Page 1

Најбољи вицеви из познате едиције ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА Безвезни Царски No limit Мали Перица Иду две петарде улицом. Једна експлодира,

а друга пукне од смеха!

ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА: БЕЗВЕЗНИ

4. сериJа


PANTONE 543U

Безвезни


ИДУ…


Иду два каубоја улицом. Једном падне саксија на главу, а други се звао Џо.

4


Иду два фрижидера улицом. Једног прегази трамвај, а други остао мртав ’ладан.

5


Иду два мрава и одоше…

6


Иду два вука улицом – један завија, а други одвија.

7


Иду две бабе улицом, једна стење, а друга камење.

8


Иду два хлеба улицом и дробе.

9


Иду два телефонска разговора улицом. Један се прекине, а други пукне од смеха.

10


Иде човек улицом с два кофера. Један тегли, други конзерви.

11


САДРЖАЈ ИДУ3 РАЗНО33 СВИ … САМО… 53


ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА Најсмешнији вицеви (опет) БЕЗВЕЗНИ Аутори Вид Стамболовић, др Вера Смиљанић Илустровао Добросав Боб Живковић Дизајн Душан Павлић Уредник Милена Трутин Лектор Виолета Бабић Припрема за штампу Небојша Митић Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 тел. 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача мр Љиљана Маринковић Штампа Графостил Година штампе 2018 Тираж 2000 © Креативни центар, 2018

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0452-5 COBISS.SR-ID 258975756


Најбољи вицеви из познате едиције ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА Безвезни Царски No limit Мали Перица Иду две петарде улицом. Једна експлодира,

а друга пукне од смеха!

ДА ПУКНЕШ ОД СМЕХА: БЕЗВЕЗНИ

4. сериJа

Najsmešniji vicevi: Bezvezni  

oznate knjige viceva Da pukneš od smeha veoma su popularne kod publike školskog uzrasta. Nastale su na osnovu istraživanja dečjeg odnosa pre...

Najsmešniji vicevi: Bezvezni  

oznate knjige viceva Da pukneš od smeha veoma su popularne kod publike školskog uzrasta. Nastale su na osnovu istraživanja dečjeg odnosa pre...