Page 1

Објављено поводом изложбе Ил

устратори Креативног цен

етности у у Музеју примењене ум

тра 09. године

Београду, новембра 20

3


4


5


6

6


20 ГОДИНА ОД НАШЕ ПРВЕ КЊИГЕ Др Симеон Марин

ковић

Креативни центар

настао је

као породична издавачка кућа. нимања за књижевно стварање. Мој деда У традицији наше породице било је и раније за шљао је јуначке и шаљиве песме, певао Војислав (млађима је прадеда и чукундеда) сми саних новембра 1920. године, сачувано их уз гусле и записивао. Неколико песама, запи че и замишљао да их издаје. Чика Раје у рукопису. Његов син Бранислав писао је при догађају за време предратних избора. дослав, једна од тих прича, говори о шаљивом штампарије и датум – 12. август 1933. Прича има предговор, поговор, назнаку жељене нислава Други светски рат. године. Војислава је рано однела болест, а Бра

Праву издавачку делатност започео сам тек ја као млад наставник, заједно са супругом Милосинком, учитељицом. Самостално сам објавио књигу Топлица, наш крај, неку врсту хронике и завичајне читанке топличког краја. Штампана је 196 8. године у Прокупљу, а за њом је уследило још неколико књига.

7


је с ла је 1989. године. Тада г центра наста но в ти а е Кр њу ва , ни ка ос ч о Идеја Жапче, пет наслова: Ма ца ни в ко и сл х ки ч ла ра а ств о генииздато прво коло ј текст илустрације је уради мо На . ре га Ма и за Ко а, шк Крава, Коко сале моје ћерке Књиге су уређивале и лектори ћ. ви ко в Жи б Бо сав о ла бр До јални , и Славица, која је приводи сти но в же и књ е шт оп р со фе о Љиљана, тада пр ест наредних не рецензије тих и још петна ч ру Ст . ка зи је ог шк че је ди крају сту жисер дечјих емисија Тиморе ни ав сл су ли ди а ур је ци и Мирјана сликовница из те ед за предшколско васпитање к ни вет са ки ич бл пу ре , рд ти Џон Бајфо томирка Михајловић. Марковић и васпитачица Ра Зашто су те сликовнице назване стваралачким?

На којим је то идејама поникао Креативни центар?

почетку, а то су: Битни циљеви истакнути су већ на дих развој креативности код деце и мла стваралачке методе у учењу дружење деце и одраслих уз књигу ђу људима. лепши односи према природи и ме

Како су рецензенти оценили те наше књиге? Господин Бајфорд је хвалио то што књиге наводе дете да размишља, да измишља и да учи. Васпитачица Ратомирка је казала: Оне су изазов за дете, питалице које траже одговор, загонетке које се са радошћу одгонетају. Саветница Марковић нагласила је да обогаћују однос према свету, шире сазнања и воде рачуна о томе да заплети у тексту буду у складу с дечјом стрепњом и очекивањима, а да се расплети догађају у славу добра.

8


Повољне оцене критичара (новине Београдског читалишта истицале су, на пример, њихову ведрину и љупкост), похвале деце и ро дитеља охрабриле су нас да наставимо даље на истим идејним темељима.

ва и дру, у условима инфлације, рато да ра је ни це де е дв е ов за , И ево вни центар окупили смо ти а е Кр је гу не је ко ја е ид о гих невоља, ок ра, резајнера, преводилаца, лекто ди , ра то а стр у ил , ца са пи не на стоти смо добру вредних људи. Успоставили сти, цензената, уредника и других логију, факултетима уметно хо и пс за м то ту и ст Ин сарадњу са . ука, са школама и вртићима друштвених и природних на

Од почетка рада настојали смо да пратимо светска достигнућа у из давању књига. У томе нам је помогло учешће на Међународном сајму деч је књиге у Болоњи, где већ више година представљамо нашу земљу, учешће на Сајму књига у Франкфурту, чланство у Европском удружењу издавача уџ беника и сарадња с великим светским издавачима. На свим књигама брижљиво смо ра дили, настојећи да им удахнемо душу, да сваком детаљу посветимо пажњу. Желели смо да наше књиге буду лепе, занимљиве, духовите, паметне, да шаљу топле и охрабрујуће поруке, да донесу радост деци и одраслима. Посебну пажњу посветили смо лепоти и квалитету језика којим су писане.

је?

ни Шта смо то урадили за ове две деце

Чиме да се похвалимо и поносимо? Издали смо 576 књига. Од тога 334 наших аутора, а 242 преведенe.

Послали смо у свет књиге које су написали, илустровали и дизајнирали наши аутори, и то 54 књиге у 25 земаља, од Велике Британије до Индонезије и Тајланда, од Немачке до Вијетнама и Португалије, од Француске до Чешке. 9


Створили смо едиције књига које су постале омиљенее

код деце и одра

слих, као што су

:

Жапче бе и др. стваралачке сликовнице , Боје, Осећања, Потре ви је о Бр : ви мо ј по ви едиција Пр боре с љује помажу деци да се из ко , ку ш и М о га и ја књ м седа и седам књига о Ани, ко ., др и м до и ст , ма ви хо бомором, стра помаже у чува своје здравље, да да , ша на по по ле се зна да ига накући и сл. је више од двадесет књ јој ко у , не ви ло о ст едиција Пу ду темељи , које би требало да бу де а мл и цу де за ра то ших ау према књизи и читању што развијања трајне љубави многим хитовима, као са , ку зи је на ке а дл з едиција Бе рк Србија и тнике, Национални па че по за кс Се , ла ш ко Ш су: ју питања значајна за на ва да е гл са н чи на т ви хо др., које на ду и живот јој наши и светски писц ко у н, да је је ет Св едиција романа ња дечјег одрастања. разматрају важна пита Превели смо, такође, славне књиге о Жући, Срећку и другим јунацима, мноштво популарнопсихолошких књига, атласа и енциклопедија. Посебну пажњу посветили смо образовању ро дитеља, са читавом серијом књига које су постале воље ни приручници у великом броју породица: Шта да очекујете док чекате бебу, Шта да очекујете у првој, другој, трећој години детета, Умеће родитељ ства, Клопке за родитеље. За родитеље смо бира ли најбоље светске и домаће ауторе и дела која охра брују и помажу да се савладају родитељске дилеме. 10


уџбеника и приручника за Успешно смо радили на стварању овних школа, за шта смо предшколску децу и за ученике осн ужења издавача уџбеника. добили и признање Европског удр Наше уџбенике користе и деца која се образују на језицима мањина и деца која живе у дијаспори.

издали смо више десетина приручЗа васпитаче, учитеље и наставнике да ства из васпитног и образовног ра ника који им нуде савремена иску н рак по корак, Како бити успеша код нас и у свету, као што су: Ко штва, Како стварати пријатну наставник, Учионица без насилни задаци и др. атмосферу за учење, Паметни За наш рад непрекидно смо добијали признања и награде. Наши аутори добили су 14 пута награду Невен за свој рад, на Београдском сајму књига наше књиге шест пута проглашене су најбољим књигама за децу (ова награда доде љује се од 2002. године), добили смо награду Глигорије Возаро вић за издавача године, као и награде новосадског, нишког и ба њалучког сајма књига. својим писмиИпак, највише су нас храбрила деца и родитељи — често су нам ма и порукама. Хвала вам што постојите! ставимо даље. поручивали и то је оно што нам даје снагу да на

11


Дв Двадесет лета краљевство ово ве верно је деци – то му је част. Ш Шетајте њиме, слово по слово, свако је дете у њему власт. У том краљевству што машту везе ви сте принчеви, ви сте принцезе! Дејан Алексић

20 godina od prve knjige  

Објављ ено поводо м излож бе Илуст ратор и Креат ивног цент ра Креат ивног цент ра 3 4 5 6 6 Др Си ме он Ма рин ков ић 7 На ко јим је то иде...

20 godina od prve knjige  

Објављ ено поводо м излож бе Илуст ратор и Креат ивног цент ра Креат ивног цент ра 3 4 5 6 6 Др Си ме он Ма рин ков ић 7 На ко јим је то иде...