Page 1


Ева и фламинго прво издање аутор Марија Стојановић илустратор Нино Маљевић уредник Анђелка Ружић лектор Mирјана Делић ликовни уредник Душан Павлић припрема за штампу Татјана Ваљаревић издаје: Креативни центар, Градиштанска 8, Београд телефони: 011/ 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs за издавача Љиљана Маринковић штампа ПУБЛИКУМ тираж 1500 година штампе 2018 ■

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 СТОЈАНОВИЋ, Марија, 1974 Ева и фламинго / Марија Стојановић ; илустрације Нино Маљевић. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2018 (Београд : Публикум). – 19 стр. : илустр. ; 27 cm. – [Креативни центар] Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0602-4 1. Маљевић, Нино, 1979- [илустратор] COBISS.SR-ID 268405004


Е

во шта би Ева хтела Да има од љубимаца: Чет’ри зеца, бар два бела, Неколико тигар-маца, Златних риба пет јој фали Са блиставим перајима, Тераријум један мали С корњачама двема-трима, У кавезу хрчка меког (Кавез да је на три спрата), И наравно штенца неког, И штенчевог малог брата.

4


Ал’ на путу томе стоје Два Евина родитеља И некако увек зброје Недостатке њених жеља.


И одмах за сваког створа Под небеским плавим крилом Од њих двоје неко мора Да пронађе, макар силом, Зашто баш то створче мило Пуфнастог и љупког рода Неприкладно баш би било У стан њихов да се дода.


Али једне ноћи чисте, Тачније у сумрак, лети, Кад Сунце са своје писте Иза хоризонта слети, Види Ева – у соби се Ружичасто нешто сија, Око себе огледа се И, види се, све му прија. 8


Стоји тако, танконого, С два пламена крила дуга, Гиздаво и лепо много, Уз пар ватра-розе пруга.

9


„Гле, фламинго!“, Ева гукну. „А, не, молим, фламингица!“ Јасно птица ту натукну: Свакако је девојчица. 10


Ева цикну и од среће Трипут скочи до плафона. Розе гошћа спремно рече – И сама је скоку склона: 11


бимца, али се у љ г о н ћ у к је пожелела од тих љупких о Девојчица Ева к е н а д е м о т и противе . У исто време у њени родитељ н а т с у е ж р д творења ије и пуфнастих с елео је да доб ж о п ц а м и б у еобичан љ у… један сасвим н своју власниц а з у в Е у ц и јч управо дево

„Још откако пиле слатко На језеру бејах мало, И док розе перје глатко На мени још није сјало, 9 788652 906024

12

Eva i flamingo  

Devojčica Eva poželela je kućnog ljubimca, ali se njeni roditelji protive tome da neko od tih ljupkih i pufnastih stvorenja drže u stanu. U...

Eva i flamingo  

Devojčica Eva poželela je kućnog ljubimca, ali se njeni roditelji protive tome da neko od tih ljupkih i pufnastih stvorenja drže u stanu. U...