Page 1

Вежбам за МАЛУ МАТУРУ

Дарко Симић

Збирка задатака за завршни испит – основна школа

ФИЗИКА


Водич кроз збирку Задаци у овој збирци поређани су по следећим областима: Силе, Кретање, Електрична струја, Мерење, Енергија и топлота и Математичке основе физике. У оквиру првих пет области задаци су подељени у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. У области Математичке основе физике дати су само задаци средњег нивоа будући да стандарди предвиђају само тај ниво. Поред сваког задатка налази се симбол који означава ниво постигнућа:

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво На крају збирке налазе се решења свих задатака. Уз свако решење наведена је шифра стандарда који обухвата тај задатак, а после решења дата је листа свих стандарда.


Ф

6 7 2

12 9

3

1 8 4 5

10

11


Ф  F

 F tr

F

F

Ftr

Ftr Ftr F

Ftr

F


Ф

a)

+

+

1

-

2

2

б)

3

+

3

-

в)

+

4

33 22 11

-


Ф


Припреми се за полагање завршног испита! • Уради 250 задатака кључних за разумевање школског градива из физике. • Провери своје резултате у решењима. • Одреди ниво свог знања (основни, средњи или напредни). • За наставнике и родитеље: Уз свако решење налази се стандард који обухвата тај задатак.

ISBN 978-86-529-0323-8

9 788652 903238

Profile for Kreativni centar

Fizika - zbirka zadataka za završni ispit  

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz fizike. Zadaci su podeljeni u šest oblasti: Sile, Kretanj...

Fizika - zbirka zadataka za završni ispit  

U zbirci se nalazi 250 zadataka koji su ključni za razumevanje školskog gradiva iz fizike. Zadaci su podeljeni u šest oblasti: Sile, Kretanj...