Page 1

Ompalompa

2018

Foresatte Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

5

6

Torsdag 1.

2.

Turdag (09:30-11:30): ta med niste og drikke i en sekk.

Prosjektverksted

9.

5.

6.

7.

8.

Valggrupper

Markering Samens dag: Samling kl 9.30

Kjøkkendag

Turdag (09:30-11:30): ta med niste og drikke i en sekk.

Prosjektsamling

(Grupper etterpå)

Bibelsamling

Fredag

KARNEVAL kl 10 (kle deg ut som det du vil)

7 Vinter-

12.

13.

14.

15.

16.

Valggrupper

Valgsamling

Kjøkkendag

Prosjektverksted

Prosjektsamling

(Ingen gruppedag)

Bibelsamling

Turdag (09:30-11:30): ta med niste og drikke i en sekk.

19.

20.

21.

22.

23.

Kjøkkendag

Turdag (09:30-11:30): ta med niste og drikke i en sekk.

Prosjektverksted

OPPSTART SPRÅK-KORK!

ferie

8

Valggrupper Prosjektsamling

26.

9

Gruppedag

27.

Valggrupper Prosjektsamling

Bibelsamling

28. Kjøkkendag

Gruppedag

Prosjekt: SNIKK SNAKK SPRÅKSPRELL! Mål: Få kjennskap til mange bøker, rim og regler, begreper, og nye spennende ord.

Bibelsamling Bibel jan-mars: Boka om Hermie—du er UNIK!

Hva er spårk-kork? Masse fokus på sanger, rim, regler og bøker. For hver gang vi sier en regle, synger en sang eller leser en bok, stapper vi på en kork på avdelings-vasen vår. Intern konkurranse mellom avdelingene: Hvem får flest korker innen 16.mars??

Februar 2018 foresatte  

http://www.kreativbarnehage.no/fileadmin/user_upload/februar_2018__foresatte_.pdf

Februar 2018 foresatte  

http://www.kreativbarnehage.no/fileadmin/user_upload/februar_2018__foresatte_.pdf