Page 1


Порука одраслима Док читате ову књигу детету, разговарајте с њим о томе шта пише у њој, пажљиво слушајте дечја питања, поштено се трудите код одговора, не избегавајте да кажете не знам, понекад питајте А шта ти мислиш да то значи...? да бисте проверили колико дете разуме оно што је прочитано и шта мисли о томе. Читање треба да буде прилика за боље међусобно упозна­вање, дружење и уживање. Др Нада Кораћ, психолог

Преклапалице

први појмови књига осамнаеста прво издање

Симеон Маринковић Шта све Ана зна...

Добри савети

илустрације и графичко обликовање Душан Павлић лектор Виолета Бабић рецензент др Дијана Плут, психолог уредник Дејан Беговић за издавача Љиљана Маринковић, директор штампа Графипроф, тираж 3.000 издаје Креативни центар Градиштанска 8, Београд 011 / 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 087.5 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Добри савети : шта све Ана зна --- / пише Симеон Маринковић ; црта Душан Павлић. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2012 (Београд : Графипроф). - [22] стр. (од тога 10 на пресавијеним листовима) : илустр. ; 16 x 16 cm. - (Преклапалице : први појмови ; књ. 18) Тираж 3.000. ISBN 978-86-7781-918-7 COBISS.SR-ID 189271052


- Због чега морам рано у кревет, некад у осам, некад у девет? Одрасли увек дуже остају и занимљиве приче причају.

- Млађима треба дужи сан јер они расту сваки дан. У сну најбоље расту деца брже од ласте, брже од зеца.


- Због чега морам рано у кревет, некад у осам, некад у девет? Одрасли увек дуже остају и занимљиве приче причају.

Ана је весела што њен брат уме све ово лепо да разуме. Иде да спава када и ласте јер жели што пре да порасте.


- Код баке хоћу да се преселим да гледам ТВ колико желим. Тата ми не да, а виче мама: „Очи се кваре од екрана!“

- Кад дуго седиш испред екрана, тело се кочи, замараш очи. Свет око себе оком гледамо, зато је важно вид да чувамо.


- Код баке хоћу да се преселим да гледам ТВ колико желим. Тата ми не да, а виче мама: „Очи се кваре од екрана!“

Мама је срећна јер нема бриге Влада сад воли са друштвом игре. У природи је са пуно воље, од емисија - само најбоље.


Добри савети  

Ова серија сликовница намењена је најмлађим читаоцима. Стране које се преклапају и цртежи иза њих претварају сликовницу у интересантну играч...

Добри савети  

Ова серија сликовница намењена је најмлађим читаоцима. Стране које се преклапају и цртежи иза њих претварају сликовницу у интересантну играч...