Page 1

Oд 5 до 7 година


Библиотека Забавни свет геометрије ИГРАМО СЕ ЛИНИЈАМА Аутори Мирјана Радовановић Милена Радовановић Миља Радовановић Илустрације Борис Кузмановић Дизајн Душан Павлић Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2017 Тираж 2000 ISBN 978-86-529-0389-4

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд 514-028.31(02.053.2.025.2) ИГРАМО се линијама : од 5 до 7 година / [аутори] Мирјана Радовановић, Милена Радовановић, Миља Радовановић ; [илустрације] Борис Кузмановић. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 47 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Забавни свет геометрије) Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0389-4 1. Радовановић, Мирјана [аутор] COBISS.SR-ID 229324556


Oд 5 до 7 година

Мирјана Радовановић Mилена Радовановић Миља Радовановић


Ова књига пружа још једну прилику за забавно и корисно дружење одраслих и деце. Заједно ћете одшкринути врата за улазак у забавни свет геометрије. Ваше дете решаваће задатак по задатак у књизи и:  упознаће се с правим и кривим линијама;  цртаће праве и криве линије;  упознаће се с квадратним и другим мрежама;  цртаће разне линије у мрежи пратећи дате инструкције;  вежбаће опажање и прецизност;  развијаће графомоторичке способности;  успешније ће се припремити за полазак у школу.

2


Ви ћете детету прочитати захтеве у задацима и подстицаћете његову самосталност при решавању. Објаснићете му да у већини задатака треба да доврши цртеж који се налази на десној страни и да добије цртеж као што је онај дат на левој страни. Иако је књига намењена деци узраста од пет до седам година, имајте на уму да међу децом постоје индивидуалне разлике у развојним карактеристикама, па вас не сме обесхрабрити то што ће неки задаци вашем детету можда бити тешки. Не инсистирајте на њиховом решавању – видећете колико ће бити узбудљиво када у неком следећем покушају дете буде било успешније.

3


ИГРАМО СЕ ЛИНИЈАМА

Цртамо линије само оловку ти би ре от уп а еб тр ја ни ли За цртање основу упутстава. на м ко ру м но од об сл ти та и цр На пример:

о линијама Жуте куглице повезали см на следећи начин.

Повежи све плаве куглице плавом линијом. Пази да та линија не пређе преко црвених куглица. Повежи црвене куглице црвеном линијом, пазећи притом да та линија не пређе преко плавих куглица.

5


ИГРАМО СЕ ЛИНИЈАМА

Цртамо линије повезивањем тачкица или цртица Спој цртице у линију као што је приказано на слици.

Цртање праве линије

Нацртај линије као у претходном примеру.

6

Цртање криве линије


ИГРАМО СЕ ЛИНИЈАМА

Допуни линије спајањем тачкица.

7


ИГРАМО СЕ ЛИНИЈАМА

naslov затворене линије Цртамо Пређи оловком преко тачкица или цртица па ћеш добити затворене линије.

8


ИГРАМО СЕ ЛИНИЈАМА

naslov Нацртај мало сложеније линије.

9


Књиге из едиције Забавни свет геометрије развиjajу код ваше деце математичке вештине, самосталност и истрајност, опажање и прецизност, повећавају им самопоуздање при решавању задатака и помажу да се успешније припреме за школу.

Oд 5 до 7 година

Oд 5 до 7 година

Oд 5 до 7 година

9 788652 903894

Igramo se linijama  

Knjige iz edicije Zabavni svet geometrije razvijaju kod vaše dece matematičke veštine, samostalnost i istrajnost, opažanje i preciznost, gra...

Igramo se linijama  

Knjige iz edicije Zabavni svet geometrije razvijaju kod vaše dece matematičke veštine, samostalnost i istrajnost, opažanje i preciznost, gra...