Page 1

Lompene MAI MANDAG

TIRSDAG

2018

ONSDAG

TORSDAG

Prosjekt og bibelfortelling: Skapelsen Mål: Lære om at vi er skapt i Guds bilde. Alt på jorden har en hensikt, og derfor må vi ta vare på naturen. Uke 18

1.

Offisiell høytidsdag

Elelta

7. Tur: Lompene. Ta med

sekk og mat Ledermøte 13-14.15 Møte m/ På Roland for 2012-foreldre i Bogafjell kirke kl 18.30-20

8. Ta med dag.

Skapelsen samling. Forming ELLA SOFIA5 ÅR Avd.møte Lomp 12.45-14

3. Gruppedag

4. Tur: Lompene. Vi fikser

Lekegrupper.

Stjernegr: larve/sommerfugl Kometgr: Jungelboken Skolegr: Ringleker/ planlegge overnatting

noe mat. Eventyrsamling

9. Kjøkken: Lompene

10.

11.

Hinderløype på fellesrommet.

Kristi Himmelfartsdag— barnehagen stengt

Planleggingsdag— barnehagen stengt

17.

18. Tur: Lompene

Verdens aktivitetsdag. Kometgr

Uke 20

14 Ledermøte 13-14.15

15. Lekedag på lompene.

16. Kjøkken: Lompene

Lilja

Ruskendag— Fellessamling 9.30. Barnehagen fikser mat

Sosial kompetanse samling Passe Troll 12.45-14

17. MAI-MARKERING!

Uke 21

21.

22. Lekegrupper på avde-

Vemund

2.pinsedagbarnehagen stengt

lingen FOTOGRAFERING fra kl 9

Tog og Fellessamling kl 9.30 Barna kan ha med flagg— husk å merke m/navn!

23. Kjøkken: Lompene

Lekegrupper. Samling om skapelsen

Avd.møte Lomp 12.45-14

Uke 22 Naomi

28. Tur: Lompene. Ta med sekk og mat Ledermøte 13-14.15

29. SOMA GÅRD for de store HOVE FUGLEPARK for de små

Sett av datoen: Sommerfest i barnehagen 12.juni kl 15-16.15

2. Kjøkken: Lompene

Barnehagen stengt

Uke 19 Ordin

FREDAG

30.Kjøkken: Lompene Skapelsen Hnderløype på fellesrommet Lekegrupper på avdelingen

Grunnlovsdagen— barnehagen stengt

ORDIN 5 ÅR Ped med 12.45

Vi fikser noe mat. Ringleker på tur Språkgruppe 12.45

24. Gruppedag fellestur for

25.

skolegruppa 0930-1300 Passe Roll 12.45-14

Lekegrupper på avdelingen. Skapelsen

Skolegruppa overnatting i barnehagen!

Språkgruppe 12.45

31 Kjøkken: Knøttene Tur til Vitengarden med skolegruppa Avd.møte Knøttene 12 Personalmøte 17-19: Roll.

1.juni Fellessamling skapelsen

Maanedsplan mai1 18 pub foreldre  

http://www.kreativbarnehage.no/fileadmin/user_upload/Maanedsplan_mai1_18.pub._foreldre.pdf

Maanedsplan mai1 18 pub foreldre  

http://www.kreativbarnehage.no/fileadmin/user_upload/Maanedsplan_mai1_18.pub._foreldre.pdf