Page 1

УЏБЕНИЦИ ЗА ОНЕ КОЈИ МЕЊАЈУ СВЕТ Највећи и највише награђивани издавач за децу у Србији Више од 25 година у образовном издаваштву, с више стотина објављених уџбеника 6 награда на међународном такмичењу за најбољи европски уџбеник

Члан Европског удружења издавача уџбеника од 2006

НОВИ УЏБЕНИЦИ ПО НОВОМ ПРОГРАМУ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД Креативни центар припрема нове уџбенике за српски језик за пети разред основне школе према новим програмима наставе и учења за школску 2018/2019. годину. Нови програми засновани су на општим циљевима и исходима образовања и васпитања, оријентисани су ка овладавању функционалним знањима, ставовима и вештинама код ученика и усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје.

Читанка

У нашој новој Читанци за пети разред налазе се сви обавезни текстови за обраду предвиђени новим наставним планом и програмом. Уз све текстове дати су нови, обогаћени задаци, различитих нивоа тежине. У шест тематских целина налазе се текстови с богатом методичко‑дидактичком апаратуром, која је средство за развој културе разумевања прочитаног, за анализу књижевних вредности и развој систематизованих знања из теорије књижевности.

Српски језик

Уџбеник Српски језик за пети разред усклађен је с новим програмом и радног је карактера. Уз сваку лекцију дати су задаци за увежбавање и утврђивање градива, као и други облици занимљивог и креативног учења (укрштенице, ребуси и др.). Уз уџбеник наставник добија 11 контролних вежби за проверу знања ученика. То су задаци различитих нивоа тежине, који обухватају све области наставе (читање, писање, граматика, књижевна и говорна култура).

НОВИ ПЛАНОВИ И ПРИПРЕМЕ У складу с новим програмом за пети разред припремамо детаљно разрађене наставне припреме са уграђеним образовним стандардима и годишње и месечне оперативне планове. Нове припреме моћи ћете да преузмете на крају ове школске године на нашем сајту www.kcskola.rs у делу Приручници и Припреме.


ИЗДАЊА КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА У ЛЕКТИРИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Ивана Нешић Зеленбабини дарови

Дејан Алексић Кога се тиче како живе приче и Музика тражи уши

Бранислав Нушић Хајдуци

(избор из прозе)

Избор из народне књижевности

ВЕЖБАМ ЗА МАЛУ МАТУРУ СРПСКИ ЈЕЗИК ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ – ОСНОВНА ШКОЛА

Аутори: Александра Станић, Милорад Рикало, Саша Гламочак, Славка Јовановић

ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

• Припрема за полагање завршног испита • Обнављање градива • Провера знања • Вежбање на различитим типовима задатака • Решавање задатака из различитих области (421 задатак основног, средњег и напредног нивоа) • На крају збирке дата су решења задатака

ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ

Аутор: др Душка Кликовац Прилагођена је захтевима најновијег наставног програма.

РАЗУМЕМ ШТА ЧИТАМ 5, 6, 7, 8 Група аутора

О

ве збирке радних листова помоћи ће ученицима да овладају вештином читања и разумевања књижевних и информативних текстова. То су вештине које су потребне за успешно одговарање на питања из различитих области на завршном испиту из српског језика.

КОНТАКТ Креативни центар, Градиштанска 8, 11120 Београд, тел.: 011 3088 446 За све потребне информације јавите се тиму надлежном за вашу територију: Тим задужен за град Београд Тел.: 011 2440 659, 011 3820 464 e-mail: jelena.banjanin@kreativnicentar.rs Тим задужен за централну Србију и КиМ Тел.: 011 3820 483 e-mail: dragan.nikolic@kreativnicentar.rs Тим задужен за Војводину Тел.: 011 2400 333 e-mail: jelena.markovic@kreativnicentar.rs

www.kcskola.rs www.kreativnicentar.rs www.kcknjizara.rs

Пратите нас на друштвеним мрежама

Bilten za nastavnike srpskog 2018.  
Bilten za nastavnike srpskog 2018.  

Predstavljanje novih udžbenika "Kreativnog centra" po novom programu za peti razred.