Page 1

192

4

15

15

15

Бранко Ћопић: ПИЈЕТАО И МАЧАК

Брана Цветковић

Бранко Ћопић: ЈЕЖЕВА КУЋИЦА Арсен Диклић: ПЛАВИ КИТ Брана Цветковић: ЗУНЗАРИНА ПАЛАТА Добрица Ерић: ВЕЛИКА ПЕСМА О ЈЕДНОМ МАЛОМ ЈАГЊЕТУ Брана Цветковић: ПРИЧА О ВАЉУШКУ Душан Радовић: ЗАМИСЛИТЕ Брана Црнчевић: ЉУТИТО МЕЧЕ Бранко Ћопић: МЈЕСЕЦ И ЊЕГОВА БАКА

Брана Црнчевић: РАДОЗНАЛО ВРАПЧЕ Добрица Ерић: СВИТАЦ ПШЕНИЧАР И ВОДЕНИЧАР

Ч

итање књига из наше библиотеке Пустоловине може да ти буде права пустоловина.

Добрица Ерић: ПРИЧА ДУГА ТРИ ЛАНЦА ИЗ ЛОВАЧКОГ РАНЦА

Зашто?

Десанка Максимовић: МАЧЕ У ЏЕПУ

Зато што су то најлепше књиге за децу.

Брана Цветковић: ШУМСКА БАЈКА

Зато што ћеш у њима наћи многе узбудљиве догађаје и ликове. Зато што овде можеш да откријеш нове лепе речи нашега језика.

Бранислав Нушић: ХАЈДУЦИ

Зато што ћеш сазнати какви су

СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ

били писци ових књига кад

СРПСКЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ

су били деца и шта су још занимљиво написали.

Бранислав Нушић: АУТОБИОГРАФИЈА Бранко Ћопић: ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ Стеван Сремац: ЗОНА ЗАМФИРОВА Стеван Сремац: ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА СРПСКЕ НАРОДНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ СРПСКЕ НАРОДНЕ ЈУНАЧКЕ ПЕСМЕ СРПСКЕ НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ

ШУМСКА БАЈКА

Брана Цветковић: ВРЛО РЕТКА ПРИПОВЕТКА

Брана Цветковић

Добрица Ерић: ПРИЧА ИЗ МРАВЉЕГ СВЕТА

Илустровао Добросав Боб Живковић


Библиотека ПУСТОЛОВИНЕ

ШУМСКА БАЈКА • Брана Цветковић •

прво издање • приредили Славица Марковић и Симеон Маринковић • илустрације и графичко обликовање Добросав Боб Живковић аутор објашњења мање познатих речи и лектор Виолета Бабић • издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 телефони 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483, е–mail: info@kreativnicentar.rs • www.kreativnicentar.rs главни и одговорни уредник др Симеон Маринковић • за издавача мр Љиљана Маринковић штампа Публикум, Београд • тираж 2000 • година штампе 2017 • ISBN 978-86-529-0463-1 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-32 ЦВЕТКОВИЋ, Брана, 1875-1942 Шумска бајка / Брана Цветковић ; илустровао Добросав Боб Живковић. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Београд : Публикум). 29 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Библиотека Пустоловине / [Креативни центар]) Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0463-1 1. Живковић, Добросав, 1962 [илустратор] COBISS.SR-ID 242092812


Брана Цветковић

Илустровао Добросав Боб Живковић


П

рви сутон поче тек, а у шуми гласић мек одјекује: – Креке‑крек! Глас жабице времењаче. А кад јекну мало јаче, све дрвеће гране креће, а уздахну стара вења: – Хоће време да се мења!

жаба времењача – она жаба која предсказује време, обично ружно

вења – назив

за четинарско дрво смреку или клеку

6


То слушала крекетуша, па крекеће мало тише: – Биће кише! Чекај мало, чек, чек, чек, креке-крек!

7


Наједном се смрче јако, јер облаци небо скрише. Чу се крека: – Вењо, бако, ето кише!

смркнути се – покрити

се мраком, потамнети

8


Чим то рече, у том часу целу шуму пљусак засу.

9


4

192

85

Брана Цветковић Брана Цветковић (1875–1942) Био је прави чаробњак смеха, необично талентован и вредан човек: песник, глумац, сликар, новинар, редитељ… Написао је око две хиљаде песама за децу, имао око хиљаду превода, преко хиљаду епиграма, три хиљаде приповедака и много новинских чланака. Уз то је издавао Шаљиве новине, основао сопствено позориште Орфеум, цртао карикатуре и кулисе за сцене, илустровао приче и песме за децу и још много тога. Брана је био неуморан.

Ч

итање књига из наше библиотеке Пустоловине може да ти буде права пустоловина.

Зашто? Зато што ћеш у њима наћи многе узбудљиве догађаје и ликове. Зато што овде можеш да откријеш нове лепе речи нашега језика.

ШУМСКА БАЈКА

Зато што су то најлепше књиге за децу.

Зато што ћеш сазнати какви су били писци ових књига кад су били деца и шта су још

Добросав Боб Живковић

Брана Цветковић

занимљиво написали.

Илустровао Добросав Боб Живковић

Добросав Боб Живковић је наш највећи илустратор књига за децу. Украсио је многе књиге Креативног центра, као што су: Плави кит, Љутито мече, Прича из мрављег света и др. Воли да црта жапце јер верује да се у једном од њих баш он крије у лику принца.

Славица Марковић и Симеон Маринковић Уредници у Креативном центру. Радили су на приређивању књиге и Пустоловног додатка.

15

Šumska bajka  

Šta sve može da se dogodi kada u šumi iznenada padne jaka kiša, zbog koje se ispod jedne pečurke skupi neobična družina – mrav, svitac, skak...