Page 1

ијал р е т а м и к с н о р т Елек а

тр н е ц г о н в и т а е Кр

ања засновани Учење и провера зн ој методологији на познатој финск видуално учење Програми за инди школи и код куће и проверу знања у ва задатака 20 различитих типо ења

лним методама уч

на Додатак традицио

www.kcskola.rs


САМОСТАЛНО УЧЕЊЕ

 Материјал прати школски план и програм за сваки предмет и разред  Материјал пружа могућност прилагођавања сваком детету путем груписања задатака различитих нивоа тежине  Претрага и истраживање дају ученику већу самосталност у учењу  Дете долази до нових сазнања на основу повратне информације о тачности решења


КРЕАТИВНОСТ

 Коришћење анимације, графикона и савремених илустрација и фотографија  Садржај личи на игру и доприноси већој мотивацији за коришћење  Добијање признања у складу с постигнутим резултатом


УЧЕЊЕ НА ВИШЕ НИВОА

 Разноврсни типови задатака којима се проверавају различити нивои знања  Примери из свакодневног живота  Садржај се износи у виду проблемских задатака


ПРОЦЕНА СОПСТВЕНОГ НАПРЕДОВАЊА

 Сваки задатак се аутоматски прегледа након решавања  Ученик добија стимулативну повратну информацију о тачности  Ученик има увид у проценат успешности решавања целог теста  Наставници и родитељи могу да прате напредак сваког ученика


ЛАКОЋА КОРИШЋЕЊА

 Модеран и иновативан изглед  Лако и интуитивно кретање кроз програм  Висок квалитет аудио-визуелног материјала  Могућност коришћења на телефону, таблету и компјутеру  Нема потребе за додатном инсталацијом програма  Подржан је од свих оперативних система

Elektronski materijali Kreativnog centra