Page 1

КО? ШТА? ГДЕ?

ОТВОРИ ПРОЗОРЧИЋ!

Ова серија сликовница намењена је најмлађим читаоцима. Стране које се преклапају и цртежи иза њих претварају сликовницу у интересантну играчку. Листајући сликовницу, дете учи о важним правилима понашања.

Упознајте Ану, малу девојчицу која је брзо и лако стекла многе драгоцене навике потребне за бољи, лепши и здравији живот. Нека се и ваше дете поигра са Аном на страницама ове књиге. Кроз игру се лакше учи.


КО? ШТА? ГДЕ?

ОТВОРИ ПРОЗОРЧИЋ!

Ова серија сликовница намењена је најмлађим читаоцима. Стране које се преклапају и цртежи иза њих претварају сликовницу у интересантну играчку. Листајући сликовницу, дете учи о важним правилима понашања.

Упознајте Ану, малу девојчицу која је брзо и лако стекла многе драгоцене навике потребне за бољи, лепши и здравији живот. Нека се и ваше дете поигра са Аном на страницама ове књиге. Кроз игру се лакше учи.


Пише Симеон Маринковић Црта Душан Павлић


Ана скакуће преко вијаче брзо и лако, кô неко врапче.

− Ја бих скакала читавог дана. Тако је лепо! − каже сад Ана.


Ана скакуће преко вијаче брзо и лако, кô неко врапче.

− Када је срећна, Ана скакуће и као птица стално цвркуће.

НЕ

НОВИ


Ана је срећна кад види дугу, чаробних боја шарену пругу.


Ана је срећна кад види дугу, чаробних боја шарену пругу.

− Како је дуга баш лепа, мама! Могу ли да је узмем рукама?

− Ја сам кô дете дугу волела, да је дохватим, то сам желела.


Срећа је кад су и ствари мале децу овако обрадовале.


Порука одраслима Док читате ову књигу детету, разговарајте с њим о томе шта пише у њој, пажљиво слушајте дечја питања, поштено се трудите код одговора, не избегавајте да кажете не знам, понекад питајте А шта ти мислиш да то значи...? да бисте проверили колико дете разуме оно што је прочитано и шта мисли о томе. Читање треба да буде прилика за боље међусобно упозна­вање, дружење и уживање. Др Нада Кораћ, психолог

Симеон Маринковић Шта све Ана зна...

О СРЕЋИ

Илустрације и графичко обликовање Душан Павлић Лектор Виолета Бабић Уредник Дејан Беговић За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Графипроф, тираж 3.000 Година штампе 2017

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 395(02.053.2)

Издаје Креативни центар Градиштанска 8, Београд 011 / 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs

МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Шта све Ана зна ---. О срећи / пише Симеон Маринковић ; црта Душан Павлић. - Београд : Креативни центар, 2017 ([Београд] : Графипроф). [4] стр., [10] пресавијених листова : илустр. ; 16 x 16 cm. - (Преклапалице : први појмови ; књ. 20)

© Copyright Kreativni centar 2017

Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0393-1 1. Павлић, Душан, 1968- [илустратор] COBISS.SR-ID 242463756


КО? ШТА? ГДЕ?

ОТВОРИ ПРОЗОРЧИЋ!

Ова серија сликовница намењена је најмлађим читаоцима. Стране које се преклапају и цртежи иза њих претварају сликовницу у интересантну играчку. Листајући сликовницу, дете учи о важним правилима понашања.

Упознајте Ану, малу девојчицу која је брзо и лако стекла многе драгоцене навике потребне за бољи, лепши и здравији живот. Нека се и ваше дете поигра са Аном на страницама ове књиге. Кроз игру се лакше учи.


КО? ШТА? ГДЕ?

ОТВОРИ ПРОЗОРЧИЋ!

Ова серија сликовница намењена је најмлађим читаоцима. Стране које се преклапају и цртежи иза њих претварају сликовницу у интересантну играчку. Листајући сликовницу, дете учи о важним правилима понашања.

Упознајте Ану, малу девојчицу која је брзо и лако стекла многе драгоцене навике потребне за бољи, лепши и здравији живот. Нека се и ваше дете поигра са Аном на страницама ове књиге. Кроз игру се лакше учи.

O sreći  

Kako se osećamo kad hodamo bosi po pesku, kad iznenada na nebu ugledamo dugu, kad preskačemo vijaču ili trčkaramo s kućnim ljubimcem? Iz naj...