Page 1

Tema: Vi reiser i verden: Vi blir kjent med andre land og kulturer! Mandag 6

Sri Lanka

3 Bamsisamling Turdag i barnehagen!! Ta med sekk og mat! Ledermøte 1245

Lompene Februar2014 Su-++*********** Tirsdag 4 Kjøkken dag Lompene har fellessamling!! Treningsgr 0915

Onsdag 5 Lekegrupper på avdelingen Vi oppdager verden. Sri Lanka!

Lekegrupper

Assistentmøte 13-14

Møte karnevalkomite kl 13!!

SINDRE 6 ÅR!!!!

Månedens Bibelfortelling: Josef blir solgt som slave Torsdag

6 Gruppedag 0930 Stjernegr: Kometgr: Skolegr: Vi jobber med former! SAMEFOLKETS DAG!!!

7 Turdag! Vi fikser noe mat!!

13 Gruppedag 0930 Stjernegr: Kometgr: Skolegr: Språksprell

14 Lekegrupper på avdelingen! Reiseprosjekt. England!!!!

20 Gruppedag 0930 Stjernegr: Lekegrupper Kometgr: Skolegr: Vi sorterer!!

21 Turdag! VI fikser noe mat!

28 Lekegrupper på avdelingen Reiseprosjekt!! Canada!!

Bamsi blir med hjem Avd.møte lompene!!

Snakkepakkensamling!!

7 England

10 Bamsisamling TURDAG!! TA MED SEKK OG MAT. Vi har Ringleker på tur!!! Ledermøte 1245

8 Usa

17 Bamsisamling TURDAG!! TA MED SEKK OG MAT. Grovmotorisk aktivitet på turen!! ledermøte 1245

9 Canada

24 Bamsisamling TURDAG!! TA MED SEKK OG MAT Ledermøte 1245

11 Kjøkkendag:

12 KARNEVAL!!! 0930

Treningsgr 0915 Bibelsamling. Josef blir solgt som slave!! 18 Kjøkkendag Treningsgr 0915 Bibelsamling: . Josef blir solgt som slave!!

Personalmøte 17-19!!! Regine på kurs!!!

19 Lekegrupper Vi oppdager verden!!!Samling. USA Morten har bursdag!!!5 ÅR

Bamsi blir med hjem Avd.møte!!

Fellessamling med Jarle Waldemar!!!

25 Kjøkkendag:

26 Lekegrupper!!

27

Snakkepakkensamling!!!

Vi oppdager verden!!!Samling Canada!!!

Lekegrupper og Hinderløype på fellesrommet!!!

Lekegrupper på avdelingen!!

Bamsi blir med hjem

Bamsi blir med hjem

Vinterferie

HUSK Å SE I KASSENE OM BARNA HAR DET TRENGER AV KLÆR. VI GÅR JO MOT EN KALDERE ÅRSTID!!TA ELLERS MED YTTERKLÆRNE HJEM OM FREDAGEN!!!

VINTERFERIE UKE 9!!

Maanedsplan for 2014 feb personalet  
Maanedsplan for 2014 feb personalet  

http://www.kreativbarnehage.no/uploads/tx_ifiles/Maanedsplan_for__2014_feb__personalet.doc