Page 1

ао

e

са наставним листовима за први разред основне школе

В аА мШ и


Буквар са наставним листовима за први разред основне школе


ВОДИЧ КРОЗ БУКВАР Задатак ЦРТАМО И БОЈИМО НАУЧИЛИ смо ГЛУМИМО ПИШЕМО УЧИМО И ВЕЖБАМО ГОВОРНА ВЕЖБА ОТКРИВАМО РЕШАВАМО СМИСЛИ, ИСПРИЧАЈ И НАПИШИ ЗАДАТАК У РАДНОЈ СВЕСЦИ РЕЧНИК


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш 16

Аа

АВИОН

ОБОЈ СЛОВА ОД ЦВЕТОВА.

М МА МАМ МАМА

М МИ МИМ МИМА

И ИМ ИМА ИМАМ


Ии

ИГЛА

ОБОЈ СЛИКУ ПРЕМА УПУТСТВУ.

Мм

МАЧКА

ОБОЈ СЛИЧИЦЕ ОДГОВАРАЈУЋОМ БОЈОМ. ЦРВЕНОМ – СВЕ ШТО ПОЧИЊЕ СЛОВОМ А ЗЕЛЕНОМ – ОНО ШТО ПОЧИЊЕ НА И ПЛАВОМ – СВЕ РЕЧИ СА ПОЧЕТНИМ М

А И М

17


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш 18

Тт

ТОРТА

ДОПИШИ СЛОВА КОЈА НЕДОСТАЈУ.

Т ТА ТАТ ТАТА

Т ТО ТОМ ТОМА

Н НА НАН НАНА

ПРОЧИТАЈ.

Тата има Тома има

Тата и Тома имају


Оо

ОКО

ПРЕПИШИ.

Нн

НОС

Ана и Тома. Тома и Ана.

Т О Н

Мама и Мома. Мома и мама.

НАЦРТАЈ СЕБЕ И СВОЈУ ПОРОДИЦУ.

19


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш 26

Рр

РИБА

М МО МОР МОРЕ

Ј ЈУ ЈУР ЈУРИ

Ш ШУ ШУМ ШУМА

УПИШИ РЕЧИ ИСПОД СЛИКА И УНЕСИ ИХ У УКРШТЕНИЦУ.

1.

С

1.

Е

3.

2. 3.

2.

И

4.

С

4.


Уу

УВО

Јасна и Саша шетају.

Шш

ШАЛ

Р У Ш

Мирише шума. Нешто шушну. Шта је то? Јој! То миш јури шумом. Јасна му се смеје. КО ЈЕ УПЛАШИО ЈАСНУ И САШУ? ПОРЕД ОДГОВОРА ЗА КОЈИ МИСЛИШ ДА ЈЕ ТАЧАН УПИШИ ЗНАК

.

27


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш 30

Лл РЕШИ УКРШТЕНИЦУ.

ЛАВ

Л ЛА ЛАН ЛАНА

Љ ЉИ ЉИЉ ЉИЉА

Г ГО ГОРА ГОРАН

САСТАВИ РЕЧИ И УПИШИ ИХ НА ЛИНИЈЕ.

ЛА ЛАН

н не ста ла


Љљ

ЉУБИЧИЦА

Љиља, Лела, Лана и

Гг

ГОЛУБ

Л Љ Г

Горан се играју. „Шири, шири, шарени весели

, .“

КАКО СЕ ЗОВУ ДЕЦА КОЈА СЕ ИГРАЈУ?

КАКО СЕ ИГРА ОВА ИГРА? ОПИШИ.

31


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш 36

Кк

коњ

К КА КАД КАДА

К КО КОС КОСА

Упиши прво слово речи која се крије иза сличице. Открићеш поруку.

Тајна порука

ОКО ЛУК РУКА ОЛУК


Дд

дрво

Један деда радо једе мед.

Д ДЕ ДЕД ДЕДА

Д ДР ДРВ ДРВО

РАД ГРАД ДЕДА ДРАГ

к д

Други деда воли сладолед. Неки деда лепо приповеда. Сваки деда највише воли унуке своје. Зато деде постоје. Кога деда највише воли?

37


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш 52

Ђђ

ђак

Ђ ЂЕ ЂЕВ ЂЕВРЕК

Ђ ЂО ЂОР ЂОРЂЕ

Нацртај и обој.

Џип је зелене боје.

На столу су три ђеврека.

Грожђе је зрело.

Ђак има шарени џемпер.


Џџ

џемпер

Ђак иде из школе.

Џ ЏЕ ЏЕМ ЏЕМпЕР

Џ ЏУ ЏУН ЛА

ђ џ

Мирише ђеврек. у џепу је џепарац. Сладак је ђеврек. Сада је улица пуна сунца. Шта је ђак имао у џепу?

53


Аа A БбB ВвV ГгG Дд D Ђђ Ее\ E Жж Зз@ Z Ии ЈјI Кк J Лл K Љљ L Мм Q Нн M Њњ ОоN W Пп O Рр СсP Р Тт С Ћћ Уу Т Фф Ћ Хх У Цц Ф ЧчХ Џџ Шш Ч X Ш 62

Аа Реши ребусе.

Н=К

Ч=Т

К=Т

Решења ребуса: СОК, АКТЕТ, АВАРТ.


Мм

Обој мачка као што је речено у тексту.

АA I М M

Шарени мачак Глава ми је црвене боје, Глава црвена. зеленеми сујеочи моје. Очи су ми зелене. Тело ми је жуто, Тело ми је жуто. љубичасти имам реп, Ноге су ми плаве. ја сам мачак леп. Реп Ногеми сује миљубичаст. боје плаве да се деца позабаве.

Постави једно питање овом мачку.

Реши задатке у Радној свесци (Забавна граматика 1) на странама 4 и 5.

63


Аа A БбB ВвV ГгG Дд D Ђђ \ ЕеE Жж Зз@ Z Ии ЈјI J Кк K Лл Љљ L Мм Q Нн M Њњ N ОоW Пп O Рр СсP Р Тт С Ћћ Т Уу Ћ Фф У Хх Ф Цц ЧчХ Џџ Ч Шш X Ш 66

Ии Препиши.


Тт

И A I Т M

Спој слова по азбучом реду и добићеш слику.

Реши задатке у Радној свесци (Забавна граматика 1) на странама 6 и 7.

67


A B V G D \ E @ Z I J K L Q M N W O P Р С Т Ћ У Ф Х Ц Ч X Ш 144

Буквар

са наставним листовима за први разред основне школе пето издање

Аутор др Симеон Маринковић Илустровао Андреј Војковић Речник израдила Виолета Бабић Рецензенти проф. др Живојин Станојчић, Филолошки факултет у Београду Катарина Стевановић, учитељица, ОШ „Вељко Дугошевић“ у Београду Анђелка Ружић, професор Лектор Виолета Бабић Графичко обликовање Душан Павлић Типографско обликовање Слободан Миладинов Припрема за штампу Небојша Митић Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Уредник Виолета Бабић За издавача мр Љиљана Маринковић Штампа Публикум Година штампе 2015 Тираж 3.000

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:003-028.31(075.2)(076.1) МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Буквар : са наставним листовима за први разред основне школе / Шаутор Симеон Маринковић ; илустровао Андреј Војковић ; речник израдила Виолета БабићЋ. - 5. изд. - Београд : Креативни центар, 2015 (Београд : Публикум). - 143 стр. : илустр. ; 22 х 24 cm. - (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 3.000. ISBN 978-86-7781-859-3 COBISS.SR-ID 216520204

Copyright © Креативни центар 2015 Ова књига је тестирана у првим разредима ОШ „Вељко Дугошевић“ у Београду и ОШ „Стеван Филиповић“ у Великим Црљенима. Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комплета за предмет српски језик у првом разреду основне школе решењем број 650-02-00164/2008-06 од 5.6.2008. године.


9 788677 818593

www.kreativnicentar.rs

Profile for Kreativni centar

Bukvar sa nastavnim listovima za prvi razred osnovne škole  

BUKVAR sa nastavnim listovima za prvi razred

Bukvar sa nastavnim listovima za prvi razred osnovne škole  

BUKVAR sa nastavnim listovima za prvi razred