Page 1


Црвенкапа

Илустровала Лорена Алварес


О причи Причу о Црвенкапи записали су пре око двеста година Јакоб и Вилхелм Грим, браћа која су живела у Немачкој. Они су сакупили и много других познатих бајки, укључујући Успавану лепотицу и Снежану и седам патуљака.

Црвенкапа Наслов оригинала: Little Red Riding Hood Copyright © 2017, 2016 Usborne Publishing Ltd. Уредник: Лесли Симс (Lesley Sims) Дизајн: Лора Нелсон (Laura Nelson) Препричао: Роб Лојд Џонс (Rob Lloyd Jones) Илустровала: Лорена Алварес (Lorena Alvarez) Са енглеског превела Мирјана Попов-Слијепчевић За издање на српском језику © Креативни центар 2018 Сва права задржана. Ниједан део ове књиге не сме бити репродукован – механички, електронски или на други начин, укључујући и фотокопирање – без писмене сагласности издавача. Штампано у Кини Тираж 2000 Година штампе 2018

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд 087.5 АЛВАРЕС, Лорена Црвенкапа [Вишеврсна грађа] : књига и слагалица / илустровала Лорена Алварес. – Београд : Креативни центар, 2018 (Кина) 24 стр. : илустр., у боји ; 25 x 25 cm 1 слагалица (30 делова) : у боји ; у спремишту 26 x 26 x 5 cm Превод дела: Little Red Riding Hood. – Насл. са кутије. – Тираж 2.000. – Садржи: Црвенкапа / препричао Роб Лојд Џонс; илустровала Лорена Алварес; превела Мирјана Попов-Слијепчевић. ISBN 978-86-529-0500-3 (у кутији) COBISS.SR-ID 259528972


Црвенкапа Превела Мирјана Попов-Слијепчевић

Препричао Роб Лојд Џонс Илустровала Лорена Алварес


Некада давно живела је девојчица по имену Црвенкапа.

Волела је да скакуће по соби у својој црвеној пелерини с капуљачом. Пелерина је лепршала и ширила се око ње.


Црвенкапа је живела поред мрачне старе шуме, где је њена мајка гајила пчеле…

… а њен отац секао дрвеће.


? и б ак

Једнога дана мајка је Црвенкапи дала малу посуду с медом.

ш е с б и е и х л т н ела ово да од „Да


Док је Црвенкапа радосно скакутала између дрвећа, око ње су летеле и цвркутале птице.

„Здраво, Црвенкапице!“, довикнуо јој је отац. Али је још неко будно пратио сваки њен корак…


Црвенкапа је пошла да посети баку, али ју је кроз шуму пратио страшно гладан вук ... Прочитај класичну бајку препричану на занимљив начин и сазнај како се Црвенкапа спасла из прождрљивих чељусти лукавог и препреденог вука!

КЊИГА СЕ НЕ ПРОДАЈЕ ОДВОЈЕНО ОД СЛАГАЛИЦЕ

Crvenkapa, knjiga i slagalica  

Kutija s knjižicom u kojoj je klasična bajka prepričana na zanimljiv način i atraktivna slagalica od 30 delova.

Crvenkapa, knjiga i slagalica  

Kutija s knjižicom u kojoj je klasična bajka prepričana na zanimljiv način i atraktivna slagalica od 30 delova.