА

Цртамо и бојимо у мрежи по датом моделу Нацртај облике као на сликама и обој их.

8


ИГРАМО СЕ ОБЛИЦИМА

Нацртај у мрежама исте облике и обој их.

9


Књиге из едиције Забавни свет геометрије развиjajу код ваше деце математичке вештине, самосталност и истрајност, опажање и прецизност, повећавају им самопоуздање при решавању задатака и помажу да се успешније припреме за школу.

Oд 5 до 7 година

Oд 5 до 7 година

Oд 5 до 7 година

9 788652 903900

Igramo se oblicima  

Knjige iz edicije Zabavni svet geometrije razvijaju kod vaše dece matematičke veštine, samostalnost i istrajnost, opažanje i preciznost, pov...

Igramo se oblicima  

Knjige iz edicije Zabavni svet geometrije razvijaju kod vaše dece matematičke veštine, samostalnost i istrajnost, opažanje i preciznost, pov...