Page 1

Најбољи вицеви из познате едиције ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА Безвезни Царски No limit Мали Перица Мама: – Зашто си рекао сестри да је глупа? Иди, извини јој се. Перица: – Извини што си глупа.

ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА: МАЛИ ПЕРИЦА

4. сериJа


PANTONE 271U


ПЕРИЦА У ПОРОДИЦИ


Зашто мама не дозвољава Перици да гледа комедије недељом увече? – Да се у понедељак не би смејао на часовима.

4


Мама: – О шта си се огребао? Перица: – О мачку.

5


Перица долази весео из школе и

каже мајци: – Мама, научио сам да пишем! – Дивно, сине, а шта си написао? – Не знам, још нисам научио да читам.

6


Мама: – Перице, где је цедиљка? Перица: – Бацио сам је! Била је препуна рупа.

7


Перица: – Мама, рекао сам ти сто пута да не волим сир с рупама! Мама: – Ти онда једи сир, а рупе остави!

8


САДРЖАЈ ПЕРИЦА У ПОРОДИЦИ ПЕРИЦА У ШКОЛИ

3 51


ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА Најсмешнији вицеви (опет) МАЛИ ПЕРИЦА Аутори Вид Стамболовић, др Вера Смиљанић Илустровао Добросав Боб Живковић Дизајн Душан Павлић Уредник Милена Трутин Лектор Виолета Бабић Припрема за штампу Небојша Митић Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 тел. 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача мр Љиљана Маринковић Штампа Графостил Година штампе 2018 Тираж 2000 © Креативни центар, 2018

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0454-9 COBISS.SR-ID 258972172


Најбољи вицеви из познате едиције ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА Безвезни Царски No limit Мали Перица Мама: – Зашто си рекао сестри да је глупа? Иди, извини јој се. Перица: – Извини што си глупа.

ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА: МАЛИ ПЕРИЦА

4. сериJа

Najsmešniji vicevi: Mali Perica  

Poznate knjige viceva Da pukneš od smeha veoma su popularne kod publike školskog uzrasta. Nastale su na osnovu istraživanja dečjeg odnosa pr...

Najsmešniji vicevi: Mali Perica  

Poznate knjige viceva Da pukneš od smeha veoma su popularne kod publike školskog uzrasta. Nastale su na osnovu istraživanja dečjeg odnosa pr...