Page 1


GRA\ANSKO VASPITAWE – SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA радна свеска за трећи разред основне школе прво издање аутори

илустровала рецензенти

лектор ликовни уредник

Нада Игњатовић-Савић, Јелена Димитријевић, Валерија Живковић, Станка Жица, Марија Вуловић, Евгенија Јокановић, Слободанка Јовановић, Марина Остојић Неда Докић проф. др Жарко Требјешанин, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд Светлана Бабић, професор разредне наставе, ОШ „Светозар Марковић“, Београд Зорица Стојановић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд Виолета Бабић Јелена Рељић

уредник

Наталија Панић

издавач

Креативни центар Градиштанска 8, Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

за издавача тираж штампа ISBN copyright

Мр Љиљана Маринковић 5 000 Публикум 978-86-7781-790-9 © Креативни центар 2010

CIP - Kaталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:172(075.2)(076.1) ГРАЂАНСКО васпитање : сазнање о себи и другима : радна свеска за трећи разред основне школе / [аутори Нада Игњатовић-Савић ... [и др.]; илустровала Неда Докић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2010 (Београд : Публикум). - 130 стр. : илустр. ; 27 cm. - (Креативна школа) Тираж 5.000 ISBN 978-86-7781-790-9 1. Игњатовић-Савић, Нада [аутор], 1947 COBISS.SR-ID 177618188

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу ове радне свеске у оквиру уџбеничког комплета за Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима у трећем разреду основне школе решењем број 650-02-00115/2010-06 од 22.7.2010.


GRA\ANSKO VASPITAWE - SAZNAWE O SEBI I DRUGIMA radna sveska za tre}i razred osnovne {kole


S

ADR@AJ

1. тема: Растимо кроз грађанско васпитање и шта ћемо радити у трећем разреду

5

Упознавање

6

Растимо кроз грађанско васпитање

7

Шта ћемо радити ове године

9

2. тема: Толико различити, а тако исти

13

Прихватање различитости

14

Како бирамо игре

17

Сви имају право на игру

19

Има ли истине у стереотипима

22

Искључивање – укључивање

24

Разумем и пружам саосећање

26

Пружам пажњу и примам је

33

Брат, сестра, млађи, старији – како да се разумеју?

35

Вршњак или не – да ли је битно?

38

3. тема: Колико је лако бити пријатељ

41

Учимо о пријатељству

42

Шта је лек за лаж

45

Другарство и уцењивање – иде ли то заједно?

48

Тражимо лек за крађу

52

Како неговати пријатељство

55

4. тема: Ја и други

57

Ко је за шта одговоран у мојој породици

58

Договарање у породици

60

Договарање између деце и одраслих

63

Где и шта могу да бирам

66

Чему служе школска правила

69

Чему служе оцене

72

Како доносимо одлуке у одељењу

75

Наређивање или договарање – није свеједно

78

Планирамо акцију заједно

80


5. тема: Саосећање нас вози ка миру и слози

83

Тражимо лек за освету

84

Шта уместо казни

87

Насиље у школи – како се заштитити?

90

6. тема: Дилеме око истина и лажи

93

Зашто је важно да се говори истина

94

Шта када ненамерно направимо штету

97

Шта може да помогне када је тешко рећи истину

100

Како се такмичимо

103

7. тема: Бринемо о биљкама и животињама

107

Бринемо о животињама

108

Бринемо о биљкама

110

Како чувамо природу

114

8. тема: Где смо били, шта смо радили

117

Научили смо на часовима грађанског васпитања 3

119

Игре с картицама Речник грађанског васпитања

121

Картице за игру Шта јесте – шта није

123

Картице за Речник грађанског васпитања

127


Ја сам стари ваш друг, већина се мене сећа, пред вама је свеска нова и питања пуна врећа. Мисли ћеш се разних таћи, у проблему ћеш се наћи! Тада узми уши моје и реши дилеме своје.

Добро дошли у разред трећи! Ми смо твоји нови другари. Кроз целу свеску водимо тебе, на крају бићемо знанци стари!

Шта ћемо радити, питаш се сада! Погледај слику с прелепом дугом, пожели нешто за себе тада и листај свеску са својим другом.

1. TEMA Rastimo kroz gra|ansko vaspitawe i {ta }emo raditi u tre}em razredu


U

POZNAVAWE

Овде упиши своје име.

У књизи ћеш открити неколико знакова:

значи да задатке треба да радиш на часовима

значи да задатке треба да радиш код куће значи да задатак треба да радиш на картици која ће ти бити од користи у игрици описаној на крају књиге значи да се у задатку тражи да уђеш у туђе ципелице, тј. да посматраш ствари с тачке гледишта друге особе значи да треба да ставиш жирафеће уши и ослушнеш себе или друге

6


R

ASTIMO KROZ GRA\ANSKO VASPITAWE

Баш ме занима шта ћемо радити! Види, ту су нам и родитељи!

Не одајем тајне, али ја већ знам шта ћемо радити!

Хеј, почиње грађанско васпитање! Ово нам је први час у трећем разреду!

Напиши како се осећаш на првом часу грађанског васпитања у трећем разреду. На првом часу грађанског васпитања 3 осећам се:

зато што . Овде можеш, ако желиш, да цртежом искажеш своја осећања.

7


Напиши шта је то из грађанског васпитања за други разред што је за тебе било вредно. Оно што је за мене вредно из грађанског васпитања 2 је то . .

Вредно је зато што

Поразговарај са родитељима о томе да ли су приметили неку промену у твом понашању под утицајем грађанског васпитања 2. Шта је то што они сматрају вредним помена из грађанског васпитања 2? Упиши или замоли родитеље да упишу.

Напиши оно чега се сећаш, а што ћете радити на грађанском васпитању у трећем разреду.

На часу сте разговарали о томе шта све можете да урадите да бисте учинили живот у школи лепшим.

Напиши свој предлог.

Изабери оно што ти се допало, а што су други предложили.

На крају радне свеске имаш посебан дар. То су картице на којима можеш да пишеш шта за тебе значе неке речи. Тако ћеш на крају имати свој први Речник грађанског васпитања. Почни да га састављаш! Ово је прва у низу речи.

Напиши на одговарајућој картици шта је за тебе грађанско васпитање.

8


[

TA ]EMO RADITI OVE GODINE У животу, децо драга, често неко грешком страда. Да до грешке не би дошло, суђења се сваког мани, у ципеле туђе стани! Учићу те томе ја, трала-лала-ла...

Друштванце, ћао! Хоћемо ли опет да се играмо поквареног телефона, засмејавања, баука, зум-ба ... смешних ходача, лавиринта, па пољупца, Спунка, брода и стене... Хоћу још мало да се играмо ласте проласте!

Изгледа да ће бити баш занимљиво!

Погледај шта ћемо учити, па подвуци оно што се теби чини најинтересантнијим и запиши зашто ти се баш то свиђа. На часовима грађанског васпитања учићемо како

Зашто ти се баш то свиђа?

да поштујете себе и друге да се договарате да уважавате различитост да остварујете своја права, а да не угрожавате друге да препознајете и решавате ситуације у којима се не поштују ваша права да мирољубиво решавате сукобе да изражавате своје мишљење и учествујете у доношењу одлука које се тичу вас да заједнички утичете на то да се мења оно што вам не одговара

9


Profile for Kreativni centar

Građansko vaspitanje za treći razred  

Радна свеска која ће наставнику бити од помоћи при извођењу радионица на часовима грађанског васпитања у трећем разреду. Садржај је организо...

Građansko vaspitanje za treći razred  

Радна свеска која ће наставнику бити од помоћи при извођењу радионица на часовима грађанског васпитања у трећем разреду. Садржај је организо...