Page 1


Едиција Радознали Меда Књига трећа Симеон Маринковић ГДЕ ЈЕ МОЈА МАМА? Илустрације Маја Веселиновић Дизајн Оливера Батајић Сретеновић Уредник Славица Марковић Лектор Виолета Бабић Издаје Креативни центар Градиштанска 8, Београд 011 / 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Публикум Тираж 2.900

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0096-1 COBISS.SR-ID 204603916


ГДЕ ЈЕ

МОЈА МЕДА

МАМА? ОЗНАЛ

И

Р

АД

Пише Симеон Маринковић Црта Маја Веселиновић


МОРАМ НЕШТО

ДА КАЖЕМ

МАМИ! ДА ЛИ ЈЕ ТАМО МОЈА МАМА?


НЕ! ОВО СУ

ЛАВИЦА

И ЊЕНО

ЛАВЧЕ.


Где је моја мама?  
Где је моја мама?  

Морам мами нешто важно да кажем! Али где је моја мама?, пита се радознали меда и позива најмлађе читаоце да с њим откривају свет. Сликовни...