Page 5

ca p001-039chr Coedition:MqtteA1 p1-46 CorrigĹ˝ JH

02-Apr-08

17:40

Page 5

U kratkim tekstovima na marginama izneti su podaci i ~injenice. Te male ozbiljne bele{ke pokazuju za{to su ove li~nosti zna~ajne ili na koji su na~in ostavile svoj pe~at u istoriji; u njima se pominju revolucionarni pronalasci i jedna~ine, bitke, veliki romani, ~uvene slike ili kultni filmovi‌

Ovo, me|utim, nisu uobi~ajene, savr{ene biografije. Veliku ulogu ~esto je imao slu~aj: oni su se slu~ajno rodili u tom vremenu i u sredini koja im je omogu}ila da razviju svoj dar. A kad su jednom po{li neuobi~ajenim putevima, pokretale su ih strast, volja za postojanjem, glad za `ivotom.

Da li su oni zaista imali mogu}nost izbora? Udovoljiti svojoj strasti, preto~iti u delo vi{e nego zahtevnu inteligenciju, posvetiti `ivot svom talentu ‌ to nije nimalo lak posao. Junaci ove knjige ne daju nam tipi~an primer i nisu tipi~ni uzori.

Enciklopedija lo{ih |aka, koja u {aljivom tonu o`ivljava slavne li~nosti, poziva nas i da se nasme{imo godinama detinjstva i skromnim vrludanjima koja smo svi do`iveli! A mo`da izgubljeno vreme uop{te ne postoji?

Енциклопедија лоших ђака, бунтовника и осталих генијалаца  
Енциклопедија лоших ђака, бунтовника и осталих генијалаца  

Kо би се кладио на њих када су били млади? Ево галерије портрета личности које су обележиле историју, књижевност, науку или уметност... уп...