Page 1

Симеон Маринковић

Песме за најмлађе по народним мотивима

¿

ГДЕ ЗЕКА ПИЈЕ ВОДУ


Симеон Маринковић

Песме за најмлађе по народним мотивима Илустровала

Евелина Данева-Рајнингер

¿

ГДЕ ЗЕКА ПИЈЕ ВОДУ


6


Проходалице Ове песме говоре одрасли који су удаљени од детета неколико корака и раширених руку га подстичу да направи прве кораке и дође до њих.

7


Моје дете шетало, до маме дошетaло. Хајде - корак, хајде - два, ево мога детета!

8


Једно дете кренуло, ножицу је пружило. Згазило је барицу, погазило травицу. Травица се чуди, мама дете љуби.

9


Ово дете шета, ципела му смета. Хеј, ципело, не сметај! Дудо моја, руку дај!

10


Ево, ево, дедин јунак, направио први корак. Дођи, дођи до деде, па ће деда код тебе. Један, два, један, два, тебе волим ја.

11


Садржај

Проходалице ... 7 Цупаљке ... 13 Ташуњалке ... 19 Успаванке ... 27 Ређалице ... 33 Разбрајалице ... 39 Шаљиве песмице ... 45 Песме уз игру ... 53 Брзалице ... 75 Загонетке ... 81 Игре речима ... 89


Симеон Маринковић

Где зека пије воду? Песме за најмлађе по народним мотивима

Илустрације: Евелина Данева-Рајнингер

Уредник: Славица Марковић Дизајн: Душан Павлић Припрема за штампу: Небојша Митић Лектор: Виолета Бабић Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел. 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e–mail: info@kreativnicentar.rs CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

За издавача Љиљана Маринковић Штампа Графостил Тираж 1.500 Copyright © Креативни центар 2015 Година штампе 2015

821.163.41-93-1 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Где зека пије воду : песме за најмлађе по народним мотивима / Симеон Маринковић ; илустровала Евелина Данева-Рајнингер. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2015 (Крагујевац : Графостил). - 94 стр. : илустр. ; 18 cm Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0242-2 1. Данева-Рајнингер, Евелина [илустратор] COBISS.SR-ID 217162764


Драги читаоци, Прочитајте и ове књиге из едиције РАЗВИГОР!

Деца лепше расту уз песме које им казују њихови најближи. Због тога је добро да се деца уз песму успављују, буде, облаче, купају, хране, уче првим корацима, речима, покретима и разним вештинама. Књига која је пред вама надахнута је богатом баштином народних песама за најмлађе и може бити одлична подршка родитељима.

Gde zeka pije vodu  

Ova zbirka pesama nadahnuta je bogatom baštinom narodnih pesama za najmlađe. Knjiga je odlična podrška roditeljima - uz ove pesme deca mogu...