Page 1

metter folkemengden Mandag 23

24

25 Ansvar for uteområdet

Tirsdag

3 Lekegrupper på avdelingen Ledermøte m/f.lærere Kl: 12.45 – 14.15

4 Kjøkkendag! Assistentmøte 13.00-14.00

10 Lekegrupper på avdelingen Ledermøte: Kl: 12.45 – 14.15

11 Kjøkkendag!

Fellessamling Rollingane 0915

17 Lekegrupper på avdelingen Ledermøte: Kl: 12.45 – 14.15

Gymtime på fellesrommet!

MÅNEDENS TEMA: JEG KAN SHOWE!

Lompene Juni 2013

MÅNEDENS BIBELFORTELLING: Jesus

SOMMERFEST 16.00 – 17.30

Lekegrupper! Hinderløype inne!!

18 Kjøkkendag! Lekegrupper

Onsdag 5

Torsdag

Ta med sekk og mat

6 Lompene avd.møte Lekegrupper på avdelingen!!

SKOLEGRUPPA TIL ALSVIK 10.0013.00

«Jeg kan Showe» Barna får synge, danse, og gjøre ting de liker!!

12

13

TURDAG!

TURDAG! Ta med sekk og mat

Ringleker ute!

Fredag 7 Møte: Eventyrkomiteen Lekegruppe inne og ute!!

Bibelfortelling!!!

14

Turdag!

og mat!!! småkryp!

Ta med sekk Finner vi noe

Sommer avslutning personalet. Blåtur! kl 18.30 19 Ta med sekk og mat

20 Lompene avd.møte Fotballkamp i bingen!!

Møte: Eventyrkomiteen

Ta med drakt!

26

27

TURDAG!

21

TUR TIL SOMA GÅRD! Kl:09.30 – 14.00 Oddrun sin siste dag!!!

Fellessamling knøttene 0915! 26

24 Lekegrupper på avdelingen Ledermøte: Kl: 12.45 – 14.15

25 Kjøkkendag! Lekegrupper inne og ute.

Bibelfortelling!!

Snakkepakkensamling!!

TURDAG! Ta med sekk og mat

Lekegrupper inne og ute!! Barna får synge, danse, og gjøre ting de liker!!

28

Turdag! Ta med sekk og mat! Sondre sin siste dag!!

21 juni er siste dag for mange av våre skolegutter. Leo, Øyvind, Andreas W og Gabriel har sin siste dag.! Samuel har sin siste dag 4 Juli. Benjamin og Anders har sin siste dag 1 juli!!i vi kommer til å savne dere masse. Lykke til på skolen. Dere er fantastiske!!! NB!!!!!!!!!!!!! HUSK AT DET ER SOMMER OG SOL. DET ER VIKTIG AT BARNA BLIR SMØRT MED SOLKREM PÅ MORGENEN DE DAGENE DET FORHÅPENTLIGVIS ER SOL OG FINT VÆR!!!!


Maanedsplan_for_juni_2013  

http://www.kreativbarnehage.no/uploads/tx_ifiles/Maanedsplan_for_juni_2013.doc

Maanedsplan_for_juni_2013  

http://www.kreativbarnehage.no/uploads/tx_ifiles/Maanedsplan_for_juni_2013.doc